617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za urologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 26291,30 26291,30 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za urologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2019 26291,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 27989,91 27989,91 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2019 27989,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2019 23399,88 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 23399,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2019 36786,80 36786,80 D Med.Healthcare BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 36786,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.01.2020 29425,50 DVG-ALM COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200554480008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019 29425,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2020 40499,55 INEL-MED d.o.o. Mostar, 42270825220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2019 40499,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za terapiju - 4 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2020 252689,80 252689,80 PROFY d.o.o. Banja Luka, 4400352940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 252689,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2020 129980,00 129980,00 PROFY d.o.o. Banja Luka, 4400352940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 129980,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 26.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki 29.01.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 73589,49 73589,49 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019 73589,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.02.2020 23271,30 23271,30 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2019 23271,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2019 98046,10 98046,10 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019 98046,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za tehničko održavanje - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 146250,00 PAPILON d.o.o. Sarajevo, 4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za tehničko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2019 146250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada - Ugovor - LOT 2, 3 i 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2019 14040,00 14040,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada - Ugovor LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 40950,00 40950,00 PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla, 4210308300004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.05.2019 54990,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" RTG aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 210366,00 210366,00 MEDIT d.o.o. Sarajevo, 4201342080006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" RTG aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2019 210366,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica 1 komad za Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2019 31125,28 31125,28 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica 1 komad za Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 31125,28
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški materijal - Retrakcioni prsten - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2019 27123,88 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški materijal - Retrakcioni prsten Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.11.2019 27123,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba - lot 1 i lot 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2019 12980,00 JKP GRADSKA GROBLJA d.o.o. Visoko, 4218019840000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba - lot 1 i lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 12980,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za gastroskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2019 10289,55 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za gastroskopiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.10.2019 10289,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Albumini - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.12.2019 115661,52 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Albumini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2019 115661,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za fakoemulzifikator Stellaris PC - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2020 44589,14 BAROŠ d.o.o. Sarajevo, 4200142700003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za fakoemulzifikator Stellaris PC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2019 44589,14
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum epruvete - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2020 8500,00 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka, 4400839360005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum epruvete Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2019 8500,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za UZ aparat - konveksna 1 kom. i linearna 1 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 31411,48 31411,48 MEDIT d.o.o. Sarajevo, 4201342080006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za UZ aparat - konveksna 1 kom. i linearna 1 kom. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2019 31411,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" ERCP aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 490644,77 490644,77 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" ERCP aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 490644,77
Ukupno po stranici 1945901,25 1945901,25 1487182,23