617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji i sitni inventar za potrebe radnice na održavanju higijene-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.08.2020 16317,59 16317,59 Ecotime d.o.o.o Sarajevo, ID4200881330001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji i sitni inventar za potrebe radnice na održavanju higijene Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 16317,59
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela 1000 komada i Nazuvice 2000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.06.2020 57330,00 57330,00 Prevetn CEE d.o.o. Sarajevo ID 42185022170007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela 1000 komada i Nazuvice 2000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.10.2020 57330,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolnička posteljina-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 14022,45 14022,45 Inter-Com Zenica, ID 4218087760006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolnička posteljina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 14022,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore-LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7 i LOT 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2020 289198,20 289198,20 Diamedic d.o.o. Sarajevo, ID 4200072730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore-LOT 1 i LOT 3-Ugovori Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.04.2020 8290,62 8290,62 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo, ID4200253360007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicisnko-biohemijske analizatore-LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2020 16399,14 16399,14 MES d.o.o. Zenica, ID 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicisnko-biohemijske analizatore-LOT: 1,2,3,4,5,6,7,i 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2020 746688,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan trogodišnji servis acidobaznog analizatora Cobas b221 Roche diagnostics-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 4983,54 4983,54 Farmavita d.o.o. Sarajevo, ID4200075750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan trogodišnji servis acidobaznog analizatora Cobas b221 Roche diagnostics Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2020 4983,54
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada elaborata sa procjenom troškova za smještaj Hemodijaliznog centra JPP-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 5975,00 5975,00 Arhitektonska agencija Megaron, ID43028546800006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada elaborata sa procjenom troškova za smještaj Hemodijaliznog centra JPP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 5975,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nivokaza na kotlu K2-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4521,07 4521,07 Energo Design d.o.o., Sarajevo, ID4201109530000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nivokaza na kotlu K2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 4521,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavja termalnog papira za UZ aparate Logiq F6 i Vivid S60-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 1942,20 1942,20 Medical d.o.o. Mostar, ID 4227010880008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavja termalnog papira za UZ aparate Logiq F6 i Vivid S60 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 1942,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje kamerom, ete čišćenje i konzerviranje koltlova-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 6879,60 6879,60 Obrtnička dimnjačarska radnja Plamen, ID4300019400008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje kamerom, ete čišćenje i konzerviranje koltlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 6879,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aethoxysklerol amp.2% 5x2ml/Polidocamol/-20kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 1524,51 1524,51 PTD "MGM FARM" d.o.o. Kakanj, ID 4218227790008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aethoxysklerol amp.2% 5x2ml/Polidocamol/-20kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 1524,51
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka kliznih vrata na salama u Opercionom bloku-4 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 5850,00 5850,00 Kemodoors d.o.o. Sarajevo, ID 4200069190000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka kliznih vrata na salama u Opercionom bloku-4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 5850,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za opću hirurgiju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 6959,63 6959,63
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za opću hirurgiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 6959,63
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 7002,45 7002,45 Proma d.o.o. Sarajevo, ID 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 7002,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maska zaštitna 3M FFPI a 20-30-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 3652,40 3650,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maska zaštitna 3M FFPI a 20-30 pak Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 3650,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitjela za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 1623,73 1623,73 Biognost d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitjela za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 1623,73
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka antibakterijskih lampi-10 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 3486,60 3486,60 BioMedia d.o.o., Sarajevo,ID 4200007750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka antibakterijskih lampi-10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 3486,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka pelota i termo papaira za CTG aparate Fetal monitor Bistos za potrebe Odsjeka za akušerstvo i neonatologiju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 5140,98 5140,98 Sono Medical d.o.o. Sarajevo, ID 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka pelota i termo papaira za CTG aparate Fetal monitor Bistos za potrebe Odsjeka za akušerstvo i neonatologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 5140,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transport sa gelom-500 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 3433,95 3433,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transport sa gelom-500 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 3433,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na pročepljenju šahtova i cijevi na godišnjem nivou-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 7018,83 7018,83 KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., ID 4200151950004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na pročepljenju šahtova i cijevi na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 7018,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 4914,00 4914,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulture BACTEC 9050 proizvođača BECTON DICKINSON za potrebe Odsjeka za mikrobilošku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 4914,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2020 1446,12 1446,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin film tablete 3x500-200SC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1446,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 6084,00 6084,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo, ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hiruruška kapa zelena-20.000 komada i Kaljače Flis-10.000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6084,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 1813,50 1813,50 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Sarajevo, ID4201733350008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima: K1, K2 i K3, razdjelniku pare u podstanici P23OIII, sigurnosnog ventila Kuhinje u P25 OI, te sigurnosnih ventila za autoklava na Sterilizaciji i sigurnosnih vent Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1813,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2020 2288,52 2288,52 Zefarm d.o.o., ID4218025060008
Ukupno po stranici 918608,53 488098,63 488096,63