617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20-Ugovor LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5T Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.10.2020 1677,88 1677,88 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 42000003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2020 1677,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada 7857/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.10.2020 34076,25 34076,25 MES d.o.o. Zenica, ID 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada 7857/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020 34076,25
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona AMV 658 SD 230V, 2-6 s/min, 50 mm 2000N-1 komad u Podstanici p23OII-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 2415,45 2415,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona AMV 658 SD 230V, 2-6 s/min, 50 mm 2000N-1 komad u Podstanici p23OII Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 2415,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Barij sulfat susp. 1g/ml, 2lit-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 1784,00 1784,00 Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo ID 4200000660004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Barij sulfat susp. 1g/ml, 2lit Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1784,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja-split sistema-1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 1072,65 1072,65 AS-GAS d.o.o. Sarajevo, ID 4300899870008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja-split sistema-1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1072,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi-10.200 komada na godišnjem nivou-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 1790,10 1790,10 Svjetlost-BH Print d.o.o., ID 4202043620009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi-10.200 komada na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1790,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Detekcija kvara, zamjena pretvarača visokog pritiska, zamjena kapilarne cijevi sa spojnicama, ispitivanje neporopusnosti cjevnog sistema itd-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1345,50 1345,50 Klima servis d.o.o. Sarajevo ID 4302591900006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Detekcija kvara, zamjena pretvarača visokog pritiska, zamjena kapilarne cijevi sa spojnicama, ispitivanje neporopusnosti cjevnog sistema itd Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske pile GA673 proizvođača Aesculap-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 5913,80 5913,80 Medical Vision d.o.o. Tuzla, ID4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske pile GA673 proizvođača Aesculap Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2020 5913,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje (verifikacija) medicinskih uređaja-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2020 45150,30 45150,30 Verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o. Sarajevo, ID 4201943670005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje (verifikacija) medicinskih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2020 45150,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETTINGE-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.10.2020 67830,75 67830,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETTINGE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020 67830,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Finansijsko savjetovanje za potrebe JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 6669,00 6669,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Finansijsko savjetovanje za potrebe JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 6669,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled bolničkih liftova-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 2653,56 2653,56 Tehnoinspekt d.o.o.l ID 4200134940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 2653,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" potrošni materijal za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 1498,77 1498,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" potrošni materijal za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 1498,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat-6 kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija 13.10.2020 6704,78 6704,78 Medial grupa d.o.o., ID 4202528630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat-6 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 6704,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 5, LOT 9, LOT 10-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2020 2340,27 2340,27 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 42000003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 5, LOT 9, LOT 10 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2020 2340,27
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 4, LOT 6, LOT 7, LOT 8-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2020 5100,30 5100,30 Biognost BH d.o.o., ID 4201589640004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga ugradnje cjevoovda medicinskih plinova, ugradnja utičnica za kisik, te ispitivanja instalacije na čvrstoću i nepropusnost - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 3703,05 3703,05 PRINUS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 4, LOT 6, LOT 7, LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2020 5100,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga ugradnje cjevoovda medicinskih plinova, ugradnja utičnica za kisik, te ispitivanja instalacije na čvrstoću i nepropusnost Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2020 3703,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinsko - zanatski radovi - Prostorija za CT aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 5440,50 5440,50 EKOGRADNJA d.o.o. Sarajevo, ID: 4201299560007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinsko - zanatski radovi - Prostorija za CT aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2020 5440,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparataa - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 7020,00 7020,00 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200023360008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparataa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja telefonskih instalacija na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 1849,77 1849,77 INTELS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200583310006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja telefonskih instalacija na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2020 1849,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja nove hidraulične spojnice sa cirkulacionom pumpom i pripadajućom opremom u cilju veće sigurnosti rada rashladnih mašina operacionog bloka u periodu hlađenja operacionih sala - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 6663,85 6663,85 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja nove hidraulične spojnice sa cirkulacionom pumpom i pripadajućom opremom u cilju veće sigurnosti rada rashladnih mašina operacionog bloka u periodu hlađenja operacionih sala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2020 6663,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za anaesteziju i intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 4900,89 4900,89 DOO FARMACIJA 2011 Bihać, ID: 426362870002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za anaesteziju i intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2020 4900,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti LOT 4-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 23097,11 23097,11 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 23097,11
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga osiguranja od opće odgovornosti i odgovorsnosti iz djelatnosti za štetu pričenjenu trećim licima LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 5702,00 5702,00 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2020 233859,60 233859,60 SEDŽAN-INGENERING d.o.o. Sarajevo, ID: 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga osiguranja od opće odgovornosti i odgovorsnosti iz djelatnosti za štetu pričenjenu trećim licima LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 5702,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 233859,60
Ukupno po stranici 480260,03 480260,13 480260,13