Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32421
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 72,54 72,54 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 32,31 32,31 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 82,64 82,64 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 36,89 36,89 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Peta gimnazija NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I PERSONALNIH RAČUNARA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2017 4853,11 27.11.2017 4853,11 4853,11 IMTEC D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ: 4200918780002
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 329,17 329,17 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 250,95 250,95 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 291,29 291,29 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 495,20 495,20 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Treća gimnazija Obrazovna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 3071,25 3071,25 Tipografija 201038760009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 2223,09 2223,09 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 429,18 429,18 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 94,18 94,18 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 610,75 610,75 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 722,42 722,42 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 242,75 242,75 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 347,37 347,37 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolibri - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 60,44 60,44 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 237,90 237,90 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 1068,08 1068,08 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 328,43 328,43 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Treća gimnazija Nastavne potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2017 3071,25
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 536,95 536,95 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 417,39 417,39 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 149,87 149,87 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 2025,78 2025,78 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo
JU Treća gimnazija Osiguranje od nesrece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 3260,00 1320,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE 4200163370003
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 336,94 336,94 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2017 393,65 393,65 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2017 192,89 192,89 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2017 846,85 846,85 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 29,50 29,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Treća gimnazija Osiguranje od nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 1320,00
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 45,60 45,60 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 66,20 66,20 Oki Upravitelj d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 64,40 64,40 Oki Upravitelj d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 82,00 82,00 Oki Upravitelj d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2017 64,80 64,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.08.2017 6,70 6,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 9.244,36 24.890,69 22.950,69