617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 409,50 409,50 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ID 4201572320006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije- LOT 1. LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020 19239,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 4633,20 4633,20 Sarajevo-Farm d.o.o. Sarajevo, 4201103250005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 42097,41 42097,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine-LOT1 i LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 46760,61
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 6, LOT 8, LOT 13, LOT 14 i LOT 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT12 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2020 56158,73 56158,73 Medimax d.o.o. Banja Luka, ID 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT1, LOT 2 i LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 8972,73 8972,73 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.09.2020 23400,00 23400,00 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 7, LOT 9 i LOT 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 28085,85 28085,85 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT4 i LOT 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2020 7092,54 7092,54 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka , ID 440083960005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 123684,22
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela-6.000komada i Nazuvice-6.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.04.2020 315900,00 315900,00 PREVENT CEE d.o.o. Sarajevo, ID 42185022170007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela-6.000komada i Nazuvice-6.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 315900,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi za otkrivanje Corona virusa-30 pakovanja-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.04.2020 62976,65 62976,65 Diamedic d.o.o. Sarajevo, ID 4200072730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi za otkrivanje Corona virusa-30 pakovanja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 62976,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Premještanje korištenog CT aparata iz prostorija Odjeljenja za radiologiju u prostorije novog Izolatorija za COVID-19-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2020 19679,40 19679,40 MEDIT d.o.o., ID 4201342080006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Premještanje korištenog CT aparata iz prostorija Odjeljenja za radiologiju u prostorije novog Izolatorija za COVID-19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 19679,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIZIR PET-G 05-1.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.04.2020 8250,00 8250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIZIR PET-G 05-1.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 8250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Portabilni bronhoskop sa integrisanim LCD monitorom-1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.05.2020 68877,90 68877,90 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Portabilni bronhoskop sa integrisanim LCD monitorom-1 komad Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 68877,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori-10 komada i Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorom- 1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.05.2020 76986,00 76986,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori-10 komada i Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorom- 1 komad Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 76986,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" 201--NcOV IGg/IG, Rapid Test 40 test/kit-25 pak. (Brzi testovi za otkrivanje COVID-19) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.05.2020 22815,00 CEE-MED d.o.o. Sarajevo, ID 4210007440005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" 2019-NcOV IGg/Igm Rapid Test 40 test/kit-25pak (Brzi testovi za otkrivanje COVID-19) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.09.2020 22815,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 27.08.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VI. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 30.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanje medicinske opreme - tlakomjeri na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2222,00 2222,00 O.d. MEDITLAK Sarajevo, 4301014640007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanje medicinske opreme - tlakomjeri na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 2222,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog analizatora AMS Ellipse - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 2696,15 2696,15 MES d.o.o. Zenica, 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog analizatora AMS Ellipse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 2696,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge demontaže starih utičnica za kisik i ostalo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 5159,70 5159,70 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge demontaže starih utičnica za kisik i ostalo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5159,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 1745,48 1745,48 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo, 4200117260007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 1745,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante s papučicom i poklopcem za razne vrste otpada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 6406,26 6406,26 ECOTIME d.o.o. Sarajevo, 420088130001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante s papučicom i poklopcem za razne vrste otpada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 6406,26
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kisični dozator sa direktnim zidnim priključkom - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 1635,66 1635,66 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kisični dozator sa direktnim zidnim priključkom - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.01.2020 1635,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje bazenske vode - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 2496,00 2496,00 HYDROGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200563390003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje bazenske vode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2020 2496,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Summamed inj. 5x500 mg - 50 sc - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.05.2020 8149,05 MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, 420017540001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Summamed inj. 5x500 mg - 50 sc Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.05.2020 8149,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantili od flisa - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.05.2020 8190,00 8190,00 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantili od flisa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020 8190,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lateks rukavice sa talkom, vel. L, M i S - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.05.2020 11115,00 11115,00 ITAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lateks rukavice sa talkom, vel. L, M i S Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2020 11115,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji prostorije za smještaj CT aparata u Odjeljenju za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.04.2020 55831,64 55831,64 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, 4200226040009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji prostorije za smještaj CT aparata u Odjeljenju za neurologiju Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.03.2020 55831,64
Ukupno po stranici 870816,54 851981,85 821017,80