Pretraga

Ukupno 807
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja postojećeg aparata za magnetnu rezonancu sa RF kabinom i rashladnim sistemom za vodu (chiler) - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.07.2018 140400,00 "MEDIT" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja postojećeg aparata za magnetnu rezonancu sa RF kabinom i rashladnim sistemom za vodu (chiler) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.04.2018 140400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju za Odjel pedijatrije i Porođajni odjel - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2018 5160,00 5160,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju za Odjel pedijatrije i Porođajni odjel Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2018 5160,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame – 200 komada i bolesničke papuče – 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 6364,80 6364,80 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame – 200 komada i bolesničke papuče – 200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2018 6364,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pokretni paravani - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 1404,00 1404,00 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pokretni paravani - 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2018 1404,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2018 3597,75 3597,75 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2018 3597,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.06.2018 49140,00 DALIA d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.05.2018 49140,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge prevoza i zbrinjavanja toksičnog otpada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2018 8073,00 KEMIS-BH d.o.o. Lukavac
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge prevoza i zbrinjavanja toksičnog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 8073,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođačaa PHILIPS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.06.2018 17550,00 MEDPOINT d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođačaa PHILIPS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.05.2018 17550,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinske instalacije na rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 7009,82 7009,82 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinske instalacije na rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 7009,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 2 i LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na elektroinstalacijama pri rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6925,05 6925,05 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na elektroinstalacijama pri rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 6925,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 1 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2018 29936,29 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za smještaj gama kamere - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018 29936,29
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijska centrifuga - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2018 26582,40 "ANALITIKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijska centrifuga - 2 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 26582,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada – 10 tona (3 kontejnera mjesečno) i pranje kontejnera nakon istovara - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 5995,08 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada – 10 tona (3 kontejnera mjesečno) i pranje kontejnera nakon istovara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 5995,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 1324,67 1324,67 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju – 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 1324,67
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6992,16 6992,16 LINDAB d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 6992,16
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Printer za ultrazvučni aparat proizvođača PHILIPS - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 1683,63 1683,63 MEDPOINT d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Printer za ultrazvučni aparat proizvođača PHILIPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 1683,63
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološka sonda za laser AURIGA – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 5265,00 5265,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološka sonda za laser AURIGA – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 5265,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2018 81315,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018 81315,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 5255,40 5255,40 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 5255,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad za pacijenticu Šemsu Tafro - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 3445,07 3445,07 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 3445,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 2124,72 2124,72 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 2124,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2808,00 2808,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 2808,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1638,00 1638,00 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 61906,80 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 61906,80
Ukupno po stranici 481896,64 481896,64 60998,07