617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 160
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 149,65 149,65 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Poštanske usluge za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 424,10 424,10 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, 4200682210005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga odvoza otpada za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 93,13 93,13 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga odvoza otpada za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 93,13 93,13 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga odvoza otpada za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 93,13 93,13 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001
JU OŠ Četvrta osnovna škola Poštanske usluge za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 1028,80 1028,80 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, 4200682210005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga čišćenja dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2020 280,80 280,80 ZODD DIMNJAK, 4300402100000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga godišnjeg servisiranja kombinovanog gorionika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 561,60 561,60 ELKOMONT d.o.o., 4200125790007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga obuke uposlenika škole u svrhu korištenja LMS platforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 750,00 750,00 Udruženje nastavnika i profesora informatike, 4201718550009
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 257,40 257,40 Paragraf d.o.o. Sarajevo, 4202485210004
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka higijenskih sredstava za čišćenje prostorija 02 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 104,00 104,00 T.R.STOP, 4303308030005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 97,10 97,10 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 47,45 47,45 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 117,00 117,00
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga isporuke vode za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 76,80 76,80 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., 4200151950004
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga isporuke vode za 11/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.11.2020 100,85 100,85 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., 4200151950004
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga isporuke prirodnog gasa za 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 2058,43 2058,43 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo, 4200158020002
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 150,00 150,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 123,90 123,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 67,75 67,75 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Poštanske usluge za 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 25,25 25,25 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, 4200682210005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Električna energija 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2020 439,22 439,22 JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. Sarajevo, 4200225150005
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 146,26 146,26 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka higijenskih sredstava za čišćenje prostorija 01 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 455,00 455,00 T.R.STOP, 4303308030005
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka soli za posipanje ceste Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 58,50 58,50 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga ovjere godišnjeg obračuna za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 100,00 100,00 OD Global Konto, 4302848950000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga šestomjesečnog pregleda sistema tehničke zaštite protuprovale na objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 93,60 93,60 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluge hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 964,50 964,50 HBRD HOTELI ILIDŽA D.D., 4200597960003
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka higijenskih sredstava za čišćenje prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 252,00 252,00 T.R.STOP, 4303308030005
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka tonera za printere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 140,40 140,40 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala 05 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 417,01 417,01 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala 04 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 219,21 219,21 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala 03 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2020 317,07 317,07 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga sanitarnog pregleda radnice u kuhinji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 30,00 30,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 403,20 403,20 MITHAT d.o.o. Sarajevo, 4200360520009
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 405,00 405,00 MITHAT d.o.o. Sarajevo, 4200360520009
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 236,34 236,34 VATROSISTEMI d.o.o., 4200117260007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dezinfekcije prostorija škole- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2020 50,00 50,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka dizel goriva za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 49,83 49,83 HIFA-OIL d.o.o. Tešanj, 4218015340002
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 150,00 150,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga objave teksta konkursa u dnevnom listu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 672,75 672,75 Oslobođenje Servisi, 4202263820009
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala 02 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 531,89 531,89 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala-tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 257,03 257,03 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 442,30 442,30 MITHAT d.o.o. Sarajevo, 4200360520009
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka mikrofona - 12 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 347,76 347,76 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780045
Ukupno po stranici 0,00 14297,64 14297,64