617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 267_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.09.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 268_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.09.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 291_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 294_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.08.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 277_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 55,50 55,50 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 272_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 4,68 4,68 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 271_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.09.2020 7,47 7,47 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 09_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 11,95 11,95 DM drogerie d.o.o. Sarajevo ID:4201125900925
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi za tekuće održavanje poslovnih prostora na adresama: Marka Marulića do broja 13, Općina Novo Sarajevo, Hamze Čelenke broj 38 i Jahijela Fincija broj 26, Općina Ilidža, te Braće Kršo broj 21 i P.O. Zvijezda broj 28, Općina Vogošća. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.08.2020 29601,00 29597,92 General Constructions d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izvođenje dodatnih radova za tekuće održavanje poslovnih prostora na adresama: Marka Marulića do broja 13, Općina Novo Sarajevo, Hamze Čelenke broj 38 i Jahijela Fincija broj 26, Općina Ilidža, te Braće Kršo broj 21 i P.O. Zvijezda broj 28, Općina Vogošća Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.09.2020 5802,30 23.09.2020 5802,30 5801,65 General Constructions d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 273/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 10,78 10,78 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 274/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 147,82 147,82 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 275/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,47 11,47 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 237/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,65 150,65 "DIEMA PRO" d.o.o. Sarajevo ID:4202055040008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 280/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 114,10 114,10 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 283/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 91,85 91,85 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 282/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 281/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge pranja vozila 09/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 10,00 10,00 City team d.o.o. ID:4202072720004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka parking usluga 09_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 5,00 5,00 BBI centar ID:4201082310002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminari 284/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo ID:200566060004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 276/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,65 150,65 "DIEMA PRO" d.o.o. Sarajevo ID:4202055040008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 269/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 197,62 197,62 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo ID:4200851420006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge pranja vozila 239/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 47,00 47,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 238/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 270/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 262/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 274/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 259/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 242/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,33 11,33 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 243/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 159,14 159,14 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 245/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 103,20 103,20
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 246/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 247/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 103,20 103,20 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge pranja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 10,00 10,00 City team d.o.o. ID:4202072720004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 260/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 248/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2019 167,39 167,39 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo ID:4200851420006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 262/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 117,00 117,00 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 264/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 30,60 30,60 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 251/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.08.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 263/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 254/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 252/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 253/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 249/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.08.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 250/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.08.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 257/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.08.2020 11,21 11,21 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 258/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.08.2020 4,68 4,68 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 265/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.09.2020 233,28 233,28 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 240/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.08.2020 116,64 116,64 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Ukupno po stranici 5802,30 39187,87 39184,14