Pretraga

Ukupno 26583
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 980,00 30.12.2017 980,00 980,00 Han Bjelašnica d.o.o. IDB 4201388660007
JU Gimnazija Dobrinja kupovina pluto table Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 114,66 12.05.2017 114,66 114,66 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja razni prehrambeni proizvodi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 108,00 29.12.2017 108,00 108,00 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za sekcije prve pomoći 1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 296,60 27.12.2017 296,60 296,60 P.Z.U. APOTEKA "IBO&CO" JMB4201117800008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cvjetnog aranžmana i vijenca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 218,00 218,00 TR Ara Sarajevo, ID 4301904750004
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog higijenskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 737,73 12.05.2017 737,73 737,73 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih papira za potrebe likovne sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 226,75 12.05.2017 226,75 226,75 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Fineface 200gr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 27,00 27,00 Facta d.o.o. Sarajevo ID 4200962170009
JU Gimnazija Dobrinja Usluge redovnog mjesečnog održavanja lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 163,80 01.09.2015 163,80 163,80 Lift Consulting d.o.o. Sarajevo ID4201501570001
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe sekcije prve pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 239,20 25.12.2017 239,20 239,20 P.Z.U. APOTEKA "IBO&CO" JMB4201117800008
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 111,04 22.12.2017 111,04 111,04 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznonog materijala za održavanje zgrade 1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 75,70 08.06.2017 75,70 75,70 ADAZAL d.o.o. ID4200379970005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog materijala za održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 280,00 08.06.2017 280,00 280,00 ADAZAL d.o.o. ID4200379970005
JU Gimnazija Dobrinja Usluge uramljivanja grbova BIH i Kantona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 200,00 20.12.2017 200,00 200,00 U R BIG-ART-ISTOČNO SARAJEVO IDB4508519660006
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kalendara za 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 120,04 15.12.2017 120,04 120,04 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU JMB 4200346610003
JU Gimnazija Dobrinja Usluge objavljivanja konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 414,65 11.12.2017 414,65 414,65 Oslobođenje servisi ID 4202263820009
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka 90 kom. školskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 4075,11 4075,11 R&S D.O.O.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka skija i štapova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 INTERSPORT BIH D.O.O. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 141,70 141,70 Fructas d.o.o. Sarajevo ,ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hub usb Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 17,99 17,99 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka i iporuka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1356,68 1356,68 R&S d.o.o Sarajevo 42000562900051
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i isporuka računara i računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 7020,00 7020,00 MIKROTEH d.o.o Sarajevo 4218103390001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca i cvijeća za sahranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 220,00 220,00 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, 4200119040004
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2018. godine Plan nabavki 05.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 515,00 515,00 Successo d.o.o. P.J. Apartmani Sarajevo, ID 4200742990056
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru ponuđača nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/18 - NABAVKA ROBA - UZV APARAT SA TRI SONDE ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2018 57798,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1510,88 1767,73 PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Posebna odluka o pokretanju nabavke DEHIDRIRANIH PODLOGA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih strojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 1748,00 1748,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo - 4300625150009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga konzumacije hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 327,25 327,25 Konoba Luka Sarajevo ID, 430223632007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 7008,30 7008,30 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka uništivača papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 187,20 187,20 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku diferencijalnog davača pritiska za duplex cirkulacionu pumpu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 779,84 779,84 VOKEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH elektroda i konduktometra sa pripadajućom elektrodom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1499,83 1499,83 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkuionizacijskih elektroda za gorionike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 835,24 835,24 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka soft Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 55516,50 55516,50 QSS d.o.o., 4200103980007, Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2337,89 2337,89 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 4272,11 4272,11 ORBICO BEAUTY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2340,00 1730,19 UNIVERSAL-PRO d.o.o. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku O2 sonde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2996,37 2996,37 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 954,72 954,72 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2457,00 2457,00 TD NOVA TRGOVINA d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 7020,00 6692,40 ZLATA-TRANS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 924,30 924,30 ZI-MI d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drenažnih pumpi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1163,17 1163,17 VOKEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5433,48 5433,48 VERSATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 2983,50 2983,50 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za rad blagajnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5425,29 5425,29 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja firewall-a Sophos SG 125 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 5323,50 5323,50 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 61.866,17 137.692,47 130.023,46