Pretraga

Ukupno 260
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku četki za mašinsko čišćenje za bokomobil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 5949,45 5949,45 Resco BH d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva 76, ID: 4403164260005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za štamparske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 4314,96 4314,96 Printing d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 1365,88 1365,88 Bosnaplast d.o.o. Safeta Zajke 61, ID: 4200152250006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za reviziju projekta proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1200,00 1200,00 Panacon d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 1/A, ID: 4202295510001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 36452,00 36452,00 Menina d.d. Kamnik, Trg padlih borcev 3, Slovenija, ID: 5034647
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja motornih vozila i mašina sa ugradnjom rezervnih dijelova, LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 69783,20 69783,20 Jasmin M d.o.o. Žepče, Ljeskovica bb, ID: 4218141300008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2018 64460,57 64460,57 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rerervnih dijelova LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2018 22232,53 22232,53 Autodelta d.o.o. Sarajevo, Bolnička 11, ID: 4200381790006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenciranog softvera Internet Security i drugih licenciranih softverskih paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 1731,60 1731,60 Pro tim d.o.o. sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za protivpožarni i sigurnosni sistem server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 6209,78 6209,78 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 4262,72 4262,72 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kulir ploča, ivičnjaka i ostalih elemenata od betona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2018 166754,25 166754,25 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga kolektivno kombinovano osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2018 18270,72 18270,72 ASA Osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 ID: 4201261240009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku betona i pijeska Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 116128,76 116128,76 Almy d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, ID: 4218149030000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala i tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2018 52613,73 52613,73 CROBOX d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku toplih i hladnih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 5386,00 5386,00 Hoše komerc d.o.o. Sarajevo, ID: 4200442500006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 5382,00 5382,00 IGA 3d d.o.o. Lješevo 4, ID: 4201365610002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku parking barijera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 7001,28 7001,28 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavke 2018. god Plan nabavki 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovori gorivo i mazivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2018 89101,56 89101,56 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, ID: 4200999090005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu glavnog izvedbenog projekta za proširenje parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 6786,00 6786,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge nadzora nad izvođenjem radova na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 936,00 936,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji infrastrukture kojom upravlja i gazduje KJKP "Pokop" - Sanacija postojećih kolovoza na groblju Bare između parcela P1, P2, P3, P4 i P5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 86079,82 86079,82 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga iznajmljivanje kopir aparatakopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 6926,40 6926,40 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor radove na groblju Vlakovo M11 i M12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1750,00 1750,00 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2 ID:4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 5900,00 5900,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, Sarajevo, ID: 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku svježeg cvijeća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 127429,97 127429,97 Masline d.o.o. Mostar, Vukodolska 4 ID 4227112880002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 5850,00 5850,00 Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30 ID: 4200192800009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila i usluga registracije vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2923,15 2923,15 AC Quattro d.o.o. Sarajevo, Put života 1, ID: 4200018440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm-sistema sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4010,76 4010,76 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvjećaru Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 58492,92 58492,92 Lumen d.o.o. Dubrava bb, Drinovci ID: 4272071200005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i implementaciju računovodstvenog programa sa pripadajućom IT infrastrukturom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 139738,95 139738,95 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rashladnih klima uređaja sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 3065,00 3065,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene i profesionalnih sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 35099,58 35099,58 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina 1, Maj 14 ID: 4400304760004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pružanja usluga obaveznog auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 11215,20 11215,20 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motornih kosilica , pila i puhača sa rezervnim dijelovima i potrošnog materijala za motorni kosilice i pile LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2018 35039,13 35039,13 Thor d.o.o. Doboj, Bukovica velika 57 ID: 4402663560005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 2811,22 2811,22 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja, sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 3900,43 3900,43 Config d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo Trg heroja 8 ID: 4227431980001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 6991,92 6991,92 R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb, ID: 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motornih kosilica, pila i puhača sa rezervnim dijelovima i potrošnog materijala za motorni kosilice i pile LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.01.2018 18123,84 18123,84 Manko velemotor d.o.o. Sarajevo, Trešnje 62, ID: 4200068110002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnih akumulatora za specijalna elektro vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.02.2018 24518,52 24518,52 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 4446,00 4446,00 CASAAMILA o.d. Hadžići, Binježevo 30, ID: 4301798540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 5459,71 5459,71 CROBOX d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistemske dezinfekcije grobalja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalne kombinovane mašine za održavanje groblja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2017 181233,00 181233,00 Del-Co d.o.o. Visoko, Sarajevska bb, ID: 4218210800000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plinskih i električnih grijnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1854,78 1854,78 Luk d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka 4d ID: 4200441950008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja računara i računarske opreme sa ugradnjom dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 5797,35 5797,35 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izgradnji niskogradnje sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama ”Vlakovo” eksproprisano zemljište – Radovi na saobračajnicama u proširenju polja M11. i M12. sa sanacijom šahtova i slivnika na transvezali Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 165906,18 165906,18 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 56801,75 56801,75 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, ALipašina
Ukupno po stranici 0,00 1699967,72 1699967,72