617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2021 16914,69 16914,69 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.04.2021 16914,69
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 23660,91 23660,91 SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 23660,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 17898,66 17898,66 ITR d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 17898,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 185276,52 185276,52 INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 185276,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 9823,32 9823,32 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 9823,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 60416,86 60416,86 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 60416,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 4 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 1170,00 1170,00 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2021 47611,98 47611,98 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 47611,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnih i idejnih projekata za kompleks Objekata Javne Ustanove Opća bolnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 256221,81 256221,81 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.05.2021 256221,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2021 2398,50 2398,50 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2021 2398,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 4095,00 4095,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2021 4095,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2021 6879,60 6879,60 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2021 6879,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 1893,06 1893,06 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 1893,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2021 1529,76 1529,76 BIOGNOST BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2021 1529,76
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 7020,00 7020,00 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 2696,15 2696,15 MES d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2021 2696,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2021 1170,00 1170,00 SARAMERC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2021 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Endoskopski hemostat - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2021 6177,60 6177,60 ITALGROUP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Endoskopski hemostat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 6177,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži i potrošni materijal - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2021 5845,40 5845,40 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2021 5845,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ligatura za podvezivanje jednjaka - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2021 3673,80 3673,80 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ligatura za podvezivanje jednjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 3673,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kugla za aparat TCD i CD KSV - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 1989,00 1989,00 BERG d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kugla za aparat TCD i CD KSV Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2021 1989,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija sanitetskih vozila - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 2480,89 2480,89 AGENCIJA SUNCE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija sanitetskih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2021 2480,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izolirane vanjske metalne košuljice, umetci - insert makaze, zakrivljene, rotacione i gumice za troakar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 3343,86 3343,86 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izolirane vanjske metalne košuljice, umetci - insert makaze, zakrivljene, rotacione i gumice za troakar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2021 3343,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja ALU portala u bolničkim hodnicima - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 6767,86 6767,86 SELMING d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 670187,37 676955,23 676955,23