Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pancira Pokretanje i tok postupka 16.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci taktičkih uniformi i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2016 52314,49
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - 12 novih minibusa za javni gradski prijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2016 1948752,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora 1 Ugovaranje i realizacija KJP "ZOI 84" - OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za zakup poslovnog prostora Pokretanje i tok postupka 04.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju konkurentskog postupka "Nabavka ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka 22.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka i ugradnja stolarije na objektu PS Stari Grad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2016 491,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku oznake sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2016 6000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge zakupa kancelarijskog prostora za potrebe Ministarstva finansija i Općinskog suda Sarajevo Pokretanje i tok postupka 15.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka pečata za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka televizora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2016 699,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku taktičkih uniformi i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2016 170000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka suvenira za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novčanika sa inspekcijskim značkama za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2016
Ministarstvo za boračka pitanja TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2016. GODINE Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj VIII dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki 16.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Funkcionalni dio Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2016 5500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2016 95000,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o nabavci softvera za pohranu podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2016 1011,40 1011,40 K2 Adria doo Mostar 4272350340003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka kancelarijskog materjiala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2016 270000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Kabineta predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kntrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija Pokretanje i tok postupka 11.11.2016 15000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja liftova i platformi u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2016 1800,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - Namještaj i učila za Sedmu OŠ Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Privredna štampa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije - primjene zakona o radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i instaliranju opreme za videonadzor Ugovaranje i realizacija 1819,35 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7858,56 7858,56 7858,56 Defter
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 1586,00 07.12.2016 1586,00 Intercom Zenica
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7544,00 07.12.2016 7544,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 64338,00 12.12.2016 53799,28 LOT-1: Rebus d.o.o. Sarajevo LOT-2: Exclusive Zenica
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2016 2925,00 21.12.2016 2925,00 2925,00 Saradis d.o.o. Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka foto-materijala Pokretanje i tok postupka 02.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki 02.11.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa Ugovaranje i realizacija 24.10.2016 4375,80 4375,80 STEP d.d.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2016 4375,80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Obavještenje o nabavci motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 01.11.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-4 Plan nabavki 01.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postukpa dodjele ugovora za nabavku službenih motornih vozila putem međunarodnog otvorenog postupka Pokretanje i tok postupka 01.11.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OZBORU DRUGORANGIRANOG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA TRAZENJE ZATRPANIH OSOBA U RUSEVINAMA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.10.2016 57941,91
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor IT revizija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2016 7020,00 7020,00 Connexit doo Sarajevo 4201217420008
Ukupno po stranici 2.712.126,16 87.939,39 23.190,76