Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 29780
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka optičkog prespojnog panela sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 390,78 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Inženjerskogeološka i geomehanička istraživanja tla objekta Klinike za ORL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 819,00 TERAT d.o.o. Sarajevo - 4201251010005
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam tri c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 12.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 3159,00 3159,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge na sječi, dekaptaciji i skidanju imele sa stabala u krugu KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 4791,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski i zavojni materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2017 1171465,42 Medimpex d.o.o. Sarajevo Ena d.o.o. Sarajevo Globex d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana Javnih nabavki KCUS-a, Odlukom Upravnog Odbora Plan nabavki 17.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2017 4983839,58 Interpromet d.o.o. Novi Grad Mark Medical d.o.o. Sarajevo Medimpex d.o.o. Sarajevo Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina Farmacija 2011 d.o.o. Bihać Novopharm d.o.o. Sarajevo Bosna
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE ITD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 7020,00 28.02.2017 7020,00 7020,00 GADŽO COMERCE DOO SARAJEVO 4200342030002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za akutnu i peritonealnu dijalizu i potrošni materijal za potrebe klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 571229,90 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo Tuzla-farm d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 474260,67 Medichem d.o.o. Sarajevo Adrialine d.o.o. Banja Luka Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo Globex d.o.o. Zenica Medi-Frey d.o.o. Sarajevo, Italgroup d.o.o. Sarajevo, Medicallux d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2017 64344,15 15.05.2017 64344,15 64344,15 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 9-12.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1199,52 1199,52 TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200247470003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični hirurški materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 246782,61 Adrialine d.o.o. Banja Luka Ako Med d.o.o. Banja Luka Đaković d.o.o. Banja Luka Proma d.o.o. Sarajevo Hercegovinalijek d.o.o. Mostar Italgroup d.o.o. Sarajevo Medicallux d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radiofarmaceutik za snimanje na PET CT-u 18FDG – Fludeoxyglucosum za potrebe O.J.Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.02.2017 2202515,64 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 4-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1495,00 1495,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200247470003
JU Farmaceutski fakultet robe -školske i laboratoriske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2017 4191,36 05.04.2017 4191,36 4191,36 Kis produkt d.o.o 401177840008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sistematski periodični pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 1845,00 1845,00 PZU EUROFARM -CENTAR POLIKLINIKA
JU OŠ “Druga osnovna škola” đačke užine 9-12/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 2109,22 2109,00 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za potrebe O.J. Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 1216198,33 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo Italgroup d.o.o. Sarajevo Adrialine d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za apliciranje FDG-a za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2017 230770,80 Medical d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zaštitna medicinska sredstva za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 705839,24 Globex d.o.o. Zenica Italgroup d.o.o. Sarajevo Derby Trade d.o.o. Brčko Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina Medi-Frey d.o.o. Sarajevo Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju FACS CANTO II – Flowcitometar za potrebe O.J. Klinička patologija i citologija i O.J. Klinička imunologija KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2017 1564967,90 Sedžan Ingenering d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju u vlasništvu HYDRASIS 2 Scan Focusing za analizu oligoklonalnih traka u likvoru za potrebe O.J. Klinička imunologija KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 53822,54 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” Protivprovalno i panik obezbjeđenje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 1404,00 1404,00 GAMA AA SARAJEVO 4201829970007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pločica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2017 3694,76 3694,76 Murex d.o.o. Srebrenik ID 4209013570001
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 322,20 322,20 Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 20.04.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.04.2017 322,20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2017 840,00 840,00 INTERQUALITY d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 29.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.03.2017 840,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor 24.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00 195,00 REC d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 22.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00
Ministarstvo zdravstva Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 4972,50 Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000
Ministarstvo zdravstva Usluge štampanja publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 4972,50
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci isporuci montaži instalaciji i puštanju u rad IP telefonske centrale sa pripadajućom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 50299,47 50299,47 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Elaborat strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje roba: Nabavka obrazaca za C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Podrška Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za zaštitu na radu i unifomi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 4800,00 4800,00 Calin o.d.
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 6609,92 24.04.2017 6609,92 TP Distributivni centar iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 882,18 24.04.2017 882,18 Redex iz Banovića ID:4209069440003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 4680,00 24.04.2017 4680,00 TP Distributivni centar iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 38785,50 24.04.2017 38785,50 TP Distributivni centar iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 23955,11 24.04.2017 23955,11 TP Distributivni centar iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 5107,99 24.04.2017 5107,99 Redex iz Banovića ID:4209069440003
Ukupno po stranici 161.905,91 13.659.605,44 146.918,46