Pretraga

Ukupno 908
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na izmještanju radijatora sa staklenih bravarskih pozicija na zid u hodniku Objekta O-II - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 1400,49 1400,49 TEMOS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na izmještanju radijatora sa staklenih bravarskih pozicija na zid u hodniku Objekta O-II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 1400,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2018 2790,45 2790,45 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.09.2018 2790,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UV lampe i masa mixed 25 litara za demineralizaciju vode za potrebe Odjeljenja za bolničku farmaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 2278,58 2278,58 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UV lampe i masa mixed 25 litara za demineralizaciju vode za potrebe Odjeljenja za bolničku farmaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2018 2278,58
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja, kao alternativnog goriva u Kotlovnici - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 1579,50 1579,50 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja, kao alternativnog goriva u Kotlovnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2018 1579,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gorivo za potrebe rada dizel električnihagregata - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 6437,34 6437,34 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gorivo za potrebe rada dizel električnihagregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2018 6437,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz medicinskog otpada nakon sterilizacije, dezinfekcije i drobljenja – šifra 18 01 04 – 3 kontejnera mjesečno i pranje kontejnera nakon istovara - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 6044,22 6044,22 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz medicinskog otpada nakon sterilizacije, dezinfekcije i drobljenja – šifra 18 01 04 – 3 kontejnera mjesečno i pranje kontejnera nakon istovara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2018 6044,22
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja natpisa „Magnetna rezonanca“ na zidu novog magneta u ulaznom holu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 3685,50 3685,50 "TADIĆ STOLARIJA" d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja natpisa „Magnetna rezonanca“ na zidu novog magneta u ulaznom holu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2018 3685,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji za potrebe smještaja ginekoloških kabineta - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 6424,49 6424,49 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji za potrebe smještaja ginekoloških kabineta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018 6424,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Automatske šprice za davanje kontrasta na injektoru MEDTRON - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 6552,00 6552,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Automatske šprice za davanje kontrasta na injektoru MEDTRON Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2018 6552,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aprate Mediana FM20 – 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aprate Mediana FM20 – 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Wellion Calla - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 6879,60 6879,60 PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Wellion Calla Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2018 6879,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Učešće u projektu „Pouzdanost 2018. godine“ partner projekta (izdavanje certifikata, e-certifikata itd.) za potrebe Opće bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 3510,00 3510,00 POLSOVNE NOVINE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Učešće u projektu „Pouzdanost 2018. godine“ partner projekta (izdavanje certifikata, e-certifikata itd.) za potrebe Opće bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2018 3510,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumenti za laparoskopiju - 1 set - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 45394,83 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumenti za laparoskopiju - 1 set Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2018 45394,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicisnkih aparata i instrumenata) - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.09.2018 33298,20 VERIFIKACIONI LABORATORIJ VERLAB d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicisnkih aparata i instrumenata) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.07.2018 33298,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorima proizvođača EDAN INSTRUMENTS – 1 komad za potrebe Odjeljenja za internu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 4446,00 4446,00 4446,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorima proizvođača EDAN INSTRUMENTS – 1 komad za potrebe Odjeljenja za internu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2018 4446,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štampanje medicinskih obrazaca za potrebe Odsjeka za planiranje i poboljšanje kvaliteta - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 1619,87 1619,87 SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štampanje medicinskih obrazaca za potrebe Odsjeka za planiranje i poboljšanje kvaliteta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.08.2018 1619,87
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži - 7 komada za plazma sterilizator - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5503,68 5503,68 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži - 7 komada za plazma sterilizator Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2018 5503,68
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dozator za kisik - 8 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 6552,00 6552,00 OTTO TECNIK d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dozator za kisik - 8 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2018 6552,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitni i medicinski materijal lotovi 4 i 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitni i medicinski materijal - lotovi 1,2,3 i 7 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2018 99595,42 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitni i medicinski materijal - lotovi 1,2,3 i 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018 99595,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitini i medicinski materijal - LOT 6 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2018 5604,30 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitini i medicinski materijal - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018 5604,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 25.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za markere Hepatitis B, C i anti -HIV testova kompatibilni analizatoru Vitros ECiQ - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2018 21960,90 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za markere Hepatitis B, C i anti -HIV testova kompatibilni analizatoru Vitros ECiQ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2018 21960,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesnički kreveti sa pratećom opremom - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.08.2018 1193446,80 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesnički kreveti sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2018 1193446,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za Mikrobiologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 4855,20 4855,20 EUROLAB d.o.o. Bijeljina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za Odsjek za mikrobiologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2018 4855,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Monitori za praćenje vit.funkcija pacijenata - 12 komada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2018 82836,00 82836,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata - 12 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2018 82836,00
Ukupno po stranici 1554333,37 1554333,37 155032,92