617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Nabavka usluge izvođenja istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP "POFALIĆI-CIGLANE" Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 760,50 760,50
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." (obnovljen) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 2217,15 29.01.2020 2217,15 2217,15 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE INZA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf LEX BA" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 575,64 575,64 PARAGRAF d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Nabavka usluge " Monitoring Zavoda za planiranje razvoja KS u 2020.-2022- god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2019
Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 3759,29 3759,29 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 6996,60 6996,60 CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO
Nabavka radova "Iznošenje otpada i čišćenje podruma" u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 2160,00 2160,00 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka klima uređaja - 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 5311,80 5311,80 ICE-NET D.O.O.
Nabavka panelnih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 1459,92 27.05.2019 1459,92 1459,92 TAPETAR DD
Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019
Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6879,60 15.05.2019 6879,60 6879,60 s.o.d."GOIT"
Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2019
Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 11347,97 10.04.2019 11347,97 11347,97 BN PRO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2019
Nabavka usluge " Organizacija stručne edukacije i prezentacije projekata održive urbane mobilnosti, saobraćajnih i urbanističkih rješenja Grada Beograda" za uposlenike Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 4800,00 4800,00 PUTNIČKA AGENCIJA M-97 DOO SARAJEVO
Nabavka ljetnih guma za vozila Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2100,00 2100,00 TR "AS"
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš za RP Gornje Telalovo polje I" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
Nabavka usluge "Osiguranja uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2019
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019
Nabavka pružanja usluga za "VPN link 20 Mbps" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 6795,36 6795,36 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka elektroinstalaterskih radova - rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6168,24 6168,24 ELEKTROKOVINA D.O.O.
Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnih prostorija i građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2989,58 2989,58 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka "Računara sa monitorima, Skenera 44" i Ink printera A3" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2019
Za RP Junakovac nabavka usluge "Revizije projektnog zadatka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 585,00 585,00 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2019
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2019
Nabavka goriva i maziva u 2019. - 2021. god. za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2018
Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 51714,00 51714,00 CEDES
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 92313,00 92313,00 E3 D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6819,93 6819,93 GEOPROF
Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1368,90 1368,90 BN PRO
Nabavka ormara i regala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 4089,15 4089,15 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o nabavci usluge "Aplikativni software" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6926,40 6926,40 IT Consulting O.D.
Ugovor o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Hastahana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 760,46 760,46 BN PRO
Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi II" za lokalitet 1a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1432,08 1432,08 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o izvođenju mašinskih instalacija "Zamjena cirkulacione pumpe u podstanici Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 3918,92 3918,92 ITG D.O.O.
Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2018
Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2018
Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 5756,40 5756,40 Theiss d.o.o
Nabavka zimskih guma, kom. 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 2293,20 2293,20 Tr "AS"
Nabavka Baznog modula SelmaGIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5978,70 5978,70 Theiss d.o.o
Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2018
Izvođenje radova na "Rekonstrukciji sanitarnih prostorija" (4 sanitarna čvora WC-a) u objektu Zavoda u ul. Kaptol 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 6903,35 6903,35 O.D "SAR" Sarajevo
Ukupno po stranici 22.665,14 255.181,14 255.181,14