617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelet kao pogonsko gorivo za Kotlovnicu novog Izolatorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2021 7002,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za CTG aparate Fetal monitor Mediana - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2021 3510,00 3510,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za CTG aparate Fetal monitor Mediana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2021 3510,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usisivač za pepeo i građevinsku sitnu prašinu pelet kotlovnice Izolatorij i ostalo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2021 1373,58 1373,58 PAPILON d.o.o. Sarajevo, 4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usisivač za pepeo i građevinsku sitnu prašinu pelet kotlovnice Izolatorij i ostalo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2021 1373,58
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Igle za biopsiju - 1 pakovanje - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 4304,43 4304,43 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Igle za biopsiju - 1 pakovanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2020 4304,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka hematološkog analizatora Sysmec - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 1389,78 1389,78 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo, 42000727730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka hematološkog analizatora Sysmec Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020 1389,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis dizel električnih agregata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2021 2199,60 2199,60 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo, 4200420360006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis dizel električnih agregata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2020 2199,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nosači kesa sa poklopcem namijenjeni za široku upotrebu u Bolnici - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2021 6522,51 6522,51 ECO TIME d.o.o. Sarajevo, 4200881330001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nosači kesa sa poklopcem namijenjeni za široku upotrebu u Bolnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2020 6522,51
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Identifikacione kartice za elektronsku kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2021 1170,00 1170,00 SARAMERC d.o.o. Sarajevo, 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Identifikacione kartice za elektronsku kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena tastature na operacionim lampama - 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 3266,64 3266,64 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena tastature na operacionim lampama - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 3266,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2021 5208,84 5208,84 FARMIS d.o.o. Sarajevo, 4200079400002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2020 5208,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Infektivnog odjela - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 6945,12 6945,12 FARMIS d.o.o. Sarajevo, 4200079400002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Infektivnog odjela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 6945,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka računarske i mrežne opreme - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2020 34474,65 DISTI d.o.o. Sarajevo, 4200077450002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka računarske i mrežne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020 34474,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gips.zavoji i dodaci - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 122847,66 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gips. zavoji i dodaci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2020 122847,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju - Ugovor - Lot 1, 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2020 52171,31 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo, 42000727730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2020 52171,31
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - poništenje - Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2020 37510,20 REDEX d.o.o. Banovići, 4209069440003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2020 70094,70 ZAM COMMERC d.o.o. Sarajevo, 4236035270009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 356659,78 VINOJUG d.o.o. Sarajevo, 4200368260006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2020 458222,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota - Ugovor - Lot 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 29 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 6710,19 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota- Ugovor - Lot 9, 30 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 1167,96 PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020 7878,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kišne kabanice, radne cipele, rukavice i ostalo za Infektivni odjel i Covid ambulantu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 1886,02 PAPILON d.o.o. Sarajevo4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kišne kabanice, radne cipele, rukavice i ostalo za Infektivni odjel i Covid ambulantu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2020 1886,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Takeri za laparoskopske operacije ingvinalne hernije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3088,80 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Takeri za laparoskopske operacije ingvinalne hernije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 3088,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za potrebe Odsjeka za mikrobiologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 7018,83 INEL BH d.o.o. Maglaj, 4218528560008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za potrebe Odsjeka za mikrobiologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 7018,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje bravarskih radova na Internoj intenzivnoj njezi zbog smještaja COVID pacijenata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 5967,00 SELMING d.o.o. Sarajevo, 4200471510002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje bravarskih radova na Internoj intenzivnoj njezi zbog smještaja COVID pacijenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 5967,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Revizija dokumentacije Procjena ugroženosti od požara Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 6084,00 DSC d.o.o. Sarajevo, 4200144230004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Revizija dokumentacije Procjena ugroženosti od požara Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 6084,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis plamenika Weishaput - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 6552,00 6552,00 O.D. BATISTUTI Sarajevo, 4300641780004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis plamenika Weishaput Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 6552,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - 55 lotova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 140901,38 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
Ukupno po stranici 749084,07 889024,98 42442,50