617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 135
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: popravljanje i održavanje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 20.08.2019 22000,00 8568,02 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: A/V oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2019 20.08.2019 77218,13 77218,13 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: servis A/V opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 6000,00 5560,67 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka softverske licence za playbox playout - UP - GRADE i AIR BOX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 6970,04 6970,04 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: toneri za pronter/ fotokopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 1170,94 1170,94 R&S d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: preparati za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 3168,43 3168,43 "ROJBANI" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na kolaciji marijin Dvor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: baterije 1,5 V AA (1200 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 1460,16 1460,16 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: memorijske kartice (30 komada) i USB čitači kartica (20 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 4036,50 4036,50 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: hibrid za telefon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 1740,96 1740,96 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "Televizija kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 4680,00 4680,00 "REVICUS" d.o.o. Zenica
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 26.02.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: 280 pranja vozila (usluge autopraonice) 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 2800,00 1260,00 OD "3D", vl. Vahidina Mahmutovića
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva plazma uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 5558,00 5558,00 Stanic Trade d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Softver za računovodstvo - održavanje programskog rješenja Element Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 3510,00 3217,50 5th dimension d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gume za motorna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 4621,31 4621,31 TURBO MEHANIK d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti 9 motornih vozila i 121 radnika Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 7005,25 6360,42 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2019. godine Plan nabavki 14.01.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: audio vizuelne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2018 99997,21 25.12.2018 99997,21 99997,21 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2018 58496,49 11.02.2019 58394,70 58394,70 "ELUR" d.o.o. KISELJAK
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: polovno motorno vozilo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 21058,83 21.12.2018 21058,83 21058,83 "TURBO - TRADE" d.o.o. Cazin, Podružnica Sarajevo - Novi Grad
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 51 novogodišnjeg paketića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 2499,00 2499,00 ROBOT GENERAL TRADING d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 85 licenci za antivirusni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 2331,63 2331,63 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, ID: 4200241350006
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam četiri c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 12.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 3875,04 4257,06 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: popravljanje i održavanje motornih vozila JP TVSA 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2018 11337,30 16.07.2018 20000,00 20732,25 Autodelta d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Najam opreme potrbne u povodu organiziranja manifestacije "20 godine postojanja TVSA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 5850,00 5850,00 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam tehničke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 1953,90 1953,90 JP SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: instalacija opreme potrebne u povodu obilježavanja manifestacije "20 godina TVSA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 5253,30 5253,30 ProEvent d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 6995,39 6995,39 MBA - Centar d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka goriva za motorna vozila i to: 12000l dizel goriva (10ppm Euro 5) i 1000 l BMB-95 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.08.2018 24323,00 30.08.2018 35100,00 19399,73 "HIFA - OIL" d.o.o. TEŠANJ
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna intenret konekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 7005,96 7005,96 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka preparata za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 2974,96 2974,96 ROJBANI d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za mikrofone Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 1346,67 1346,67 ORBICO d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge nadzora 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 2489,99 2489,99 GAMA AA d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: 44 (četrdesetčetiri) telefonska aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 2750,67 2750,67 TELERAD d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: hosting servis domene tvsa.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1404,00 1404,00 "TEAM CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: toneri za printer/ fotokopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1428,34 273,78 EXCLUSIVE d.o.o. Zenica
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: oprema za reportažna kola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 6124,60 6124,60 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka sanitarnih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 7019,92 7019,92 "ČENGA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Usluga: popravljanje i održavanje motornih vozila JP TVSA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2017 9049,95 05.09.2017 15000,00 17328,35 "Autodelta" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka bijele tehnike i kuhinjskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 7015,32 7015,32 TEHNO - MAG d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka odjeće za voditelje JP TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 7019,99 7019,99 MITEX d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za UPS, 64 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 2492,75 2492,75 ENERGOINVEST SUE
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge oglašavanje na LED displeju na lokaciji Marijin Dvor Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2018 35100,00 16.04.2018 35100,00 35100,00 "MAGROS - VELETRGOVINA" d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje u printanim medijima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 7020,00 7020,00 Rijaset IZ u BiH
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijakih izvještaja JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa stanjem 31.12.2017. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 4095,00 4095,00 Društvo za reviziju "ASKOM" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti 10 motornih vozila i 120 radnika Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 5938,00 5938,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP TVSA za 2018. godinu Plan nabavki 08.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: softver za računovodstvo - održavanje programskog rješenja ELEMENT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3510,00 3510,00 5th dimension d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka A/V opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.10.2017 76024,85 09.01.2017 76024,85 76024,85 AVC d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 335387,63 611009,74 581248,89