617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 4928
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tjestenine za supu, mlijeka, sirnih namaza, mliječnih namaza i polutvrdog sira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2021 96911,66 Redex d.o.o. Banovići ID: 4209069440003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kiselog vrhnja. krem sira, mliječnih namaza i pureće šunke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2021 97063,20 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka opreme za popravku oštećenog parkomata na parking prostoru Pionirska dolina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2021 438,75 ARGON SISTEMI doo Sarajevo - 4202566720007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja tanka i pumpe sa expanzionom posudom za rashladnu mašinu proizvođača Hidria Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2021 3232,85 4ING d.o.o. Sarajevo -4201860620006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata /sistema proizvođača Radiometer i Carefusion koji se koriste na Klinikama KCUS-a Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 09.07.2021 35100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2021 23257,26 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hemijskog indikatora kontrole sterilizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 325,26 Proma d.o.o. Sarajevo ID:4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pilećih bataka sa karabatkom i pilećih filea Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2021 6862,05 Madi d.o.o. Tešanj ID:4218043630008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za EKG defibrilator HD-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2021 292,50 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 3- Nabavka defibrilatora TIP 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 9336,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju -Lot 2 Nabavka defibrilatora TIP 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 21001,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata i defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju - Lot 1- EKG aparati ( 3 kom) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2021 20709,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje digitalnog mamografa proizvođača HOLOGIC koji se koristi na Klinici za radiologiju KCUS-a Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 08.07.2021 58500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje linearnog akceleratora True Beam proizvođača VARIAN i prateće opreme locirane na Klinici za onkologiju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 19.08.2021 468000,00 BERG d.o.o. Sarajevo - 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka EKG aparata za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2021 17427,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka okvirova za probna stakalca (probne naočale) za potrebe Klinike za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2021 3439,80 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na izradi temeljne ploče za postavljanje klima komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 6853,57 SJJ PRODUCTION d.o.o. Ilidža - 4200993300008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova (utičnice medicinskih gasova) proizvođača Medicop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 4848,48 T-CONSULTING d.o.o. Sarajevo, 4202025050009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ulja za vakuum pumpe i kompresore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 843,86 ZULEX d.o.o. Sarajevo -4200421410007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada glavnog projekta nadzora transformatorske stanice za objekat CMB-a u okviru KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2021 6715,80 REDING d.o.o. Sarajevo - 4200609300004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije sondi na bazenskoj tehnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 351,00 HYDROGRUP d.o.o. Vogošća - 4200563390003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije aparata OCCT-SOCT COPERNICUS REVO i aparata za vidno polje perimetar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 6961,50 ĐAKOVIĆ d.o.o. Banja Luka -4403688920002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za EEG aparat proizvođača Daymed i rezervnih dijelova za monitor za praćenje vitalnih parametara proizvođača Mindray i MAC15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 4653,09 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada koji nastaje poslije procesa sterilizacije infektivnog otpada šifra 18 01 04 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2021 754,65 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - 4200316890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka respiratora (9 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2021 626429,70 20.08.2021 626429,70 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo - 4200072730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Stručna obuka uposlenika Unutrašnje službe zaštite imovine i lica KCUS-a - 2021.godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2021 1360,00 Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova -4200742210000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 19305,00 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 40833,00 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 25389,00 Rauche Medical d.o.o. - Mostar za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/10/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2021 933763,02 Diamedic d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 11980,80 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 10122,40 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 3, 13, 33
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 653800,00 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 17, 19, 20, 25, 26
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a:; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 26793,00 MGM Farm d.o.o. - Kakanj za LOT 2, 32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 946970,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 1, 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 9746,10 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 22, 24, 27
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 32600,00 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 31
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 25688,96 Zefarm d.o.o. Zenica za LOT 5, 7, 11, 14, 18, 21
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 12612,00 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 23
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 4200,00 MGM Farm d.o.o. - Kakanj za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže na linearnom akceleratoru Oncor proizvođača SIEMENS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 7019,98 SIEMENS MEDICINA d.o.o. Sarajevo -4202082010005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Službenih listova u pisanoj i elektronskoj formi 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2021 930,00 JP NIO Službeni list BiH ID:4200022612000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Klinike za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2021 22,80 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača MAQUET 2021.god. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 04.08.2021 93600,00 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje aparata/sistema proizvođača DORNIER koji se koriste na Klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 29.06.2021 58500,00 16.08.2021 58500,00 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo- 4201627240007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ispuna za rashladne tornjeve u centralnom rashladnom postrojenju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2021 21047,72 16.08.2021 21047,72 UNIS UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA D.D. 4200683450000 Novo Sarajev
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje podopolagačkih radova za potrebe KCUS-a 2021.godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2021 60758,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-28183 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2021 4504,50 4504,50 Emeding d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31753 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2021 2193,75 2193,75 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21304 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2021 369,02 369,02 Medical Vision d.o.o.
Ukupno po stranici 928809,77 4301586,03 7067,27