Pretraga

Ukupno 1536
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nikovaza na kotlu K2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4521,07 4521,07 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo, 4201109530000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nikovaza na kotlu K2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2020 4521,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja medicinske opreme - tlakomjera na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2222,00 O.d. MEDITLAK Sarajevo, 4301014640007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja medicinske opreme - tlakomjera na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 2222,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga demontaže starih utičnica za kisik, KZ i vakum - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 5159,70 5159,70 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga demontaže starih utičnica za kisik, KZ i vakum Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5159,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termal transfer etikete za potrebe transfuzije i mikrobiologije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 2918,92 2198,92 Špica Systems d.o.o. Sarajevo, 4200801830009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termal transfer etikete za potrebe transfuzije i mikrobiologije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 2918,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostorije 318 na ATD-u za smještaj novog RTG aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 2484,00 2848,00 Arhitektonska agencija MEGARON, 4302854680006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostorije 318 na ATD-u za smještaj novog RTG aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020 2484,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada cipelarnika - 3 komada i ormara - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 4387,50 4387,50 TADIĆ STOLARIJA d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403946300006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada cipelarnika - 3 komada i ormara - 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 4387,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gel kartice za određivanje ABO Rh D VI (-) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 6065,28 6065,28 MEDIMAX d.o.o. Banja Luka, 4403783830003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gel kartice za određivanje ABO Rh D VI (-) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2020 6065,28
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju (razna) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 5832,56 D Med.Healthcare BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju (razna) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5832,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 2 i LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2020 3498,30 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka, 4400839360005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.01.2020 4212,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2019 7710,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumentarij za aparat za operaciju sinusa - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2019 76707,19 76707,19 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumentarij za aparat za operaciju sinusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019 76707,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 12.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za urologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 26291,30 26291,30 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za urologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.12.2019 26291,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 27989,91 27989,91 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2019 27989,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2019 23399,88 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 23399,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2019 36786,80 36786,80 D Med.Healthcare BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 36786,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.01.2020 29425,50 DVG-ALM COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200554480008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019 29425,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2020 40499,55 INEL-MED d.o.o. Mostar, 42270825220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2019 40499,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za terapiju - 4 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2020 252689,80 252689,80 PROFY d.o.o. Banja Luka, 4400352940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 252689,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2020 129980,00 129980,00 PROFY d.o.o. Banja Luka, 4400352940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 129980,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 26.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki 29.01.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 73589,49 73589,49 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019 73589,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.02.2020 23271,30 23271,30 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2019 23271,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2019 98046,10 98046,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019 98046,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za tehničko održavanje - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 146250,00 PAPILON d.o.o. Sarajevo, 4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za tehničko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2019 146250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada - Ugovor - LOT 2, 3 i 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2019 14040,00 14040,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
Ukupno po stranici 1026228,15 1040268,15 784572,36