Pretraga

Ukupno 209
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija 02-19 nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 482,00 Nebo-tours d.o.o., Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 01-19 održavanje web stranice za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 1404,00 1404,00 Creative 24/7 d.o.o. Sarajevo, - 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2019 Filharmonija Plan nabavki 11.02.2019
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 089-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 85,23 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka prevoza za orkestar 088-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 4550,00 Centrotrans-Euroline dd Sarajevo - 4200153220003
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 087-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 4050,43 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kanclarijskog materijala 086-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 383,29 Harlequin doo Zenica - 4218004570006
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 084-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 101,64 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 085-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 120,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 083-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 082-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 081-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 108,57 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 080-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 316,78 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 79-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 078-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 50,00 TR ARA, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 077-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 100,00 TR ARA, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 076-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 075-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 113,27 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 110,57 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 073-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 118,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 072 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar - harfa 071 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 1620,00 1620,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 070-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 326,14 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 069-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 068-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2018 118,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 067-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 65,05 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert - 066-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 130,00 TR ARA, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopira 063-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 58,50 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 062-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2018 113,28 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga popravke automobila 065-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 120,00 O.R. Auto glass centar Bensson - 4302590500004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 064-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 73,71 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 060-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 160,88 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 059-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 112,32 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 056-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 345,80 Artist - 4400841930005, Banja Luka
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 055 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 4,10 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 061-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka uasluga osiguranja vozila 058-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 299,00 Trigla osiguranje d.d. -4200247470003, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga registracije vozila 057-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 261,99 Autocentar BH d.o.o. - 4200437090002, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 054-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 053-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 115,50 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka prevoza autobusom za orkestar 052-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 850,00 Centrotrans Eurolines d.d. - 4200153220003, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka laptopa 051-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 2690,00 Alkibia d.o.o. - 4201648240058, Ilidža
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 049-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 050-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 212,94 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka stijena za orkestar 048 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 2737,80 Holzwerk d.o.o. - 4202330870008, Vogošća
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 047-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 046 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 115,64 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 045 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 112,32 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 044-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 396,63 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 043-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 80,44 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
Ukupno po stranici 0,00 3024,00 23499,82