Pretraga

Ukupno 26577
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 3801,30
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 3493,62
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge ugradnje zaštitne folije na sl.vozilu organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018 386,25
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu u općini Orašje Izgradnja hladnjače za voće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 2691,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za potrebe projekta Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2017 4738,50
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 17.01.2018
JU Pedagoški fakultet Utrošak plina januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 7529,38 7529,38
JU Pedagoški fakultet Utrošak vode Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 219,10 219,10
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci robe ,4 školske table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1487,07 1487,07 Norin d.o.o, 4200912660005
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu Plan nabavki 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge provjere vrijednosti imovine objekata KCUS-a od strane sudskog vještaka arhitektonske ili građevinske struke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2017 20931,30 15.01.2018 20931,30 EKONOMSKI INSTITUT d.o.o. Banja Luka - 4400866410006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača Siemens sa ugradnjom - popravka Linearnog akceleratora ONCOR impression PLUS za potrebe Klinike za onkologiju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.01.2018 208819,26 208819,26 SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo - 4202082010005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka notarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 3112,68 3112,68 Notar INDIRA TURKMANOVIĆ Sarajevo, ID 4301494750001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 155,00 155,00 Refam Creative Solutions- REC Sarajevo4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 370,00 370,00 Refam Creative Solutions- REC Sarajevo4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 842,00 842,00 IBES d.o.o. Sarajevo ID 4200170070007
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe stručna literatura za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2018 275,00
JU Djeca Sarajeva Usluge atestiranja jake i slabe struje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 5405,40 04.12.2017 5405,40 5405,40 Tehnoinspekt d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka video nadzora za 3 vrtića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 4053,65 04.12.2017 4053,65 4053,65 Agencija Securitas d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja video-nadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 1497,60 04.12.2017 1497,60 1497,60 Gama AA Security
JU Djeca Sarajeva Nabavka sistema za gašenje požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 3487,77 04.12.2017 3487,77 3487,77 Vatrosistemi
JU Djeca Sarajeva Nabavka audio vizuelne opreme - 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 5185,70 30.11.2017 5185,70 5185,70 Domod d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka dozatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 4911,25 15.12.2017 4911,25 4911,25 Bent d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka unutrašnjih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2920,32 19.12.2017 2920,32 2920,32 Kolinvest d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka kanti sa ocjeđivačem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 6999,99 15.12.2017 6999,99 6999,99 Bent d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka kancelarijskog namještaja - 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 5721,30 15.12.2017 5721,30 5721,30 Fef d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka paketića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 7020,00 28.12.2017 7020,00 7020,00 Vinojug d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Predrevizija i revizija finansijskih izvještaja za 2017 godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 20.01.2017 11700,00 15.01.2018 11700,00 11700,00 BDO BH doo Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Rekonstrukcija krova vrtića Radost Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2017 38326,14 09.10.2017 38326,14 38326,14 Inggra d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije - Pčelica, Lastavica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.11.2017 3846,14 25.12.2017 3846,14 3846,14 HDI d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka knjiga za biblioteku 2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 2714,90 2714,90 IK VRIJEME 4218064980009
KJKP Gras d.o.o. Lot 1222 Elektro dijelovi za tramvaj tip GT8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 6063,64 04.12.2017 6063,64 6063,64 WRIGG GIL d.o.o
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka knjiga za biblioteku 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 2714,90
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Vecera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz Programa Erasmus + Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1980,00 1980,00 Mrkulić company d.o.o. 4200673570007
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije - Trešnjica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.11.2017 34852,62 25.12.2017 34852,62 34852,62 HDI d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Večera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz programa Erasmus + Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2017 1980,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 1210 Kablovi i kablovski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 5303,14 04.12.2017 5303,14 5303,14 WRIGG GIL d.o.o
JU Djeca Sarajeva Nabavka dječijih dušeka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2017 6837,65 08.12.2017 6837,65 6837,65 Defter d.o.o.
KJKP Gras d.o.o. Lot 1202 Rezervni dijelovi za tramvaj ČKD K2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 3863,11 04.12.2017 3863,11 3863,11 WRIGG GIL d.o.o
JU Djeca Sarajeva Zamjena ograde u vrtiću Biseri Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2017 11635,65 20.12.2017 11635,65 11635,65 Fađ-Company d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 3200,00 3200,00 IK VRIJEME 4218064980009
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 3200,00
KJKP Gras d.o.o. Regeneracija S kontakta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 07.11.2017 2980,00 04.12.2017 2980,00 2980,00 SA COMMERCE d.o.o
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1462,50 1462,50 Lijepa riječ d.o.o. 4210191940007
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1462,50
KJKP Gras d.o.o. Opravka motora vučne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 09.10.2017 2059,20 06.12.2017 2059,20 2059,20 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1303 Elektro dijelovi za trolejbuse Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 02.11.2017 2895,75 28.12.2017 2895,75 2895,75 WRIGG GIL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2058 Industrijska so Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 26.10.2017 1959,75 08.12.2017 1959,75 1959,75 Solana d.d.
Ukupno po stranici 225.200,14 432.348,96 411.417,66