Pretraga

Ukupno 123
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prevoz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 9849,09 20.12.2018 9849,09 „HIFA PETROL“ d.o.o. SARAJEVO, 4200999090005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2018. godinu Plan nabavki 28.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 2304,90 26.10.2018 2304,90 535,04 "PRIOS"Društvo za osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom d.o.o. Sarajevo, ID:4202445930004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2018 7605,00 1540,30 „Defter“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200303990007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2018 5689,71 06.11.2018 5689,71 201,00 „R&S“d.o.o.Sarajeva, ID: 4200056290005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 7605,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade reklamnih banera, panoa, info pulteva, naljepnica i rollup-a za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018 5954,00 20.08.2018 6966,18 6966,18 „SAMAS“ d.o.o. Sarajevo, ID broj:4200111220003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala, za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.08.2018 26280,48 6701,62 „PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200162210002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka usluge osiguranje imovine, lica i auto-odgovornosti “ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.08.2018 10045,80 10045,80 „Sarajevo osiguranje“d.d. Sarajevo, ID:4200326930001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, lica i auto-odgovornosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.07.2018 10045,80
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018 26280,48
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 5994,61 4330,40 "A-steel" doo ID:4201474070000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 6741,69 20.06.2018 6741,69 950,00 "OTOKA BAMBUS"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201564140007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata za Gradsku tržnicu „Markale" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 6996,60 03.07.2018 6996,60 6996,60 OBRTNIČKA RADNJA “EDO“ Vogošća, ID:4300584880005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavku usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 6754,83 14.05.2018 6754,83 3956,24 "IDS-Zdrava sredina"d.o.o. Sarajevo, ID:4201219470002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka dijelova i opreme za rashladne uređaje“ za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018 4679,53 14.05.2018 4679,53 4679,53 "ORDAGIĆ"d.o.o. Srebrenik, ID:4209167960007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 5850,00 13.04.2018 5850,00 5850,00 FK" ŽELJEZNIČAR", ID: 4200709860007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge raftinga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2018 5791,50 08.05.2018 5791,50 5791,50 "BERSELUM"d.o.o. Foča, ID:404118100008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mjeriteljskih usluga za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2018 2320,00 17.04.2018 2320,00 2320,00 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, ID: 4201178930001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka trapeznog profilisanog lima i pratećih materijala“ za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 7019,59 16.04.2018 7019,59 3588,30 "Alternativa"d.o.o. Sarajevo, ID:4200378810004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju sistema grijanja u Gradskoj tržnici "Markale" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 4563,00 06.04.2018 4563,00 4563,00 „EDECO Group-Inžinjering, dizajn i konsalting“ d.o.o. Sarajevo, , ID broj: 4202048690005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja, rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2018 34473,63 34473,63 "ELECTRA"d.o.o. Sarajevo, ID:4200964200002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izdavanja atesta elektro,gromobranskih i vodovodnih instalacija i uređaja, uz obuku uposlenih sa aspekta PPZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 6963,61 30.03.2018 6963,61 2016,50 "MAHER"d.o.o. Sarajevo, ID:4200555370001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2018 34473,63
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge štampanja blokova za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2018 5811,62 16.02.2018 5811,62 5811,62 "SQUARE"d.o.o. Sarajevo,ID: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna i izrade web stranice www.trznice.ba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 2970,00 22.02.2018 2900,00 2900,00 Obrtnička djelatnost "BTA"d.o.o. Sarajevo, ID:4302962900004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka cerada za pijačne stolove sa natpisom za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2018 6949,80 14.02.2018 6949,80 6949,80 "FINOM" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ID: 4201484200009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 18018,00 18018,00 "MAHAGONI"d.o.o. Istočno Sarajevo, ID: 4400552150000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018 6933,42 30.01.2018 6933,42 6933,42 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2018 7020,00 30.01.2018 7020,00 7020,00 "RECONS" d.o.o. Sarajevo, ID: 4201913250001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge servisiranja motornih vozila za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2018 6727,50 16.01.2018 6727,50 697,59 "SARADIS"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200066250001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2018 18018,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka oznaka za prodajna mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 7002,45 11.01.2018 7002,45 7002,45 Obrtnička radnja"GRAFO SEM" Sarajevo, ID: 4300579700007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka pijačnih stolova-tezgi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2017 16116,00 16116,00 "STEEL" d.o.o. Zenica, ID: 4218892290008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka goriva za prijevoz" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2017 9281,17 9281,17 "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200999090005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 14040,00 14040,00 "REGULATOR"d.o.o. Sarajevo, ID:4202070510002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka usluga štampanja reklama i promocije za potrebe Preduzeća" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 7014,15 15.12.2017 7014,15 7014,15 "AHA Produkcija"d.o.o. Sarajevo, ID: 4202091190008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka pijačnih stolova-tezgi" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017 16117,92
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 14040,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prijevoz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 9281,17
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamnog materijala za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 6962,67 05.12.2017 6962,67 6962,67 "Square"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za smeće i kolica za odvoz smeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 6998,94 11.12.2017 6998,94 6998,94 "FARO"d.o.o. Zenica, ID:4218219000006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih, drvenih kioska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 57915,00 57915,00 "Kapetanović"d.o.o. Vareš, ID: 4218164930009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara, sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 46796,49 46796,49 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih drvenih kioska Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2017 57915,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 6996,71 30.10.2017 6996,71 6996,71 "Adriatic Internacional"d.o.o. Sarajevo, ID:4200135670000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2017 46796,49
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.08.2017 5877,45 13.10.2017 5877,45 1572,24 "Amko komerc" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200203180008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 6140,43 09.10.2017 6140,43 3331,66 "Luminos" d.o.o. Sarajevo, ID:4202174300000
Ukupno po stranici 405456,68 412391,55 337863,55