Pretraga

Ukupno 1295
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2019 307588,37 307588,37 D. MED HEALTHCARE BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2019 449018,88 449018,88 D. MED HEALTHCARE BH d.o.o. Sarajevo, 4202133960003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za kontinuiranu venovensku hemnodijafiltraciju - CVVHDF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2019 45315,27 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla, 420903473009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Matrij.od PVC, zavojni i ostali Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2019 234273,18
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019 22657,63
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada namještaja: police i ormari, nabavka radnih stolova i kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2019 4490,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 307588,37
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 449018,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sist. tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 4112,53 4112,53 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, 4200445860003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema tehničke zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.07.2019 4112,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 4914,00 4914,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 4914,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6664,32 6664,32 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 6664,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantsk. oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 1872,00 1872,00 PASTOR M d.o.o. Mostar, 4227693590000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2019 1872,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica i ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju za pedijatriju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 6903,00 6903,00 TADIĆ STOLARIJA d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403946300006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica, ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju pedijatrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2019 6903,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 4483,32 4483,32 LUK d.o.o. Sarajevo, 4200441950008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2019 4483,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođaj. sale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 3360,24 3360,24 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođajne sale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.07.2019 3360,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 kom. i Hirurški kompleti - 75 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 5396,62 5396,62 VIZUM d.o.o. Visoko, 4218072490002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 komada i Hirurški kompleti - 75 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 5396,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 1632,15 1632,15 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 1632,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje pedijatrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 5021,50 5021,50 FIS d.o.o. Vitez, 4236020240006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje za pedijatriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 5021,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 2262,00 2262,00 AGENCIJA SUNCE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafin. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 6898,32 6898,32 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kanc. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 4356,60 4356,60 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić, 4400082410000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kancelarijama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 4356,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2019 2262,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fentanyl injekcije - 1200 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 6991,92 6991,92 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fentanyl injekcije - 1200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 6991,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge cateringa za 100 osoba za Dan Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 1404,00 1404,00 UR Bistro i picerija CASPER Sarajevo, 4303062010000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge cateringa za 100 osoba povodom Dana Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 1404,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka vrećastih i apsolutnih filtera klima komora op.bloka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 6995,87 6995,87 LINDAB d.o.o. Sarajevo, 4200550810003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka vrećastih i apsolutnih filtera klima komora operacionog bloka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 6995,87
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka konekc.kablova insuflatora CO2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 1702,35 1702,35 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo, 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka konekcionih kablova insuflatora CO2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 1702,35
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrog.kartice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 6065,28 6065,28 MEDIMAX d.o.o. Banja Luka, 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrogel kartice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 6065,28
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni ormar dupla vrata inox 1400 l. za mlijeko i mliječne proizvode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 2967,71 2967,71 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk, 4227028150007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni ormar dupla vrata 1400 lit. za mlijeko i mliječne proizvode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.06.2019 2967,71
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada SOS instal. na I spratu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 3752,19 3752,19 ELEKTING d.o.o. Sarajevo, 4200245260001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada SOS instalacije na I spratu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.06.2019 3752,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi - 9600 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 1684,80 1684,80 SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo, 4202043620009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi - 9600 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.06.2019 1684,80
Ukupno po stranici 1100570,55 891363,24 846047,97