Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Četvrta gimnazija Usluga štampanje časopisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2017 257,99
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka motora za usisivač za vodu tip Omega Bartel 15 PUK-1150W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 62,40 62,40 Servis Jelić d.o.o. -4272033700002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada idejnog i Glavnog projekta "Dnevna bolnica Klinike za onkologiju" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 6786,00 6786,00 "IDEA" d.o.o. Sarajevo - 4403009700007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela ASSY SAMPLE HOUSING 180 DEGREE u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata FACS CANTO II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 5908,50 5908,50 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Najam vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 1200,00 1200,00 PREVOZ MUSA d. o. o. ID: 4236034030004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bipolarni kablovi u svrhu funkcionalnog osposobljavanja rektroskopa ( 6 kom) za potrebe Urološke klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 1268,51 1268,51 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja stakla za potrebe KCUS-a i vanjskih OJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 4724,65 4724,65 Stilska gradnja company d.o.o. Sarajevo - 4200958650004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Promotivni materijal 04. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1234,94 1234,94 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja tri (3) ručne radio stanice tipa Motorola GP 344 za potrebe Službe transporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 430,56 430,56 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže sa popravkom pisaćeg stroja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 131,04 131,04 Servis Olimpija SZR Sarajevo - 4300625150009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sijalice za projektor WPL-EX 130 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 760,50 Audio video Consulting d.o.o. Sarajevo - 4200025900000
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe-Sistem za monitoring mrežne infrastrukture-lot 3.-31.08.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 35042,67
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka komponenti za popravku matičnih ploča na računarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 143,95 Komel d.o.o. Sarajevo - 4203877200000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za objekat K009 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 821,02 Mikado d.o.o. Sarajevo - 4200062260002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i dostavljanje industrijske soli za posipanje puteva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2691,00 Solana d.d. Tuzla - 4209372970007
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 371,30 371,30 Trgovina na malo "HED" 4302503380006 Sarajevo Centar
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2.-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 43875,00 43875,00 Telenet d. o. o. Sarajevo ID: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 43875,00
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga ispitivanja ispravnosti sistema za dojavu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU OŠ Stari Ilijaš OPREMA ZA VODOINSTALACIJE I GRIJANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 690,00 690,00 "HODŽEKS" D.O.O. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš prevoz učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 130,00 130,00 "ĐULISTAN" LJEŠEVO - ILIJAŠ
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Maxtor externi HDD 500GB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 217,98 217,98 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200918780045
JU OŠ Stari Ilijaš Telekomunikacijske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 3174,76 3087,30 DD BH TELECOM Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 115794,90 115794,90 Verso d. o. o. Sarajevo ID: 4201511450004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga periodičnog pregleda PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 608,40 608,40 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja Xerox kopir aparata Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 46,80 46,80 Print Delivery and Service doo Sarajevo, Ilidža, 4201637390007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 115794,90
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 2521,82 2521,82 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA BANERA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 204,75 204,75 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 94,85 94,85 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište ZAKUP PROSTORIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 1500,00 1500,00 HOTEL EVROPA 4200375800008 Sarajevo Centar
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 03. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2017 19336,24 19336,24 Colorex d. o. o. Mostar ID: 4227835130001
JU Porodično savjetovalište USLUGA NABAVKA MAJICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 351,00 351,00 Sateks d.o.o 4200506750001 Sarajevo Centar
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017 19336,24
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge osiguranja od posljedica nezgode radnika OŠ "Stari Ilijaš" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1160,00 1160,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRINTANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 271,50 271,50 EKO INŽINJERING d.o.o 4400905680008 Banja Luka
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Obavljanje sistematskog i sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 5500,00 5500,00 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanjeračunovodstvenih i knjigovodsvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 3500,00 3500,00 Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene poslove "Tonto" Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge trezora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 2808,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe nastave iz predmeta "Digitalna elektronika" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 2354,66 2354,66 RS Electronic d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Oprema za 3 D štampu-28.07.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 6454,89 6454,89 5D-CADD d. o. o. Sarajevo ID: 4201221530004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome 27. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 24277,50 24277,50 Štamparija Fojnica d. d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017 24277,50
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 2822,04 2822,04 DSC d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Ante Fijamenga 14b ID 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za mašinu za graviranje i izrezivanje materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 4292,67 4292,67 Alim d.o.o. Ozrakovići bb, Visoko ID 4218073540003
Fond KS za izgradnju stanova Razni ruèni alat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 131,05 131,05 Penny plus d.o.o Sarajevo, 4200162210053
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II Ugovaranje i realizacija 402304,50 402304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozla - I Ugovaranje i realizacija 2596464,00 2596464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP 6 Ugovaranje i realizacija
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSKECIJE I DERATIZACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 865,80 SANITACIJA DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200256030008
Ukupno po stranici 241.392,30 3.265.666,68 3.260.296,95