Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autoalarma u dva službena automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 1049,00 22.05.2017 1049,00 KOMEL DOO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na internetsko izdanje Službenog glasnika BiH, Službenog glasnika – Međunarodni ugovori, Službenog glasnika BiH – Oglasnik javne nabavke, Službenih novina Federacije BiH, Službenih novina Kantona Sarajevo za 2017. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 258,62 258,62 258,62 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga registracije automobila 2017-2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 720,16 720,16 AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga osiguranja zaposlenika i automobila 2017-2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 5965,00 5965,00 Triglav Osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 657,36 657,36 657,36 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga stručnog usavršavanja i smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 560,00 560,00 560,00 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisa kočnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 405,61 405,61 405,61 AC QUATTRO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na javna sredstva informisanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 362,00 362,00 Avaz-roto press
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolova i stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za plato Skenderija - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 30878,40 30878,40 Brotis d.o.o. Čitluk, IB: 4227068880008
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge servisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 286,65
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka ploča za stolove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 982,80
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka vodovodne instalacije i oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 342,63
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka metle Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 131,99
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka acetilen Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 468,00
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka pećnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 533,59
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe pećnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 97,01
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe hrana za životinje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 233,97
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe telefon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 30,42
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka profesionalne opreme za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2017 6953,05 6953,05 "NIVEX" d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne radnike Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.07.2017 22019,61 21928,73 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, 4200043550008
JU Gerontološki centar Nabavka usluga punjenja boce kisikom za potrebe ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 90,00 89,97 Messer Tehnoplin d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 19240,65 19240,65 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2017 19240,65
KJP ZOI 84 Periodično čišćenje dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 2244,00 2244,00 ODR PLAMEN Sarajevo; ID broj: 4300019400008
JU Gerontološki centar Nabavka hitnih radova na sanaciji dijela kanalizacionih instalacija u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 5494,88 5494,88 "VEDDI INSVEST" d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka žabljeg poklopca- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2017 526,50 526,50 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka žabljeg poklopca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.05.2017 526,50
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskog separatora- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2017 12753,00 12753,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskog separatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.05.2017 12753,00
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka radne obuće za potrebe zaposlenika Službe zdravstvene zaštite i njege, Službe servisnih usluga, Službe ishrane i Unutrašnje službe zaštite KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 5247,00 5247,00 "ASTRA" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 2-6-17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 2245,09 2245,09 ECOVISION DOO SARAJEVO 4201646030005
JU OŠ Stari Ilijaš NABAVKA ROBE OPREMA I MATERIJAL ZA GRIJANJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.09.2017 8003,70 8003,00 "HODŽEKS" D.O.O. ILIJAŠ
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 20137,63 13561,08 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
JU OŠ Stari Ilijaš NABAVKA ROBE OPREMA I MATERIJAL ZA GRIJANJE ZA PODRUČNU ŠKOLU BIOČA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2017 20137,63
JU Gerontološki centar Nabavka hitnih radova na izgradnji potpornog zida u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 6121,04 6121,04 "VEDDI INSVEST" d.o.o.
JU OŠ Stari Ilijaš DOSTAVLJANJE HRANE - UŽINA UČENICIMA U PRODUŽENOM BORAVKU Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2017 13.09.2017 19800,00 16846,50 "NERRO" D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o zakupu sale za tjelesni odgoj za školsku 2017/2018 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 2550,00 2550,00 JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo idb 4200300200005
JU Gerontološki centar Nabavka usluga sanitarnih, odnosno zdravstvenih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 4980,00 2597,40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka frižidera sa dodatnom opremom za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 6742,57 6742,57 "AGS GASTRO SISTEMI" d.o.o.
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema klime Ugovaranje i realizacija 25.07.2017 1996,00 1996,00 SARAJKLIMA DOO SARAJEVO 4202182820004
JU Gerontološki centar Nabavka amortizera za vrata lifta u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 168,48 168,48 "Otis Liftovi" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluga izrade Plana zaštite od požara, Procjene ugroženosti za objekte i Elaborata zsštite od požara i Elaborata zaštite na radu za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 5089,50 5089,50 "Granulo-Re" d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Jednodnevni najam agregata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 3416,40 3416,40 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
JU Gerontološki centar Nabavka programa FIPS 2017 za izradu polugodišnjih finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2017 99,90 99,90 "FI agencija" o.d. Sarajevo
JU Institut za istoriju Izmjena i dopuna plana javnih nabavki 2017. Plan nabavki 13.09.2017
Ukupno po stranici 65.982,59 197.015,15 176.674,73