Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 108,05 108,05 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 110,05 110,05 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOLBILNE TELEFONIJE 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 121,95 121,95 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOLBILNE TELEFONIJE 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 109,50 109,50 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 102,25 102,25 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- USLUGA MOBILNE TELEFONIJE 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 122,05 122,05 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA MOBILNE TELEFONIJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- KOVERTE I SELOTEPI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 308,68 308,68 R&S SARAJEVO, VOGOŠĆA, ID BROJ: 4200056290005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE KOVERATA RAZNIH FORMATA I SELOTEPA RAZNIH VELIČINA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017 302,60
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA - REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNAR I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RAČUNARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 266,61 266,61 NETWORK d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201033530005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNAR I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RAČUNARA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 266,61
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- TELEFONSKI APARAT FPN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 75,00 75,00 NETWORK d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201033530005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - TELEFONSKI APARAT FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 75,00
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA TEPISONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 223,20 223,20 ELPI comerc SARAJEVO, ID broj: 4200261890007
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE TEPISONA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda trafostanice u kotlovnici Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 1755,00 1755,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Vladislav Skarić" Ugovaranje nabavka i isporuka lož ulja LU EL Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2017 60714,23 DOO Petrol-P, Bihać 4263426780009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dijagnostička sredstva '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 11.10.2017 24500,97 20.10.2017 24500,97 12967,11 ''ENA'' d.o.o
JU OŠ "Vladislav Skarić" nabavka i isporuka lož ulja LU-EL Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 60714,23
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Izmjena Plana nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo Plan nabavki 22.06.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo Plan nabavki 12.01.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterija za CPU FPS 85065030 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 172,69 172,69 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Računarska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3411,72 3411,72 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš nabavka projektora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3428,10 3428,10 "R & S" DOO 4200056290005
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 9583,29 04.10.2017 17550,00 3464,48 DEFTER d.o.o. Sarajevo
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O NABAVCI ROBE Berićet d.o.o. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 1559,50
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka potrepština za crtanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2017 24999,97 02.08.2017 24999,97 24999,97 Exclusiv d.o.o.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka laptopa I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 15249,00 15249,00 TERABAJT DOO SARAJEVO 4201507260004,
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2017 - 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2017 6657,30 08.08.2017 6657,30 6657,30 TMP d.o.o.
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU Seos d.o.o. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2017 3299,25
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka električnih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.06.2017 7048,71 31.07.2017 7048,71 7048,71 Penny+ d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Juni Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.06.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Seminar - Juni Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.06.2017 200,00 200,00 Revicon d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Košenje trave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 837,72 07.06.2017 837,72 837,72 JP Ilidža d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka audio vizuelnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 1400,00 21.04.2017 1400,00 1400,00 TehnoMag d.o.o.
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU Libe d.o.o. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 1857,59
JU Djeca Sarajeva Kuponi - 7 - 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.06.2017 14161,40 14161,40 KJKP Gras d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Kotizacija za seminar - Maj Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.05.2017 100,00 100,00 Feb d.d.
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2016 1993,00 13.12.2016 1993,00 1993,00 Imtec d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka deterđenta za strojno pranje suđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 135,72 23.05.2017 135,72 135,72 Hump d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku automatskih odzračnih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 1394,64 1394,64 EI INVEST d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka PVC table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 58,50 25.05.2017 58,50 58,50 Štamparija Bidžević
JU Djeca Sarajeva Izmjena i balansiranje guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 96,00 17.05.2017 96,00 96,00 ABC1968 d.o.o.
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA-VANJSKOG POKLOPCA ZA ŠAHT FPN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 56,00 56,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO; ID BROJ: 4200162210002
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - POKLOPAC ZA ŠAHT FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1168,66 14.09.2017 1168,66 1168,66 3nkuća
JU Djeca Sarajeva Usluge pročepljenja kanalizacionih odvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 3583,00 26.07.2017 3583,00 3583,00 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ravnih i ugaonih radijatorskih ventila za povratni vod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 1579,50 1579,50 POLIKO d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Usluge popravaka i održavanja oprema za gašenje požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 3215,16 09.08.2017 3215,16 3215,16 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja električnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 6750,90 26.07.2017 6750,90 6750,90 Sarajevo Stan d.d.
Ukupno po stranici 160.103,68 203.863,23 117.529,62