Pretraga

Ukupno 1188
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 163683,00 163683,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019 163683,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1895,40 1895,34 NEZAVISNA NOVINSKA AGENCIJA ONASA
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1895,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 4680,00 4680,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4680,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema vatrodojave - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 6224,40 6224,40 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 6224,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Injektor za automatsku špricu (kontrast) – 2 komada za potrebe Odjeljenja za radiologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 116766,00 116766,00 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Injektor za automatsku špricu (kontrast) – 2 komada za potrebe Odjeljenja za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019 116766,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 5364,01 5364,01 IKD UNIVERSITY PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 5364,01
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6995,73 6995,73 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 6995,73
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontejneri za skladištenje i transport medicinskog otpada: patološki, hemijski, farmaceutski i komunalni – 90 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 4106,70 4106,70 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontejneri za skladištenje i transport medicinskog otpada: patološki, hemijski, farmaceutski i komunalni – 90 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2019 4106,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanjee vatrogasne opreme - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 4644,90 4644,90 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanjee vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4644,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 1462,50 1462,50 ENERGOINVEST-SUE d.d Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 1462,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje i čišćenje klima uređaja (split sistema) u bolnici – 41 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 3075,00 3075,00 AS-GAS O.D. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje i čišćenje klima uređaja (split sistema) u bolnici – 41 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2019 3075,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ležećih kolica za prevoz pacijenata – 2 komada za potrebe Odjeljnja za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2749,50 2749,50 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ležećih kolica za prevoz pacijenata – 2 komada za potrebe Odjeljnja za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 2749,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka multifunkcionalnih ventila za Hasonov troakar – 7 komada za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 2661,75 2661,75 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka multifunkcionalnih ventila za Hasonov troakar – 7 komada za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 2661,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme – tlakomjeri za 2019. godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1970,00 1970,00 O.D. MEDITLAK Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme – tlakomjeri za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2019 1970,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo od 2 litra koje sadrži suspenziju Barij sulfata 1 g/ml, u količini od 16 komada za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1669,82 1669,82 MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo od 2 litra koje sadrži suspenziju Barij sulfata 1 g/ml, u količini od 16 komada za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 1669,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Inkubatori za djecu – 2 komada i to: 1 transportni i 1 stacionarni za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 99309,60 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Inkubatori za djecu – 2 komada i to: 1 transportni i 1 stacionarni za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2019 99309,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konci hirurški antibakterijski - Okvirni sporatzum na 2 godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2019 82419,78 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konci hirurški antibakterijski Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2019 82419,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.02.2019 34983,00 TOFI d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.01.2019 34983,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za transport pacijenata (strečeri) – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2019 58383,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za transport pacijenata (strečeri) – 10 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019 58383,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laparoskopski stub 4K za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 210366,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laparoskopski stub 4K za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019 210366,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 2 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 35696,67 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018 35696,67
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu – lična i kolektivna zaštitna sredstva za višekratnu upotrebu namijenjena za zaštitu od radioloških, bioloških i hemijskih štetnosti - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2019 29133,00 29133,00 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu – lična i kolektivna zaštitna sredstva za višekratnu upotrebu namijenjena za zaštitu od radioloških, bioloških i hemijskih štetnosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2019 29133,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka PAPA boja za redovne biopsije i papa testove uposlenica Bolnice u količini od 24 komada a 1 litar za potrebe Odsjeka za patologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1881,36 1881,36 BIOGNOST BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka PAPA boja za redovne biopsije i papa testove uposlenica Bolnice u količini od 24 komada a 1 litar za potrebe Odsjeka za patologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 1881,36
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka instrumenata za laparoskopske operacije za potrebe Odsjeka za operativne zahvate i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 2340,00 2340,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka instrumenata za laparoskopske operacije za potrebe Odsjeka za operativne zahvate i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2019 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju, koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2019 236011,00 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 882461,12 1118472,12 361303,01