617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 53508,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervent. održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.10.2019 14368,53 MEDPOINT d.o.o. Sarajevo, 4200134860000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervent. održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.06.2019 14368,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.10.2019 23400,00 MEDICAL d.o.o. Mostar, 4227010880008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.07.2019 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Analgetici - Ugovori - LOT 3 i 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2019 16529,76 MGM FARM d.o.o. Kakanj, 4218227790008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Analgetici - Ugovor - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 10647,00 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Analgetici - Ugovor - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 92,43 ZEFARM d.o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Analgetici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2019 27269,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju - LOT 4 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju - Ugovori - LOT 2 i 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.10.2019 5779,80 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica, 4218443140000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju - Ugovor - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 49220,15 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2019 52999,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2019 17550,00 NEDAX d.o.o. Sarajevo, 4200342890001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.06.2019 17550,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje med.opreme proizvođača DRAGER - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.09.2019 23400,00 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje med.opreme proizvođača DRAGER Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.05.2019 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača KARL STORZ - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2019 35018,10 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača KARL STORZ Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.07.2019 35018,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - LOT 3 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2019 6841,22 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka, 4400839360005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - Ugovori - LOT 1 (raskinut ugovor), 2 I 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2019 17375,65 ITAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.07.2019 24219,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat za ventilacionu scintigrafiju pluća TECHNEGAS - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2019 12858,30 ĐAKOVIĆ d.o.o. Banja Luka, 4403688920002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat za ventilacionu scintigrafiju pluća TECHNEGAS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019 12858,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje medicinskih aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.10.2019 40201,20 VERIFIKACIONI LABORATORIJ "VERLAB" d.o.o. Sarajevo, 4201943670005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje medicinskih aparata Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.08.2019 40201,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TCD aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 63523,98 63523,98 MEDIAL GRUPA d.o.o. Sarajevo, 4202528630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TCD aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2019 63523,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ograde za bolesničke krevete - 30 kom. - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukopa mrtvorođenih beba - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stropni pendant za op. salu - 2 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.10.2019 49128,30 49128,30 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stropni pendant za op. salu - 2 kom. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2019 49128,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i postavljanje 14 kom. bolničkih kanala iznad kreveta zajedno sa instalacijom - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2019 16759,08 ELEKTING d.o.o. Sarajevo, 4200245260001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i postavljanje 14 kom. bolničkih kanala iznad kreveta zajedno sa instalacijom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2019 16759,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 23400,00 SARAMERC d.o.o. Sarajevo, 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2019 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 64291,50 64291,50 MEDIAL GRUPA d.o.o. Sarajevo, 4202528630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2019 64291,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Advokat.usluge - Ugovor Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.10.2019 20498,40 Advokat AMELA FILIPOVIĆ, Sarajevo, 4300090020003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Advokat. usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.08.2019 20498,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.11.2019 70200,00 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, 4201572320006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 70200,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2019 7839,00 7839,00 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk, 4227028150007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 7839,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 130162,50 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 111250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.11.2019 15737,32 ASISTANSIA d.o.o. Sarajevo, 4201386610002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 13450,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - poništenje - LOT 3, 4, 5 i 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovor - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2019 421,20 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica, 4218443140000
Ukupno po stranici 765134,92 735243,42 184782,78