Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32416
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za sitnu rekvizitu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2017 104,26
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge periodičnog pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 160,00 160,00 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Rezervni dijelovi za remont elektro motor atip MAC8125/S-9 proizvođač CAPRARI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 20.11.2017 6987,24 29.11.2017 6987,24 '' Elektro univerzal '' d.o.o Tuzla
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine grijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 51,20 51,20 Domod d.o.o. Sarajevo, ID 4201952400002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Najam vozila za prijevoz putnika za potrebe festivala MESS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 4000,00 4000,00 TIME doo za rent a car, Sarajevo, 4201754430001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.11.2017 70200,00 "BAROŠ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.11.2017 70200,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rebalans Sarajevogasa plana nabavki 17 Plan nabavki 28.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja i servis službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 3913,17 CONNECTA d.o.o. Sarajevo ID 4201473260000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja hladnjače za voće" općina Orašje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2017 29250,00 "TOFI" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.09.2017 29250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2017 66502,80 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2017 66502,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1235,52 1235,52 "MARK MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 1235,52
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 146811,60 146811,60 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 3217,50 3217,50 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 3217,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 5499,00 5499,00 "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 5499,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku filter kafe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 1259,95 1259,95 COMPLEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 3600,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za sistem radio veze (DRM sistem) za službena motorna vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 3322,80 3322,80 "TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 3322,80
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge hotelskog smjestaja za goste 57.MESa u Zenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 233,88 233,88 Dzananović Transport, Zenica, 4218669110006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara, sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 46796,49 46796,49 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka IT opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 2564,31 2564,31 R&S d.o.o. Sarajevo ID broj:420005629005
JU Srednja elektrotehnička škola Sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 1189,10 27.10.2017 1189,10 1189,10 NEOLIFE INTERNATIONAL D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka catridge HP za ploter Designjet 500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 547,56 547,56 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica "Zarazni materijal" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 913,77 913,77 Mirbergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka sa pumpama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 2492,10 2492,10 Derby Trade d.o.o. Brčko ID: 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka auto krpa i magičnih krpa prema potrebama Službe transporta KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 285,48 285,48 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 56801,75 56801,75 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, ALipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku implementacije geoinformacionog sistema upravljanja grobljima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 175498,83 175498,83 Angermeier d.o.o. Sarajevo, Muhameda ef. Pandže 4a, ID: 4200269100005
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK Plan nabavki 03.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor u uslugama uređenja izbjegličkog centra - košenje trave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1550,25 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2017 23277,15 23277,15 Konzorcij (Grupa ponuđača) Rebus d.o.o. Sarajevo i Orbicode d.o.o. Sarajevo ID broj 4202067210006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2017 23277,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova na više lokaliteta KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017 50000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka privremenih pacemakera za potrebe Klinike za kardiohirurgiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.11.2017 28957,50
Ukupno po stranici 293.342,87 654.975,63 476.572,17