Pretraga

Ukupno 1065
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 44394,98 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 44394,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijeni i antiseptici - LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - LOT 8 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2019 161354,56 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2018 161354,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 5 i 6 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 11091,60 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 5 i 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2018 11091,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi: 1,2,3,4 i 9 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 118913,19 INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi: 1,2,3,4 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2018 118913,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge internet konekcije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 3240,00 3240,00 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge internet konekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2018 3240,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vodeno kupatilo za potrebe Odsjeka za nuklearnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 1743,30 1743,30 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vodeno kupatilo za potrebe Odsjeka za nuklearnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2019 1743,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi ATC podgrupa: A02, A03 i A05 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2019 85650,32 MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi ATC podgrupa: A02, A03 i A05 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.09.2018 85650,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Terapija bolesti srca, antihipertenzivi i diuretici - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.12.2018 46394,94 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Terapija bolesti srca, antihipertenzivi i diuretici Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.11.2018 46394,94
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijee - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2019 9594,00 IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijee Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 9594,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Trapezi i trakcioni sistemi za bolesničke krevete - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.12.2018 117330,93 117330,93 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Trapezi i trakcioni sistemi za bolesničke krevete Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.11.2018 117330,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mobilni digitalni RTG aparat sa C-lukom - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2019 269100,00 269100,00 MEDIT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mobilni digitalni RTG aparat sa C-lukom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 269100,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 127506,60 127506,60 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2018 127506,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže i instalacija - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.01.2019 46092,74 FLEX INVEST d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže i instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 46092,74
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dodatni radovi na sanaciji i adaptaciji prostora za smještaj gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.12.2018 5231,07 5231,07 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dodatni radovi na sanaciji i adaptaciji prostora za smještaj gama kamere Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.11.2018 5231,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Arhivske kutije - 400 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 1800,00 1800,00 KNJIŽARA SVJETLOST-SAN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Arhivske kutije - 400 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2018 1800,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sanacija prostorije 133 na Odsjeku za patologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 5197,14 5197,14 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sanacija prostorije 133 na Odsjeku za patologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 5197,14
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na demontaži postojećih neispravnih vrata na ulazu u Upravnu zgradu, te ugradnja novih dvokrilnih staklenih vrata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 2726,77 2726,77 RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na demontaži postojećih neispravnih vrata na ulazu u Upravnu zgradu, te ugradnja novih dvokrilnih staklenih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 2726,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge TV konekcije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 3453,00 3453,00 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge TV konekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 4040,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje kvaliteta bazenske vode za potrebe Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2464,00 25.01.2019 2464,00 2464,00 HYDROGROUP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje kvaliteta bazenske vode za potrebe Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2019 2464,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maske laringealne jednokratne za potrebe Odsjeka za anesteziju, reanimaciju i hiruršku intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2019 6996,60 6996,60 INEL-BH d.o.o. Maglaj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maske laringealne jednokratne za potrebe Odsjeka za anesteziju, reanimaciju i hiruršku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na izradi pregrade od siporexa na Odjelu Ginekologije sa pripadajućim radovima, kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za pregradu hodnika, kao i jednokrilnih vrata u holu Upravne zgrade (pult recepcije) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 04.01.2019 1521,60 1521,60 FLEX INVEST d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na izradi pregrade od siporexa na Odjelu Ginekologije sa pripadajućim radovima, kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za pregradu hodnika, kao i jednokrilnih vrata u holu Upravne zgrade (pult recepcije) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 1521,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Boce za kisik za anesteziološke aparate – 9 komada za potrebe Odjeljenja za anaesteziju i intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 7018,25 7018,25 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Boce za kisik za anesteziološke aparate – 9 komada za potrebe Odjeljenja za anaesteziju i intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2018 7018,28
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 4035,50 4035,50 EMEDING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 4035,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Optički kabal – 1 komad i crijeva za pumpu – 9 komada za artroskopski stub „Conmed“ za potrebe Odsjeka za operativne zahvete i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1889,61 1889,61 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
Ukupno po stranici 1087540,12 1086378,70 562892,37