617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT4 Ugovaranje i realizacija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT2 Ugovaranje i realizacija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrade GP uslovljeni cjevovod-vodovod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2021 1287,00 1287,00 Higracon d.o.o. Sarajevo ID:4201445300004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 425/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 138,50 138,50 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 4211/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 422/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka parking usluga BR:1812125705179 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5,00 5,00 BBI centar ID:4201082310002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga pranje vozila i zamjena guma BF:1678 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10,00 10,00 "HD" Autopraonica Sarajevo, ID:4203238070004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga pranje vozila i zamjena guma 416/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25,00 25,00 SOR "MAJA" ID:300272130009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 412/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 353,35 353,35 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 413/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 320,72 320,72 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 414/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 220,97 220,97 Energopetrol d.d. Sarajevo ID:4200163020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 415/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 188,40 188,40 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 417/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 431,62 431,62 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 418/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 84,78 84,78
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 420/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 226,69 226,69 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 421/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 14,85 14,85 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 408/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal 409/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 39,79 39,79 Sity Group d.o.o. Sarajevo ID:4200194840008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 410/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 406/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 405/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4,90 4,90 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 404/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19,50 19,50 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 407/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u 2020 godini. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 411/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,79 11,79 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge radova dopreme i montaže fasadnih otvora u pp Fetaha Bećirbegovića 403/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 3962,67 3962,67 General Constructions d.o.o. Sarajevo ID:4202507630002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-Seminari 397/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 100,00 100,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 395/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 394/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 102,75 102,75
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 398/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 124,24 124,24 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 402/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 401/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 400/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 390/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 249,00 249,00 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 389/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 255,53 255,53 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 391/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 7,99 7,99 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja opreme 392/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 95,00 95,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo ID:4300899870008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - auto gume 393/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 711,48 711,48 MAKBEL TRADE D.O.O. ID:200250690006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 386/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 66,00 66,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal 387/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 432,57 432,57 Zangro d.o.o. Ilidža ID:420046050004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 385/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 284,02 284,02 Energopetrol d.d. Sarajevo ID:4200163020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 384/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja zgrade 330/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 737,10 737,10 General Constructions d.o.o. Sarajevo ID:4202507630002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga održavanja web stranice 376/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 87,75 87,75 LEFTOR D.O.O. TUZLA ID:4209794530000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge održavanje i servisiranje automobila 372/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 450,65 450,65 Porsche Sarajevo, ID:4202574310004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja opreme 373/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29,25 29,25 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 381/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07
Ukupno po stranici 0,00 12090,24 12090,24