617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 142
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge servisiranja motornih vozila za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2018 6727,50 16.01.2018 6727,50 697,59 "SARADIS"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200066250001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2018 18018,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka oznaka za prodajna mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 7002,45 11.01.2018 7002,45 7002,45 Obrtnička radnja"GRAFO SEM" Sarajevo, ID: 4300579700007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka pijačnih stolova-tezgi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2017 16116,00 16116,00 "STEEL" d.o.o. Zenica, ID: 4218892290008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka goriva za prijevoz" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2017 9281,17 9281,17 "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200999090005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 14040,00 14040,00 "REGULATOR"d.o.o. Sarajevo, ID:4202070510002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka usluga štampanja reklama i promocije za potrebe Preduzeća" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 7014,15 15.12.2017 7014,15 7014,15 "AHA Produkcija"d.o.o. Sarajevo, ID: 4202091190008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka pijačnih stolova-tezgi" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017 16117,92
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 14040,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prijevoz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 9281,17
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamnog materijala za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 6962,67 05.12.2017 6962,67 6962,67 "Square"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za smeće i kolica za odvoz smeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 6998,94 11.12.2017 6998,94 6998,94 "FARO"d.o.o. Zenica, ID:4218219000006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih, drvenih kioska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 57915,00 57915,00 "Kapetanović"d.o.o. Vareš, ID: 4218164930009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara, sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 46796,49 46796,49 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih drvenih kioska Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2017 57915,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 6996,71 30.10.2017 6996,71 6996,71 "Adriatic Internacional"d.o.o. Sarajevo, ID:4200135670000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2017 46796,49
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.08.2017 5877,45 13.10.2017 5877,45 1572,24 "Amko komerc" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200203180008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 6140,43 09.10.2017 6140,43 3331,66 "Luminos" d.o.o. Sarajevo, ID:4202174300000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mašinskog profilisanog čeličnog profilisanog pocinčanog lima, kao i ostalih pratećih elemenata od lima za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 6468,52 02.10.2017 6468,52 6468,52 "Alternativa" d.o.o. Sarajevo, ID:4200378810004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade dokumentacije elaborata zaštite štićenog prostora, projekat tehničke zaštite sa projektnim zadatkom i procjene ugroženosti štićenog prostora za sve pijace Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2017 7014,15 12.09.2017 7014,15 7014,15 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja blokova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017 4679,53 28.08.2017 4679,53 4679,53 "Square"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201848090000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka građevinskog, bravarskog, vodo-instalaterskog, elektromaterijala i alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2017 19141,55 5745,65 „ADAZAL“d.o o. Sarajevo,ID broj: 4200379970005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto- odgovornosti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.08.2017 11167,60 11167,60 SARAJEVO OSIGURANJE DD, ID 4200326930001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto odgovornosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2017 11167,60
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka građevinskog, bravarskog, vodoinstalaterskog, elektromaterijala i alata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2017 19141,55
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade idejnog projekta nadogradnje tržnice na Alipašinom polju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2017 6984,90 27.07.2017 6984,90 6984,90 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo, ID: 4201465240008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade grafičkih podloga za sve poslovne jedinice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 5148,00 21.06.2017 5148,00 5148,00 "Argentaria" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200009700009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga revizije planova zaštite od požara, evakuacije i izrada procjene od ugroženosti od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 5161,46 22.06.2017 5161,46 5161,46 VATROSISTEMI doo Sarajevo, ID: 4200117260007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja hidroizolacionog materijala za Gradsku tržnicu Markale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 5025,00 17.05.2017 5879,25 5879,25 "DEBOS" d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcij i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 5800,48 14.05.2017 5800,48 5800,48 "ZDRAVA SREDINA" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202176340009
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mjeriteljskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2508,00 19.05.2017 2508,00 2508,00 Institut za mjeriteljstvo BIH, ID: 4201178930001
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova sanacije i restauracije fasade i sanacije krova na objektu Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2017 30420,00 30420,00 Džekos d.o.o. Sarajevo, ID: 4200385190003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova sanacije i restauracije fasade i sanacije krova na objektu Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.04.2017 30420,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja videonadzora na PJ Gradska tržnica Markale i PJ Grbavica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 7004,79 20.03.2017 7004,79 7004,79 "DSC" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200144230004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 7015,80 28.02.2017 7015,80 6365,00 "OTOKA-BAMBUS" d.o.o. Sarajevo, ID: 4201564140007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavke i ugradnje drvene stolarije na Gradskoj tržnici/sprat I administrativne prostorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2017 5680,00 22.02.2017 6645,60 6645,60 Mahagoni d.o.o. I. Sarajevo, ID: 4400552150000
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radova sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice Markal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2017 153738,57 153738,57 Džekos d.o.o. Sarajevo, ID: 4200385190003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radova sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2016 157586,46
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 6903,00 20.02.2017 6903,00 6903,00 "ARHINOVA" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202188430003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga revizije privatizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017 7020,00 03.02.2017 7020,00 7020,00 "RECONS" d.o.o.
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2017. godinu Plan nabavki 23.12.2016
Ukupno po stranici 516618,12 496570,16 469379,57