Pretraga

Ukupno 21778
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema tehničke zaštite LOT -1 za videonadzor, protuprovalu i vatrodojavu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2017 17767,62
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke test kit za detekciju specificnih prion proteina u tkivu mozga malih i velikih prezivara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017 69849,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke elisa citaca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2017 12282,66 25.08.2017 12282,66 12282,66 Bosna-vet, doo Zenica,br.ID 4218160510005
JU Šumarski fakultet kancelarijski namještaj Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 25.09.2017 Poništen postupak
JU OŠ "Vladislav Skarić" Realizacija Nabavka proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 2050,00 2050,00 T.d.Marketi dd Sarajevo, Hipermarket Mojmilo 4200711170557
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga popravke računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 585,00 585,00 S-SYSTEM D.O.O. SARAJEVO, 4201398110005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 2531,06 2531,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 2531,06
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu septembar Plan nabavki 30.08.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prevoz učenika na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 2457,00 2457,00 HUKIĆ TURS D.O.O. SARAJEVO IDB 4200323590005
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 62269,74 62269,74 TOP SPORT d.o.o. Bijeljina; ID broj: 4402708410000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o otkazivanju postupka '' Grafička štampa, računi i koverte '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 26.09.2017
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 125241,90 125241,90 Arcus doo Sarajevo; ID broj: 4200147330000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci robe- Plinski bojleri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 5953,00 26.09.2017 5953,00 5953,00 OR "PLINOSERVIS AZIZ" SARAJEVO. ID BROJ: 4301610840005
JU Šumarski fakultet usluge oglašavanja.1 Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 22.06.2017 4095,00 02.09.2017 4095,00 2316,60 NIGD Dnevne nezavisne novine d o.o 4400848860002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stub za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2017 102846,52 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stb za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2017 102846,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 1638,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 18496,40 06.04.2017 18496,40 18496,40 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
JU Šumarski fakultet Laboratorijski namještaj prva dopuna Plan nabavki konkurentski zahtjev 27.07.2017 18.09.2017 19234,80 30.10.2017 19234,80 19234,80 mikro+polo d.o.o 4201572320006
Fond Memorijala Sanacija i sitne popravke nadgrobnih spomenika na kojima upravlja KJKP "Pokop" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.09.2017 3381,00 05.10.2017 3381,00 3381,00 OD ŠELE
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
JU Šumarski fakultet Razni građevinski radovi Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 19.09.2017 4510,54 06.11.2017 4510,54 4510,54 Sela d.o.o 4200502250004
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom prva dopuna Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 19.09.2017 903,57 24.11.2017 903,57 903,57 R&S d.o.o 4200056290005
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2017 25.09.2017 7664,00 09.11.2017 7664,00 5664,00 KEFO d.o.o
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2017 25.09.2017 10510,17 10.11.2017 10510,17 10510,17 KEFO d.o.o 44030208220006
JU Šumarski fakultet Mašine za kosidbu Plan nabavki direktni sporazum 23.05.2018 2194,12 13.10.2017 2194,12 2194,12 THOR d.o.o Doboj 402663560005
JU Šumarski fakultet Protiv požarni alarmni sistemi Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 19.09.2017 497,00 24.11.2017 497,00 497,00 PROTECT_ING d.o.o 42024188880003
JU Šumarski fakultet Štampanje i s tim povezane usluge - prva dopuna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.07.2017 19.09.2017 4059,90 13.10.2017 4059,90 3978,00 Planjax komerc 4218427610004
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor - prva dopuna plana Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 31.03.2017 4385,01 26.09.2017 4385,01 4385,01 Thor d.o.o 44026635600005
JU Šumarski fakultet građevinska stolarija prva dopuna i izmjena plana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 08.06.2017 7001,28 11.07.2017 7001,28 7001,28 EKO TEH d.o.o Sarajevo 4201279290003
JU Šumarski fakultet Ručni instrumenti za mjerenje dužine Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 18.09.2017 277,52 12.10.2017 277,52 277,52 Papilon d.o.o 4200752360000
JU Šumarski fakultet Nastavna sredstva Plan nabavki konkurentski zahtjev 27.07.2017 25.09.2017 Poništen postupak
JU Šumarski fakultet Goriva Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 31.05.2017 3417,86 22.06.2017 3417,86 2356,30 Hifa d.o.o Tešanj ID 4218015000007
JU Šumarski fakultet Razni rezervni dijelovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 18.09.2017 1345,50 20.10.2017 1345,50 1345,50 mikro+polo d.o.o
JU Šumarski fakultet Radovi postavljanja opšava i oluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.07.2017 13.09.2017 3510,00 11.10.2017 3510,00 3510,00 Kendži d.o.o 4200265530005
JU Šumarski fakultet Materijal štampan po naruđbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 18.09.2017 5820,75 12.10.2017 5820,75 Planjax komerc 4218427610004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stabilni sistemi za gašenje požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017 54795,78
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" godisnje validacije i servis PinAAcle 900T" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 3257,75 3257,75 Hebe d.o.o ferde Hauptmana 7 Sarajevo br.ID 4201819660000
Fond Memorijala Dizajn i štampanje rezultata projekta "Iskustva prolaska kroz Tunel"-radionica sa srednjim školama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 19.09.2017 1924,00 06.10.2017 1924,00 1924,00 TR BANN
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o nabavci namještaja za učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 4799,81 4799,81 INGRAT D.O.O. GRAČANICA ID BR. 4209355020003
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za pružanje Usluga održavanja infrastrukture - ICT infrastrukture Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 204174,81 25.09.2017 20474,81 9384,28 MIBO Komunikacije d.o.o Sarajevo 4200470540005
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja- LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.07.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za isporuku kancelarijskog namještaja i pregradnja djelova ispod stepeništa-LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.07.2017 40599,00 27.09.2017 40599,00 25950,00 Inter-COM d.o.o. Zenica; ID 4218087760006
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za pružanje usluga komunikacija visoke propusnosti – LOT 2 Backup linkovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.09.2017 107849,85 29.06.2018 107849,85 8985,21 BH Telecom dd Sarajevo ID broj 4200211100005
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za pružanje usluga komunikacija visoke propusnosti – LOT 1 Primarni linkovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.09.2017 195273,00 08.06.2018 195273,00 15910,21 Logosoft d.o.o. Sarajevo ID 4200236190009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili sa reduktorom za nadzemnu ugradnju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2017 86609,02
JU Šumarski fakultet Prva Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu Plan nabavki 27.07.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge iznajmljivanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2017 6967,35 6967,35 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID 4200012750009
Ukupno po stranici 1.005.397,74 800.304,87 382.748,78