Pretraga

Ukupno 32319
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevni listAvaz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2018 30,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa Službeni list Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2018 48,70
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka sportskog mobilijara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog suda6 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 28.06.2018 100,00
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke vozila marke Ssang Yong Muso Plan nabavki 22.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka suvenira za potrebe KS Plan nabavki 14.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka materijala za održavanje zgrada KS Plan nabavki 16.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa zemljišta zaštićenih prirodnih područja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 5580,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju sigurnosne bankine na putnoj komunikaciji Sarajevo-Olovo, na parking-prostoru u obuhvatu ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2018 6666,08
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu Plan nabavki 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku metalnih polica MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga kontrole emisije štetnih gasova za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja agregata MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ručnih satova MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora na adresi Nurije Pozderca br. 5 Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sukcesivnu nabavku higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne nabavke štampanog materijala MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 1224,00 JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitne kancelarijske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - telefoni za novoizgrađene kancelarije Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 649,80 649,80 IMTEC d.o.o., 4200918780223, Sarajevo Centar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinske instalacije na rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 7009,82 7009,82 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 216,45
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 30,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinske instalacije na rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 7009,82
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 356,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 2 i LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na elektroinstalacijama pri rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6925,05 6925,05 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na elektroinstalacijama pri rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 6925,05
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2018 2500,00 13.06.2018 2500,00 2500,00 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. iz Sarajeva ID:4200151950004
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja bio-prečišćivaća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 1404,00 07.06.2018 1404,00 1404,00 BORPLASTIKA EKO D.O.O. TUZLA ID:4210033100000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 1 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2018 29936,29 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018 29936,29
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kancalarijskog materijala i papira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 2761,79 10.06.2018 2761,79 2761,79 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID:4200535260005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka kompjuterskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 2106,00 09.06.2018 2106,00 2106,00 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID: 4200535260005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljoprivrednih mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 1457,00 28.05.2018 1457,00 1457,00 PROX D.O.O iz Sarajeva ID: 4201418320001
Kantonalni sud u Sarajevu Objava sažetka u Službenom listu2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 98,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja i registracije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 3383,00 28.05.2018 3383,00 3383,00 Agencija Sunce D.o.o iz Sarajeva ID:4201463380007
Kantonalni sud u Sarajevu Objava sažetka u Službenom listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 98,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Usluge štampanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 79,85 11.06.2018 79,85 79,85 O.R. r-midia
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 30,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranje printera za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 304,20
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-materijal za tekuće održavanje za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 166,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila i dihtunga na parnom kazanu ZANUSSI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 1337,31 1337,31 ARTIKA d.o.o. Sarajevo 4200258910005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni Plana nabavki Plan nabavki 21.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge pranja službenog vozila za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 25,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranja službenog vozila za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 205,00
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.05.2018 187,05 187,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.05.2018 175,00 175,00 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 71.517,58 61.135,96 29.975,67