Pretraga

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Stolnih telefona Panasonic KX-TS500HGB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 83,00 83,00 eKupi d.o.o Vitez Poslovni centar 96-2 4236534770004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2018 40926,60
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka viljuškara-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 44764,20 44764,20 Ednil d.o.o. Vogošca, 4200534450005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za javni konkurs za zapošljavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2018 1158,30 1158,30 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka majica sa tiskom 15 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 101,25 101,25 SZD Grafički atelje "Finex" Sarajevo 4300859730009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka viljuškara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.01.2018 44764,20
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za javni konkurs Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje građevinskih radova 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 6373,58 6373,58 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka tv aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1139,77 1139,77 DOMOD d.o.o.Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 362,70 362,70 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 2480,40 2480,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 2480,40
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prvi godišnji periodični pregled 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 335,79 335,79 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4200117260007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 795,60 795,60 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka motorne kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 1340,49 1340,49 Bosšumčaj d.o.o Sarajevo 4200501100009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prvi godišnji periodični pregled 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 257,40 257,40 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4200117260007
Fond Memorijala Sanacija hair česmi, fontana, kapija i drugih sadržaja na mezarjima šehida i spomen obilježjima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 20.04.2018 5756,40 30.04.2018 5756,40 5756,40 Sela d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izgradnja hair česme u Lasici, općina Ilidža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 26.04.2018 6993,37 08.05.2018 6993,37 6993,37 Hm Tenax d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – zastave BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 397,80 397,80 Hidex d.o.o., Novi Grad, 4200300890001
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: Pružanje usluge prijevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1462,50 1462,50 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka mašine za pranje veša - PC 40 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 6903,46 6903,46 DANFORM d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje mašina za održavanje kruga KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1330,62 1330,62
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 5189,10 5189,10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke dodjele radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2018 56130,75
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka koševa za smeće za razv.otpada i torbe za razv.otpada-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2018 13689,00 13689,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka koševa za smeće za razv.otpada i torbe za razv.otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 13689,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije---- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2018 21060,00 21118,50 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije-18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 21060,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka USB stikova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 34,20 34,20 Terabajt d.o.o. Sarajevo, ID 4201507260004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga fizičke zaštite objekta 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1408,68 1408,68 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osig.mot.vozila AO i kasko osiguranje mot.vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 64014,28 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kombinirke sa hidrauličnim čekićom-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.03.2018 187083,00 187073,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kombinirke sa hidrauličnim čekićom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 187083,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rotacione drobilice-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.03.2018 463203,00 463203,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rotacione drobilice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 463203,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2018 819000,00 819000,00 konzorcij: BOMAG GmbH Hellerwald, Boppard, Njemacka i BONECO d.o.o. Tuzla
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018 819000,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2018 29,30 29,30 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Učešće u studijskoj posjeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 183,06 183,06 DEinternational poslovne usluge d.o.o. Sarajevo, ID 4202183390003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 6680,60 6680,60 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018 6680,60
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 7020,00 7014,15 CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1949,22 1949,22 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018 1949,22
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 4007,68 4007,68 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Ukupno po stranici 1.669.716,54 1.677.898,68 1.613.927,05