617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 160
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dezinfekcije prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2020 50,00 50,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka higijenskih sredstava za čišćenje prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 254,00 254,00 T.R.STOP, 4303308030005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala 01 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 181,24 181,24 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka naljepnica Covid 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 87,75 87,75 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 236,34 236,34 VATROSISTEMI d.o.o., 4200117260007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka naljepnica Covid 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2020 175,50 175,50 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, prostorija, maski, beskontaktnog termometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 564,70 564,70 "R&S" d.o.o. Sarajevo, 4200045290005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 452,10 452,10 AVDIĆ 3A d.o.o, 4200601070000
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka dezobarijere i papirnih ubrusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 166,61 166,61 "R&S" d.o.o. Sarajevo, 4200045290005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Užine za učenike za mjesec februar i mart 2020.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2020 411,60 411,60 ECOVISION d.o.o., 4201646030005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga ispitivanja panik rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 42,12 42,12 VATROSISTEMI d.o.o., 4200117260007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga šestomjesečnog servisa sistema tehničke zaštite protuprovale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 93,60 93,60 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 07/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 06/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 05/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 04/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 117,00 117,00
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 03/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 02/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 01/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Godišnja pretplata na časopis "Naša škola" za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, 4200821350003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga obuke radnika škole iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 503,10 503,10 VATROSISTEMI d.o.o., 4200117260007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Električno kuhalo za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 60,00 60,00 LUPO HEPOK d.o.o., 4403795500008
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga godišnjeg servisisranja, kontrole i ispitivanja kombinovanog gorionika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 886,86 886,86 ELKOMONT d.o.o., 4200125790007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 48,35 48,35 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 49,00 49,00 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 07/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 49,20 49,20 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 06/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 49,30 49,30 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 05/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 04/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 03/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 02/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.03.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 01/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2020 48,20 48,20 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 107,20 107,20 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 83,40 83,40 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 07/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 51,00 51,00 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 06/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 79,55 79,55 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 05/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 74,35 74,35 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 04/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2020 64,60 64,60 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 03/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 89,70 89,70 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 02/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.03.2020 102,55 102,55 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 01/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2020 105,70 105,70 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 07/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 06/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 05/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 04/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
Ukupno po stranici 0,00 7094,22 7094,22