Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci softvera-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 2460,52 2460,52 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017 1123,20
JU Fakultet zdravstvenih studija Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 1955,00
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.09.2017
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2017 11700,00 11700,00 Grant Thornton d.o.o. Banja Luka; ID broj: 4403514340007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3.-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 2214,77 ASA Osiguranje d. d. Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2214,77
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2017 11700,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 2542,54 SARAJEVO OSIGURANJE d. d. Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2542,54
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge prevoza uposlenika škole radi obilježavanja 5.oktobra Dana nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 600,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017 100,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 15011,52 VGT Osiguranje d. d. Visoko ID: 4218241600009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 15011,52
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2017 58492,75 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 58492,75
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2.-21. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 28080,00 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 28080,00
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o osiguranju djece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2665,00 2665,00 Sarajevo-osiguranja d.d.podružnica Sarajevo, 420032693001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 6375,33 6375,33 Termoline s.z.d., Sarajevo, 4301453050003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 6375,33
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci procesora za potrebe JU Pozorište mladih Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 936,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju aplikacijskih usluga (pressclipping)-Praćenje štampanih i elektronskih medija sa područja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske - 30.06.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2400,00 Media Monitoring, PressClipping Office Sarajevo Džemala Bijedića 94/V, Sarajevo ID: 4302316190007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 4700,00 4700,00 Drvodom d.o.o., Sarajevo, 4200701960002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 4700,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 1655,40 1655,40 Knjižara Svjetlost-San t.r., Sarajevo, 4302530270000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 1655,40
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC-26. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2017 13690,80 13690,80 Turnitin LLC, 2101 Webster Street, Suite 1800, Oakland, CA USA 94612 ID: 94-3392995
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2017 702,00 702,00 Konjictrans d.d., Konjic, 4227231890008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 702,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 13690,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 2000,00 2000,00 Sar o.d., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 2000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC-10. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2017 31962,00 31962,00 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.02.2017 31962,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka boja u spreju, boja, četki i sl. materijala za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 158,70 158,70 TRGOPROM S.P. ISTOČNO SARAJEVO IDB 4501605990006
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija raskrsnice ulica Ložiončka-Paromlinska Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (59,34 m2) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (3,225 m2) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci aparata za gašenje početnog požara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2017 3012,75 "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Usluge èišæenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 517,39 517,39 Kristal d.o.o. Sarajevo, 4200033750009
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja Ugovaranje i realizacija 20.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija 15.06.2017 209,43 209,43 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Aktulene izmjene propisa, polugodišnji obračun, novi i izmijenjeni MRS MSFI Ugovaranje i realizacija 28.06.2017 100,00 100,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe i ponuđače, E-aAukcija, Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 149,76 149,76 Agencija Evropa komunikacije d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi Ugovaranje i realizacija 15.09.2017 339,30 339,30 FEB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 183.841,31 191.418,96 79.664,63