617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka računarske i mrežne opreme - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2020 34474,65 DISTI d.o.o. Sarajevo, 4200077450002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka računarske i mrežne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020 34474,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gips.zavoji i dodaci - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 122847,66 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gips. zavoji i dodaci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2020 122847,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju - Ugovor - Lot 1, 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2020 52171,31 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo, 42000727730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2020 52171,31
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - poništenje - Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2020 37510,20 REDEX d.o.o. Banovići, 4209069440003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2020 70094,70 ZAM COMMERC d.o.o. Sarajevo, 4236035270009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata - Ugovor - Lot 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 356659,78 VINOJUG d.o.o. Sarajevo, 4200368260006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli za ishranu pacijenata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2020 458222,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota - Ugovor - Lot 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 29 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 6710,19 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota- Ugovor - Lot 9, 30 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 1167,96 PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - ponovljeni - 33 lota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020 7878,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kišne kabanice, radne cipele, rukavice i ostalo za Infektivni odjel i Covid ambulantu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 1886,02 PAPILON d.o.o. Sarajevo4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kišne kabanice, radne cipele, rukavice i ostalo za Infektivni odjel i Covid ambulantu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2020 1886,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Takeri za laparoskopske operacije ingvinalne hernije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3088,80 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Takeri za laparoskopske operacije ingvinalne hernije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 3088,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za potrebe Odsjeka za mikrobiologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 7018,83 INEL BH d.o.o. Maglaj, 4218528560008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za potrebe Odsjeka za mikrobiologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 7018,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje bravarskih radova na Internoj intenzivnoj njezi zbog smještaja COVID pacijenata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 5967,00 SELMING d.o.o. Sarajevo, 4200471510002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje bravarskih radova na Internoj intenzivnoj njezi zbog smještaja COVID pacijenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 5967,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Revizija dokumentacije Procjena ugroženosti od požara Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 6084,00 DSC d.o.o. Sarajevo, 4200144230004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Revizija dokumentacije Procjena ugroženosti od požara Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 6084,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis plamenika Weishaput - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 6552,00 6552,00 O.D. BATISTUTI Sarajevo, 4300641780004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis plamenika Weishaput Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 6552,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - 55 lotova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 140901,38 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - 50 lotova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.10.2020 26136,33 PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 10, 30, 32, 33, 43, 51, 60, 63, 69, 75, 76, 77, 83, 114, 133, 134, 158, 162, 163, 189, 202, 267, 303, 313, 370, 403, 411, 419 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 378665,77 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 2, 8, 9, 14, 17, 25, 31, 56, 65, 72, 94, 123, 172, 198, 203, 204, 215, 216, 225, 228, 231, 245, 270, 344, 346, 359, 365, 366, 372, 379, 385, 387, 393 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 26129,59 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj, 4218227790008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 26, 58, 78, 126, 140, 143, 144, 145, 182, 183, 193, 218, 220, 221, 297, 298, 312, 334, 352, 353, 354, 361, 362, 374, 375, 388, 396, 397, 401, 402 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 65022,15 FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, 4200075750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 12, 27, 28, 49, 74, 91, 121, 137, 142, 166, 167, 176, 253, 260, 277, 292, 300, 301, 324, 336, 339, 340, 355, 369, 378, 394 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 55362,01 UNIFARM d.o.o. Lukavac, 4209481750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 11, 16, 86, 127, 128, 129, 130, 141, 160, 164, 274, 306, 307, 308, 310, 317, 323, 329, 412 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2020 99670,27 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 57, 71 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 2060,01 EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 67, 103, 109, 119, 319, 414, 417 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 9397,12 INEL-MED d.o.o. Mostar, 4227082520006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 92 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.10.2020 15432,30 INTRADE PHARM d.o.o. Sarajevo, 4200359510008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 85, 223, 233, 261, 266, 281, 416 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 30198,87 INTERPROMET d.o.o. Novi Grad, 4400757980005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) - Ugovor - Lot 5, 104, 111, 115, 116, 117, 125, 131, 251, 255, 259, 262, 263, 278, 283, 320, 327, 413 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 159551,14 DOO FARMACIJA 2011 Bihać, 4263626870002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi (bez albumina) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2020 899893,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maske za disanje, prateci regulator pritiska FM14L za boce za kiskik , posuda za ovlazivanje za medicinski kisik-15 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 6674,97 6674,97 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maske za disanje, prateci regulator pritiska FM14L za boce za kiskik , posuda za ovlazivanje za medicinski kisik-15 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2020 6674,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za fakoemulzifikator Stellaris PC-3 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 1986,66 1986,66 Baroš d.o.o., ID 4200142700003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za fakoemulzifikator Stellaris PC-3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2020 1986,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za visokorizične uzorke Biohazard-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 4674,15 4674,15 Semikem d.o.o., ID 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za visokorizične uzorke Biohazard Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020 4674,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo lotovi 2,4,5,6,8-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.12.2020 91135,58 91135,58 Globex d.o.o. Zenica, ID 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo lotovi 2,4,5,6,8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2020 91135,58
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno odrzavanje opreme PHILIPS-Poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2020
Ukupno po stranici 1710556,18 1825231,40 111023,36