617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 195,11 195,11 "VISPAK" d.d. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 57,03 57,03 "VINOTEKA" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 105,30 105,30 "UNIVERZITET U SARAJEVU" Univerzitetski tele-informatički centar "UTIC"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge zaštite objekta za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 982,80 982,80 "UNILAB security" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 7020,00 7020,00 "RECOM" d.o.o. Mostar
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 18.01.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području K Nerkeza Smailagića 17. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 408436,24 388208,76 "KONKRIT" d.o.o. Sarajevo - kao lider konzorcija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području K Nerkeza Smailagića 17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 408436,24
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka dodatnih radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.09.2018 29984,76 29984,76 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki KSFS 2018 Plan nabavki 23.08.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Elaborat o inžinjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3989,70 3989,70 "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: projekat instalacija grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2515,50 2515,50 "ENERGOGAS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2018 939517,49 939513,24 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017 939517,49
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: auto gume Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 1489,36 1489,36 TR "AUTO SHOP-MAJA" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 5868,72 5686,72 "FEF" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Software Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1404,00 1404,00 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32* Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 132686,82 132403,69 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017 132686,82
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba računarska i druga oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2017 10338,17 10338,17 "Telegroup" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: računarska i druga oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2017 10338,17
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 5691,52 "ZANGRO" d.o.o. Ilidža
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka goriva 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 3646,19 "ENERGOPETROL" D.D. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. Plan nabavki 31.10.2017
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 06.09.2017
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 13.06.2017
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba Nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2018 6791,50 6791,50 "ENERGOPETROL" D.D. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka goriva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018 6791,50
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 6961,50 6961,50 AN & AD d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 6961,50
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba Nabavka računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 17549,32 17549,32 "mojit" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka računarske i druge opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2018 17549,32
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Troškovi reklame i oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 5791,50 5791,50 "MAX MEDIA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi reklame i oglašavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 5791,50
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Namještaj - stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4838,54 4838,54 "FEF - export import" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1553,63 1553,63 "ASA Assistance" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 2537,23 2537,23 "ASA osiguranje" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 5850,00 5850,00 "Recom" d.o.o. Mostar
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba nabavka vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2018 33673,00 33673,00 "MOBI" d.o.o. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: nabavka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 33673,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.03.2018 25961,13 25961,13 "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 25961,13
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 23.03.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 17.01.2018
Ukupno po stranici 1587706,67 1665436,06 1635401,49