Pretraga

Ukupno 29761
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 66,00 66,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja plakata i legendi na forexu za potrebe izložbe "Moj bijeg u slobodu" u Općini Novi Grad Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 102,96 102,96 Samas d.o.o. Sarajevo 4200111220003
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 321,00 321,00 Kosmopolit d.o.o. Zenica 4218740860003
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 29,50 29,50 Sarajevo Stan
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski ugradbeni materijal 201/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 2223,00 Đaković doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 1723,35 1723,35 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Istanbul-Sarajevo-Istanbul Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 465,00 465,00 Kosmopolit d.o.o. Zenica 4218740860003
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2018 185,05 185,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 34,75 34,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 200/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 3184,27 PHOENIX PHARMA d.o.o., Bijeljina, 4400375940003
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.02.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 199/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 1755,00 FARMIS doo, Sarajevo, 4200079400002
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 198/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 4313,79 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo poljoprivredni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018 130,00 04.04.2018 130,00 130,00 AgroMurta market doo iz Sarajeva ID:4202027770009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju IL GEM PREMIER 3000 ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2018 66477,06 Farma d.o.o., Sarajevo, 4200801670001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju ABL 825 ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2018 298228,34 New Technology d.o.o., Sarajevo, 4200124470009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju Rapid Point 405 ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2018 230209,75 Diamedic doo, Sarajevo, 4200072730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju GASTAT 1815 ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2018 351727,74 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o korištenju usluga pranja - higijenskog čišćenja zavjesa i tepiha Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 7020,00 O.D. "EMA", Sarajevo, ID: 4302549960007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ostesintetski materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2018 140196,42 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka fotokopirnog papira za potrebe Odjela ratnog zločina Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.04.2018 5597,25 5597,25 pingi d.o.o, Novo Sarajevo, 4200003090004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izdavanja atesta elektro,gromobranskih i vodovodnih instalacija i uređaja, uz obuku uposlenih sa aspekta PPZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 6963,61 30.03.2018 6963,61 2016,50 "MAHER"d.o.o. Sarajevo, ID:4200555370001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 403,84 403,84 Penny Plus doo iz Sarajeva ID:4200162210088
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga-najam LED ekrana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 760,50 760,50 "Agencija produkcija", Visoko
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka radova putem direktnog sporazuma-montaža banera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 117,00 117,00 VIP DESIGN, Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- ukrasni materijal za scenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 292,25 292,25 "Kid zone" d.o.o Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke roba putem direktnog sporazuma- materijal za scenu MESS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 375,57 375,57 “Elsalrade”, Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka azotne kiseline Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 344,57 344,57 Lemic Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200354550001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.04.2018 40950,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2018 40950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 4979,00 4979,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018 4979,00
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2018 27500,00 "RAIFFEISEN BANK" d.d. BiH, ul. Zmaja od Bosne br. bb, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200344670009
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja - overdraft - odobreno prekoračenje po transakcijskom računu do maksimalno 1.000.000,00 KM za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 27500,00
Ukupno po stranici 80.522,61 1.197.677,12 18.944,64