Pretraga

Ukupno 115
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.02.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2020 6434,65 21.01.2020 6434,65 "SQUARE" d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 15.01.2020 7020,00 7020,00 „RECONS“ Društvo za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2020.godinu Plan nabavki 24.12.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6903,00 06.01.2020 6903,00 Obrtnička djelatnost „CONTENTBA“
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6850,35 24.12.2019 6850,35 6850,35 „PRINT AVERY“d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202605130000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 6971,81 18.12.2019 6971,81 „R&S“d.o.o.Sarajeva,ID: 4200056290005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radne i zaštitne odjeće i obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7019,60 17.12.2019 7019,60 „Vatrosistemi“d.o.o. Sarajevo, ID Broj:4200117260007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 28.11.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja aluminijskih portala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2019 12299,60 06.01.2020 12299,60 „HDI“ d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2019 10419,54 23.12.2019 10419,54 „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2997,54 10.10.2019 2997,54 „ViZnet“d.o.o. Sarajevo , ID Broj: 4236669100009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.11.2019 10466,82 „Defter“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200303990007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna, izrade reklamnog materijala, tehničke pripreme i digitalne štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 7008,30 14.08.2019 7008,30 „CITY MARK PLUS“ d.o.o. Sarajevo,ID broj:4201916350007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka alarmnog sistema " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6816,42 30.07.2019 6816,42 DSC"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka advokatskih usluga" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 144000,00 31.07.2019 14400,00 Advokat Zijad Šušić
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge mobilne telefonije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2019 3088,38 29.07.2019 3088,38 3088,38 „BH TELECOM"d.d. Sarajevo, ID broj: 4200211100005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2019 17844,96 06.09.2019 17844,96 17844,96 „GRAFIKON“ d.o.o. Sarajevo, ID:4200251660003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine i osoba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10991,40
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 15.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata, ispitivanje ispravnosti hidranske mreže, pregled i ispitivanje elektro instalacija-atesti za struju za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7008,30 17.06.2019 7008,30 2. „MAHER“ d.o.o. Sarajevo,, ID broj: 4200555370001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Nabavka usluge, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5340,63 14.05.2019 5340,63 „IDS-ZDRAVA SREDINA“d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201219470002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuku gotovog betona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6633,90 22.04.2019 6633,90 „BOSMAN“ Sarajevo, ID Broj: 4200329520009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja tehničke zaštite vatrodojave i uvezivanje na sistem nadzora i upravljanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.04.2019 96739,11 15.08.2019 96739,11 96739,11 “UNILAB” d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID:4200054160007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 15.04.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih cijevi i repromaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 29.04.2019 9881,82 „A-steel“ d.o.o. Sarajevo, ID Broj: 4201474070000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka profilisanog lima i repromaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 12929,34 22.04.2019 12929,34 12929,34 „SENIGOR“d.o.o. Sarajevo, ID: 4200909100007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge servisiranja i kontrola vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2500,00 14.02.2019 2500,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavku usluge servisiranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4873,75 25.02.2019 4873,75 “ABC 1968 “d.o.o.Sarajevo, ID broj:4200529880000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6987,01 18.02.2019 6987,01 „Comfort Star“ d.o.o.Tešanj, ID broj: 4218994290002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka alata (bravarski, limarski, elektro i građevinski) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2019 6500,39 13.02.2019 6500,39 . „ADAZAL“d.o o. Sarajevo,ID broj: 4200379970005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge elektronske zaštite objekata od požara i provale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6547,32 31.01.2019 6547,32 „DSC“ Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rashladnu tehniku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 3962,49 30.01.2019 3962,49 ORDAGIĆ“d.o.o. Srebrenik
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka plina freona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 3030,29 25.01.2019 3030,29 "SERVIS JELIĆ “ d.o.o. Široko Brijeg
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 7020,00 10.01.2019 7020,00 „RECONS“ d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Planu javnih nabavki Preduzeća za 2019 godinu Plan nabavki 27.12.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 6084,00 05.12.2018 6084,00 Samostalna zanatsko-stolarska radnja „UNIKAT“, ID: 4345014830008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade propagadnog materijala za učešće u promotivnim aktivnostima KJKP“Tržnice pijace“d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 6952,14 30.11.2018 6952,14 6952,14 „AHA Produkcija“ d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202091190008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka službenog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2018 58420,00 20.02.2019 58420,00 „AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo,ID: 4200018440001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2018. god. Plan nabavki 24.09.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prevoz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 9849,09 20.12.2018 9849,09 „HIFA PETROL“ d.o.o. SARAJEVO, 4200999090005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2018. godinu Plan nabavki 28.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 2304,90 26.10.2018 2304,90 535,04 "PRIOS"Društvo za osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom d.o.o. Sarajevo, ID:4202445930004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2018 7605,00 1540,30 „Defter“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200303990007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2018 5689,71 06.11.2018 5689,71 201,00 „R&S“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200056290005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 7605,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade reklamnih banera, panoa, info pulteva, naljepnica i rollup-a za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018 5954,00 20.08.2018 6966,18 6966,18 „SAMAS“ d.o.o. Sarajevo, ID broj:4200111220003
Ukupno po stranici 529596,92 410366,34 160666,80