Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 31644
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematskih ljekarskih pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017 2100,00 19.06.2017 2100,00 2005,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervna pumpa sistema za automatsko održavanje pritiska u instalaciji centralnog grijanja, proizvod "WILO" tipMHI204- 1/E/1-230-50-2 sa pripadajućim spojnim elementima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 723,29 723,29 Vokel d.o.o. Posušje - 4272029000004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 423,77 423,77 MAKBEL-TRADE D.O.O., Novi Grad, 4200250690006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Tehnički plinovi '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 16.11.2017 11441,43 23.11.2017 11441,43 ''Messer Tehnoplin'' d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zivotnih namirnica za 12 mjeseci (Lot 54 - paštete i narezak) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 27588,60 Bosna-Kom d.o.o. Gračanica ID 4209252300008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Osiguranje od opšte odgvornosti iz djelatnosti '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 16.11.2017 89434,80 05.01.2018 133000,00 133000,00 ''Sarajevo Osiguranje '' d.d
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Ulje i maziva - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 16.11.2017 16755,57 13.12.2017 16754,40 ''DRR Auto '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Manometri sa priborom '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 16.11.2017 11313,90 27.11.2017 11313,90 ''CMC Ekocon'' d.o.o
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine pigmenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 165,49 165,49 Michelangelo d.o.o. Mostar, ID 4227219330005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje osoba od nesretnog slučaja (osiguranje osoblja i djece) - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 3705,00 3705,00 Grawe osiguranje d.d., Sarajevo, 4200486200000
JU Srednja elektrotehnička škola Plav Javnih nabavki za 2017 g. Plan nabavki 27.02.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 1170,00 1170,00 GAMA AA SARAJEVO 4201829970007
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka sijalica za ofalmoskope i biomikroskope Plan nabavki direktni sporazum 03.11.2017 03.11.2017 2090,78 13.11.2017 2090,79 2090,79 Derby Trade d.o.o
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠKOLSKO ZVONO Ugovaranje i realizacija 21.10.2017 290,00 290,00 ETC ZENICA 4318354020003
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 313,82 313,82 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis vozila Iveco '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 01.10.2017 2518,96 10.11.2017 2518,96 '' A.C.I '' d.o.o Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja-zamjena opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 1126,71
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluga korištenja konferencijske sale i ugostiteljskih usluga za učesnike konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 5042,74 5042,74 Europa d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluge organizovanja svečane večere za učesnike konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 2800,00 2800,00 Pivnica d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala-rekvizita za sport Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 888,97 888,97 " IVABO" DOO 4201049610009
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluge izrade promotivnog materijala za konferenciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 1843,32 1843,32 Media biro d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prevoza učenika i profesora na relaciji Hadžići-Fojnica-Hadžići Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2017 300,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge pregleda vatrodojavnog sistema poslije popravke sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.11.2017 100,00
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 56,20 09.11.2017 56,20 56,20 MBA CENTAR D.O.O. ID BROJ:4200644390008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za održavanje sistema telemetrije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 22113,00 10.08.2017 22113,00 22113,00 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA POZORIŠTA ZA UČENIKE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 700,00 09.11.2017 700,00 700,00 KAMERNI TETAR 55 SARAJEVO, ID BROJ:4200629240008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 9699,30 15.06.2017 9699,30 9698,01 AB PETROL d.o.o. Kakanj
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja/zamjena pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 proizvođača General Electrics Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.10.2017 28899,00 Medical
Fond Memorijala Radovi na impregnaciji kamena na Zidu sjećanja, ŠSM Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 27.10.2017 7005,19 07.11.2017 7005,19 7005,19 HM TENAX D.O.O.
JU Ekonomski fakultet Usluge jednogodišnjeg online pristupa na akademsku bazu podataka za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.11.2016 9100,48
Fond Memorijala Obrada i štampanje monografije "Heroji oslobodilačkog rata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 31.10.2017 3300,00 09.11.2017 3300,00 3300,00 TR BANN D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 1420,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017 49085,01
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.10.2017 73710,00 73710,00 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Demontaža, nabavka i ugradnja vrata Plan nabavki 02.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2017 73710,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Dodatno kopiranje u boji praktikuma Molekularna medicina Plan nabavki 02.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-KJKP Toplane-Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 46215,00 27.09.2017 46215,00 46215,00 KODEKS d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka Ski kapija i čitaca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2017 220832,67 220832,67 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavka ski kapija i čitača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2017 220832,67
JU OŠ Hadžići Nabavka hard diska – 2 TB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 319,41 319,41 "GAMA AA" d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4201829970007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar Ilidža Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 2097,21 07.11.2017 2097,21 2097,21 '' SARAJEVOGAS'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. račun oktobar Baščaršija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 3618,59 07.11.2017 3618,59 3618,59 ''SARAJEVOGAS '' d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Prva pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 71,60 71,60 Privatna apoteka TARA
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija OH 181 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 356,16 07.11.2017 359,16 359,16 ''SARAJEVOGAS '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija br. 8 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 7210,23 07.11.2017 7210,23 7210,23 '' SARAJEVOGAS '' d.o.o Sarajevo
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge restorana radi proslavedana nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 442,00 442,00 Sunnyland d.o.o Sarajevo 44038523
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Uslzge popravke video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 35,10 35,10 unilab d.o.o Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka nosača za žaluzine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 40,25 40,25 Mikado d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usl Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2017 6961,50
Ukupno po stranici 629.561,69 621.999,39 552.285,81