Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26731
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1287,00
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja (televizija, radio, web portali) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3510,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje i za krizne situacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 47763,26
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sanitetskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184099,50
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka trakica i akreditacija sa logom za potrebe simpozijuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 469,17 469,17 Murix doo Tešanj 4218625330009
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga štampe knjiga, kataloga i reklamnog materijala za potrebe konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 3950,52 02.06.2017 3950,52 Fist d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 33,00 33,00 Corto doo Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 643,50 643,50 MAKROMIKRO doo Vogošća 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka plastičnih izložbenih stalaka za afiše Muzeja u A3 formatu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 187,20 187,20 AD Plus doo Sarajevo 4201406070000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i ugradnja protivprovalnog alarmnog sistema u kancelarijskim prostorijama u ulici Evlije Ćelebije bb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 842,40 842,40 UNILAB doo Sarajevo 4200054160007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i ugradnja protivpožarnog alarmnog sistema u kancelarijskim prostorijama u ulici Evlije Ćelebije bb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 518,31 518,31 UNILAB doo Sarajevo 4200054160007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 33,00 33,00 Corto doo Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGVOIC.BA) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 30,00 30,00 Univerzitetski tele-informatički centar "UTIC" Sarajevo 4200494560015
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka cvijetnih aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 90,00 90,00 KJKP "PARK" doo Sarajevo 4200258320160
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga instalacije operativnog sistema sa spašavanjem podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 150,00 150,00 SOD "Netlab" Sarajevo 4301688790004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka mirisa za osvježenje prostora Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 40,00 40,00 KAMER COMERCE doo Vogošća 4200086440052
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci radne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 6307,00 07.06.2017 6307,00 6307,00 "USLUŽNOST " d.o.o. Sarajevo. ID broj: 4200043550008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka užina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 1671,38 1671,38 "MBA CENTAR" d.o.o., Vogošća , ID: 4200644390008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Osiguranje uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 1728,00 1728,00 Sarajevo -Osiguranje D.D. , Sarajevo ,ID:4200326930184
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 2268,56 2268,56 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. , Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka računarske opreme,laptopa i projektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 22088,82
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Materijal za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija 22.02.2017 2340,00 2340,00 HOŠE-KOMERC D.O.O.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Održavanje opreme za vatro dojavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 1680,71 1592,88 VATROSISTEMI D.O.O SARAJEVO NOVI GRAD, ID:4200117260007
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ROBE -KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 7020,00 5802,65 AVDIĆ 3A D.O.O. SARAJEVO ID 42003334720008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 7020,00 6994,68 AVDIĆ 3A D.O.O. SARAJEVO ID 42003334720008
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba,obrasci papir i ostali administrativni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 2499,99 "Prim Invest "d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o nabavci roba, materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1499,71 "Prim Invest "d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža z potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 7600,02
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2017 58476,60 58476,60 Processcontrol d.o.o. Sarajevo, ID: 4200320490000
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge obilježavanja i realizacije programskih aktivnosti službe Ugovaranje i realizacija 950,00 Universal Consulting Company
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacije i bojenja sjeverne fasade dvorane „Mirza Delibašić“ - KJP Centar „Skenderija“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka radnih mantila za radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 286,65 286,65 Uslužnost d.o.o., Sarajevo ID broj 4200043550008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluga sječe i potkresivanja krošnje drveća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 737,10 737,10 KJKP PARK d.o.o., Sarajevo id broj 4200258320003
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo UGOVOR O VRŠENJU USLUGA - SERVIS MOTORNIH VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 4056,30 02.06.2017 4056,30 4056,30 "BUNJO" D.O.O. SARAJEVO, ID. BROJ: 4200127900004
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Zamjena toplovoda u centralnom objektu -OJ DZ Stari Grad Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2017 22.05.2017 9690,40 10.07.2017 7000,00 7000,00 Reaw doo Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja mjesečno održavanje lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 631,80 30.06.2017 1965,60 1965,60 Lift Consulting d.o.o. Sarajevo ID4201501570001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluga ostvarivanja veze na internet mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2012 1193,40 1193,40 Logosoft d.o.o., Sarajevo ID 4200236190009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka papuča za radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 193,75 193,75 Wink sport d.o.o., Sarajevo ID broj 4200169650008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge mehaničkog čišćenja kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 300,00 300,00 O.D. Odžačar, Sarajevo ID broj 4300849850006
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka plinskih bojlera -ponovljeni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.05.2017 19.05.2017 16432,65 12.07.2017 16432,65 16432,65 Unis udružena metalna industrija dd Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza lišća i granja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 175,50 175,50 KJKP "Park" d.o.o., Sarajevo ID broj 4200258320003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 520,00 520,00 Hotel Saraj d.o.o., Sarajevo ID broj 4200415360006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 6326,62
Fond Memorijala Usluge održavanja i servisiranja klima komore i klima uređaja u svim objektima Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 23.05.2017 1333,80 02.06.2017 1333,80 1333,80 FRIGO H&S D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 9827,11
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme Xerox WC5225 za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 2194,92 2194,92 Print Delivery and Service doo Sarajevo, Ilidža, 4201637390007
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA TERENA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017 400,00 01.06.2017 400,00 400,00 USK MLADE NADE N.G., SARAJEVO, ID BROJ:4201670250008
Ukupno po stranici 325.304,80 136.368,72 128.038,00