617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 160
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 1700,00 "MITHAT" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 2000,00 2000,00 TR "STOP" ILIDŽA
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan nabavki za 2019.g.Četvrta osnovna škola Plan nabavki 28.03.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2018. Plan nabavki 02.11.2018
JU OŠ Četvrta osnovna škola Osiguranje radnika za 2017.godinu POLISA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2016 1099,87 MERKUR BH osiguranje d.o.o. Sarajevo, ID 4200819370005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za opravku i održavanje za 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2000,00 2000,00 RIMOS d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4200087920007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za krečenje za 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2000,00 1999,98 MITHAT d.o.o. Sarajevo, 420036050009
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za čišćenje za 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2700,00 2700,00 T.R."STOP" Ilidža, 430070666001
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2700,00 2700,00 "AVDIĆ 3A" d.o.o. Sarajevo, ID br. 420060107000, Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2017. Plan nabavki 16.03.2017
Ukupno po stranici 0,00 14199,87 11399,98