617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 142
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge revizije finansijskih izvještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2021
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge, štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2021 6435,00 08.01.2021 6435,00 "SQUARE" d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2021.godinu Plan nabavki 18.12.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka advokatskih, usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 1521,00 29.12.2020 1521,00 Advokat Armin Hadžić , ID: 4303352010003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.10.2020 16.10.2020 9828,00 ADVOKAT Enver Smajkan
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje visokim pritiskom i repromaterijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 1935,00 05.11.2020 1935,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala, za čišćenje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.10.2020 16.11.2020 14021,98 „Defter“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200303990007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka advokatskih usluge Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10319,40 18.08.2020 10319,40 2612,53 ADVOKAT Zijad Šušić
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge zakupa garažnog mjesta Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.08.2020 2400,00 01.10.2020 2400,00 Svećenički dom Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga dizajna,izrade reklamnog materijala,tehničke pripreme i digitalne štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2020 6201,00 07.09.2020 6201,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluga osiguranja imovine i osoba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2020 12748,78 24.08.2020 12748,78 „Sarajevo osiguranje“d.d. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih cijevi i pratećih materijala za izgradnju novih konstrukcija-podkonstrukcija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.07.2020 18111,60 16.09.2020 18111,60 „TREASURE” d.o.o. Zenica , ID Broj: 4218068540003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka profilisanog lima, i repromaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.07.2020 24598,27 15.09.2020 28273,87 „Alternativa“ d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4200378810004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja igličaste zaštite od ptica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 5803,20 22.07.2020 5803,20 "ALIBEG"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201866310009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavku građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.05.2020 21.08.2020 19305,35 „GRAFIKON“d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2020.godinu Plan nabavki 13.05.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata, ispitivanje ispravnosti hidranske mreže, izrada procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6146,01 16.06.2020 6146,01 „MAHER“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200555370001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, tonera, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 3340,35 18.06.2020 3340,35 „FABRIANO“d.o.o. Sarajevo , ID Broj: 4202719900000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2020 5916,83 15.05.2020 5916,83 „IDS-ZDRAVA SREDINA“d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201219470002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i montaža metalnog zvona za komunalni otpad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 3159,00 24.03.2020 3159,00 3159,00 „BABEL“d.o.o. Sarajevo, ID Broj:4218005380006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka izvođenja radova-oblaganje zidova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6937,50 11.03.2020 6937,50 6937,50 ''KA-2" d.o.o. Sarajevo, ID broj 4201292800002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rigips ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6946,47 12.03.2020 6946,47 6946,47 „GRAFIKON“d.o.o. Sarajevo, ID: 4200251660003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka laminata i popratnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7012,03 11.03.2020 7012,03 7012,03 „GRAFIKON“d.o.o. Sarajevo, ID: 4200251660003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka bravarskog materijala(čeličnih cijevi i pratećeg materijala ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2338,41 11.03.2020 2338,41 „A-steel“ d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201474070000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2020.godinu Plan nabavki
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge servisiranja i kontrola vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2496,00 19.02.2019 2496,00 Institut za mjeriteljstvo BiH, ID Broj: 4201178930001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, građevinskog, materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 6790,97 18.02.2020 6790,97 „GRAFIKON“d.o.o. Sarajevo, ID: 4200251660003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2020 10518,77 03.03.2020 10518,77 „DSC“ Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2020 6434,65 21.01.2020 6434,65 "SQUARE" d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 15.01.2020 7020,00 7020,00 „RECONS“ Društvo za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2020.godinu Plan nabavki 24.12.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 6903,00 06.01.2020 6903,00 6903,00 Obrtnička djelatnost „CONTENTBA“
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 6850,35 24.12.2019 6850,35 6850,35 „PRINT AVERY“d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202605130000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 6971,81 18.12.2019 6971,81 „R&S“d.o.o.Sarajeva,ID: 4200056290005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radne i zaštitne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 7019,60 17.12.2019 7019,60 7019,60 „Vatrosistemi“d.o.o. Sarajevo, ID Broj:4200117260007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 28.11.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja aluminijskih portala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2019 12299,60 06.01.2020 12299,60 12299,60 „HDI“ d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2019 10419,54 23.12.2019 10419,54 „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 2997,54 10.10.2019 2997,54 „ViZnet“d.o.o. Sarajevo , ID Broj: 4236669100009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2019 10466,82 12.11.2019 10466,82 „Defter“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200303990007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna, izrade reklamnog materijala, tehničke pripreme i digitalne štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 7008,30 14.08.2019 7008,30 „CITY MARK PLUS“ d.o.o. Sarajevo,ID broj:4201916350007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka alarmnog sistema " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 6816,42 30.07.2019 6816,42 6816,42 DSC"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka advokatskih usluga" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 144000,00 31.07.2019 14400,00 Advokat Zijad Šušić
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge mobilne telefonije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 3088,38 29.07.2019 3088,38 3088,38 „BH TELECOM"d.d. Sarajevo, ID broj: 4200211100005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2019 17844,96 06.09.2019 17844,96 17844,96 „GRAFIKON“ d.o.o. Sarajevo, ID:4200251660003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine i osoba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10991,40 21.08.2019 10991,40 „Sarajevo osiguranje“d.d. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 15.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata, ispitivanje ispravnosti hidranske mreže, pregled i ispitivanje elektro instalacija-atesti za struju za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 7008,30 17.06.2019 7008,30 7008,30 „MAHER“ d.o.o. Sarajevo,, ID broj: 4200555370001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Nabavka usluge, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 5340,63 14.05.2019 5340,63 „IDS-ZDRAVA SREDINA“d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201219470002
Ukupno po stranici 431156,89 348387,82 101518,14