Pretraga

Ukupno 236
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor radove na groblju Vlakovo M11 i M12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1750,00 1750,00 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2 ID:4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 5850,00 5850,00 Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30 ID: 4200192800009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 5900,00 5900,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, Sarajevo, ID: 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku svježeg cvijeća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 127429,97 127429,97 Masline d.o.o. Mostar, Vukodolska 4 ID 4227112880002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila i usluga registracije vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2923,15 2923,15 AC Quattro d.o.o. Sarajevo, Put života 1, ID: 4200018440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm-sistema sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4010,76 4010,76 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvjećaru Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 58492,92 58492,92 Lumen d.o.o. Dubrava bb, Drinovci ID: 4272071200005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i implementaciju računovodstvenog programa sa pripadajućom IT infrastrukturom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 139738,95 139738,95 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rashladnih klima uređaja sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 3065,00 3065,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene i profesionalnih sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 35099,58 35099,58 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina 1, Maj 14 ID: 4400304760004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pružanja usluga obaveznog auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 11215,20 11215,20 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 6991,92 6991,92 R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb, ID: 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motornih kosilica, pila i puhača sa rezervnim dijelovima i potrošnog materijala za motorni kosilice i pile LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.01.2018 18123,84 18123,84 Manko velemotor d.o.o. Sarajevo, Trešnje 62, ID: 4200068110002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motornih kosilica , pila i puhača sa rezervnim dijelovima i potrošnog materijala za motorni kosilice i pile LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2018 35039,13 35039,13 Thor d.o.o. Doboj, Bukovica velika 57 ID: 4402663560005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 2811,22 2811,22 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja, sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 3900,43 3900,43 Config d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo Trg heroja 8 ID: 4227431980001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnih akumulatora za specijalna elektro vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.02.2018 24518,52 24518,52 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 4446,00 4446,00 CASAAMILA o.d. Hadžići, Binježevo 30, ID: 4301798540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 5459,71 5459,71 CROBOX d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plinskih i električnih grijnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1854,78 1854,78 Luk d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka 4d ID: 4200441950008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistemske dezinfekcije grobalja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalne kombinovane mašine za održavanje groblja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2017 181233,00 181233,00 Del-Co d.o.o. Visoko, Sarajevska bb, ID: 4218210800000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja računara i računarske opreme sa ugradnjom dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 5797,35 5797,35 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izgradnji niskogradnje sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama ”Vlakovo” eksproprisano zemljište – Radovi na saobračajnicama u proširenju polja M11. i M12. sa sanacijom šahtova i slivnika na transvezali Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 165906,18 165906,18 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 56801,75 56801,75 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, ALipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku implementacije geoinformacionog sistema upravljanja grobljima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 175498,83 175498,83 Angermeier d.o.o. Sarajevo, Muhameda ef. Pandže 4a, ID: 4200269100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavaku usluga recertifikacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 4680,00 4680,00 DQS BH d.o.o. sarajevo, Branilaca Šipa 13, ID 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga recertifikacije sistema upravljanja okolinom u skladu sa ISO standardom 14001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 4680,00 4680,00 DQS BH d.o.o. sarajevo, Branilaca Šipa 13, ID 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavka usluga izrade projekta za izgradnju krematorija sa pratećim sadržajem Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2017 19307,34 19307,34 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku industrijske soli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 4348,89 4348,89 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 3451,50 3451,50 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova i drugog materijala za video nadzor sa uslugama montaže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 6961,27 6961,27 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b ID 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju devastiranih spomenika, nišana na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 6970,00 6970,00 Obrtnička kamenorezačka radnja vl. Tanković Nijaz, Alipašina 108 ID 4300588520003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku TNP propan butana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 6762,60 6762,60 Liquivex d.o.o. Usora, žabljak bb ID 4218489210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 5183,10 5183,10 Crobox d.o.o. Franjevačka 6, Sarajevo ID 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na regulaciji otvorenog kanala za površinsku vodu na lokalitetu groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 7004,42 7004,42 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za mašinu za graviranje i izrezivanje materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 4292,67 4292,67 Alim d.o.o. Ozrakovići bb, Visoko ID 4218073540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 2822,04 2822,04 DSC d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Ante Fijamenga 14b ID 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora i ostalih potrepština za obdukcijsko seciranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6282,90 6282,90 Stepmed d.o.o. Banja Luka Branka Popovića 60 ID 4402947160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju vanjske fontane na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2017 1739,76 1739,76 Nebi d.o.o. I.Alajbegovića Šerbe 14, Ilidža ID 4200127140000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge izrade idejnog projekta za izgradnju krematorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 5183,10 5183,10 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6 ID 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pitke vode u galonima za potrebe preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6942,31 6942,31 Corto d.o.o. Sarajevo, Srđana Aleksića 22 ID 4201534230001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja, lakova i ostalog materijala za farbanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2017 6702,45 6702,45 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu idejnog projekta proširenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6903,00 6903,00 Atring BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2, ID 4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telekomunikacijske usluge interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2017 6875,81 6875,81 BH Telecom d.d. sarajevo Zmaja od Bosne 88 ID 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju advokatskih usluga u sudskim i drugim postupcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 5850,00 5850,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, Sarajevo ID 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rizla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 2106,00 2106,00 HM Tenax d.o.o. Vlakovo 158, Sarajevo ID 42001513600021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga Ti Times Integrator Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.01.2017 13338,00 13338,00 Bilanca d.o.o. Sarajevo, Dolina 2 ID 4218002520001
Ukupno po stranici 0,00 1241427,50 1241427,50