Pretraga

Ukupno 275
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 055 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 4,10 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 061-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka uasluga osiguranja vozila 058-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 299,00 Trigla osiguranje d.d. -4200247470003, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga registracije vozila 057-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 261,99 Autocentar BH d.o.o. - 4200437090002, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 054-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 053-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 115,50 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka prevoza autobusom za orkestar 052-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 850,00 Centrotrans Eurolines d.d. - 4200153220003, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka laptopa 051-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 2690,00 Alkibia d.o.o. - 4201648240058, Ilidža
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 049-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 050-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 212,94 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka stijena za orkestar 048 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 2737,80 Holzwerk d.o.o. - 4202330870008, Vogošća
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 047-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 046 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 115,64 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 045 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2018 112,32 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 044-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 396,63 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 043-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 80,44 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 042-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 110,90 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 041-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 288,91 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 040-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 039-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 35,00
JU Sarajevska filharmonija nabaka cvijeća 038-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 160,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 037-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 036-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 222,30 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 035-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 106,08 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 034-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 108,29 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 11700,00 6341,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo, - 420133023002
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga organizacije koktela za Novogodišnji koncert JU Sarajevska filharmonija 31.12.2018. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 7020,00 7020,00 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 7020,00 3700,40 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 14040,00 11583,00 Bosnaton d.o.o. Sarajevo, - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za koncerte JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 11700,00 6974,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica) za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 14040,00 6860,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 033-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 58,50 Printerpapir d.o.o. Sarajevo - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 032-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 031-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 23,40 PC Plus d.o.o., Sarajevo - 4201146220002
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 030-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 029-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 107,36 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 027-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 17,12 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 026-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 270,62 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 019-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 91,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 018-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 50,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 017-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 016-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 104,77 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 015-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 120,00 Maline d.o.o. Sarajevo - 4200369400006
JU Sarajevska filharmonija mabavka mobitela 014-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 1399,00 Alkibia d.o.o., Ilidža - 4201648240058
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 013-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 17,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 012-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 199,98 Printerpapir d.o.o. Sarajevo - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 011-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 98,07 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga održavanja web stranice za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1404,00 1404,00 Creative 24/7 d.o.o. Sarajevo, 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 02-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 60,00 T.R. Ara Sarajevo, 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 01-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 704,40 Prim invest d.o.o. - Sarajevo, 4200025140005
Ukupno po stranici 0,00 66982,50 56295,48