617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka plinskih bojlera -ponovljeni 08.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar 08.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza lišća i granja 08.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge hotelskog smještaja 08.06.2017
Fond Memorijala Usluge održavanja i servisiranja klima komore i klima uređaja u svim objektima Fonda memorijala 08.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme Xerox WC5225 za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 08.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu 08.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o vršenju bankarskih usluga 07.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku"hiruske uniforme i klompe" 07.06.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Ugovor o nabavci jarbola 07.06.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Ugovor o osiguranju uposlenika 07.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za uslugu vakcinisanja malih zivotinja 07.06.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge opravke automobila 07.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS DIREKTNI UGOVOR 07.06.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Osiguranje 07.06.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje uSLUGE OSIGURANJA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA 07.06.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Hotelske usluge smještaja učenika 07.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku "vakum pumpe bez mjeraca" 07.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za uslugu "Vođenje strucnog nadzora na izvođenju sanacionih radova" 07.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" trimera i pile" 07.06.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za usluge poslovnih banaka - transakcijski račun 07.06.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Usluge poslovnih banaka-LOT 2 Usluge za transakcijski račun sredstava zakonske rezerve 07.06.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe -kancelarijski i kompjuterski materijal- 07.06.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge -dezinfekcija- 07.06.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe -sredstva za čišćenje- 07.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka alata za mehaničare 07.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge agencije 06.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Osiguranje radnika. 06.06.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Fizička zaštita poslovnog objekta i recepcije Zavoda na godišnjem nivou za 2017 godinu (35 radnih dana) 06.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Mat. za čišćenje 06.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 06.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 - paušal 06.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka fotokopir papira 06.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 06.06.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Podloge za kulture celija i restrikcione enzime+ 06.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature putem portala RECko za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 06.06.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Catering za potrebe projekta D-STIR 06.06.2017
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Konkurentski postupak za nabavku sredstava za održavanje higijene 06.06.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Alkoholi, fenoli i derivati 06.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 2 06.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kotizacija za seminar - E-aukcija 06.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ''Opravka i ispitivanje kočionih i frikcionih elemenata '' 06.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi (Servis) - 2 06.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 2 06.06.2017
KJP ZOI 84 Pregled glavnog projekta i uporedba sa Projektnim zadatkom Ugovornog organa „PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA VERTIKALNOG TRANSPORTA SA SISTEMOM OSNJEŽAVANJA NA BJELAŠNICI“ 06.06.2017
Fond KS za izgradnju stanova Radovi prikljuèka stana na vodovodnu mrežu 06.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka promotivnog materijala za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge noćenja 05.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017. godine 05.06.2017