617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibaktarijske lampe - 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2020 3486,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 21.04.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oglašavanje u službenim glasilima 1 - Ugovor Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.03.2020 29250,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, 4200226120002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oglašavanje u službenim glasilima 1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.02.2020 29250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 1745,48 1745,48 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo, 4200117260007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 1745,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem za zatvorenu sukciju, vel. CH12, klasa IIa - Covidien - 40 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 2115,36 2115,36 RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar, 4207654340004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem za zatvorenu sukciju, vel. CH12, klasa IIa - Covidien - 40 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2020 2115,36
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME - 2.000 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 5382,00 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME - 2.000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2020 5382,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva i Lynase sprej za nos - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2020 6015,91 6015,91 BOSNALIJEK d.d. Sarajevo, 4200598340009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva i Lynase sprej za nos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2020 6015,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Grijalica plinska - 4 kom., Plinska boca - 4 kom. i Regulator plina - 4 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 1871,53 1871,53 PAPILON d.o.o. Sarajevo, 4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Grijalica plinska - 4 kom., Plinska boca - 4 kom. i Regulator plina - 4 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 1871,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odjeća 1 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 6051,83 6051,83 SHIMADZU d.o.o. Sarajevo, 4200419780000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odjeća 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2020 6051,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 4533,91 4533,91 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2020 4553,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m, klasa IIa - 180 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 5353,45 5353,45 RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar, 4207654340004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m, klasa IIa - 180 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2020 5353,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelene - 2.400 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 2527,20 2527,20 ENA d.o.o. Sarajevo, 4200037070002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelene - 2.400 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2020 2527,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje opreme za gornju kapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 2808,00 SARAMERC d.o.o. Sarajevo, 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje opreme za gornju kapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2020 2808,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obrazovne usluge - Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta I početni nivo za radnicu Amelu Smajić- Džaferagić - Ugovor Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.02.2020 1600,00 1600,00 Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet Sarajevo, 4200735430002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obrazovne usluge - Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta I početni nivo za radnicu Amelu Smajić- Džaferagić Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.02.2020 1600,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenca za NOD - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 2859,67 2859,67 5th Dimension d.o.o. Sarajevo, 420107800001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenca za NOD Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 2859,67
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nikovaza na kotlu K2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4521,07 4521,07 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo, 4201109530000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nikovaza na kotlu K2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2020 4521,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja medicinske opreme - tlakomjera na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2222,00 O.d. MEDITLAK Sarajevo, 4301014640007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja medicinske opreme - tlakomjera na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 2222,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga demontaže starih utičnica za kisik, KZ i vakum - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 5159,70 5159,70 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga demontaže starih utičnica za kisik, KZ i vakum Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5159,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termal transfer etikete za potrebe transfuzije i mikrobiologije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 2918,92 2198,92 Špica Systems d.o.o. Sarajevo, 4200801830009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termal transfer etikete za potrebe transfuzije i mikrobiologije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 2918,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostorije 318 na ATD-u za smještaj novog RTG aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 2484,00 2848,00 Arhitektonska agencija MEGARON, 4302854680006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostorije 318 na ATD-u za smještaj novog RTG aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020 2484,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada cipelarnika - 3 komada i ormara - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 4387,50 4387,50 TADIĆ STOLARIJA d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403946300006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada cipelarnika - 3 komada i ormara - 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 4387,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gel kartice za određivanje ABO Rh D VI (-) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 6065,28 6065,28 MEDIMAX d.o.o. Banja Luka, 4403783830003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gel kartice za određivanje ABO Rh D VI (-) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2020 6065,28
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju (razna) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 5832,56 D Med.Healthcare BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju (razna) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5832,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 2 i LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2020 3498,30 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka, 4400839360005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.01.2020 4212,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2019 7710,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumentarij za aparat za operaciju sinusa - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2019 76707,19 76707,19 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumentarij za aparat za operaciju sinusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019 76707,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 12.03.2020
Ukupno po stranici 193629,46 190122,86 136562,00