617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od opće odgovornosti i profesionalne odgovornosti ljekara zaposlenih kod Naručioca LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 5028,00 5028,00 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od opće odgovornosti i profesionalne odgovornosti ljekara zaposlenih kod Naručioca LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 5028,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja radnika od povrede i smrti (kolektivno osiguranje) LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2020 27860,40 27860,40 Sarajevo osiguranje d.o.o., ID 4200526930001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja radnika od povrede i smrti (kolektivno osiguranje) LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 27860,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" sREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE BOLNICE lot 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za održavanje higijene bolnice LOT 1, LOT 2, LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 273316,34 273316,34 Defter d.o.o. Sarajevo, ID 4200303990007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za održavanje higijene bolnice LOT 1, LOT 2, LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 273316,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2020 2338,83 2338,83 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 2338,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2020 8178,00 8178,00 DSC d.o.o. Sarajevo, ID4200144230004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 8178,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1-Ugovor RASKINUT Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.06.2020 28665,00 28665,00 Olan plus d.o.o. Zenica, ID 422732790007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1 Pokretanje i tok postupka 13.10.2020 28665,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.06.2020 22815,00 22815,00 MES d.o.o. Zenica, ID 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 22815,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2-Ugovor RASKINUT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2020 19863,79 19863,79 Adrialine d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020 19863,79
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.05.2020 23400,00 23400,00 Saramerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija 04.06.2020 3701,21 3701,21 Sword Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200445860003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 3701,21
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.06.2020 49140,00 Dalia d.o.o. Tuzla, ID 4209951220001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 49140,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2020 46753,20 46753,20 Flex Invest d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 46753,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za suho otapanje i grijanje svih pripravaka krvi u vrećicama za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2020 17538,30 17538,30 Inel BH d.o.o. Maglaj, ID4218528560008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za suho otapanje i grijanje svih pripravaka krvi u vrećicama za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 17538,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo- 1391/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2020 32251,05 32251,05 Mirel d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo- 1391/20 Pokretanje i tok postupka 12.10.2020 32251,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Atestiranje elektroinstalacija-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2020 3147,30 3147,30 Inza d.o.o. Sarajevo, ID 420192290001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Atestiranje elektroinstalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 3147,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova-4413/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 172092,26 172092,26 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova-4413/20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2020 172092,26
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske i nemedicinske radnike-Ugovor Ugovaranje i realizacija 11.03.2020 52566,93 52566,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske i nemedicinske radnike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 52566,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razna oprema za potrebe Odjeljenja za zajedničke poslove-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 1170,00 1170,00 MES d.o.o. Zenica, ID 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razna oprema za potrebe Odjeljenja za zajedničke poslove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2020 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 7020,00 7020,00 Italgroup d.o.o., ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje veša 24kog-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2020 26793,00 26793,00 Derby trade d.o.o. Brčko, ID4600044980004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje veša 24kg Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 26793,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme:Physio Control, Domel Tehtnica , Sigma, Fujinon, Erbe , Martin, Cherion, Mediana i Lumed-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2020 40581,45 40581,45 Biomedia d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme:Physio Control, Domel Tehtnica , Sigma, Fujinon, Erbe , Martin, Cherion, Mediana i Lumed Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 40581,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrroda gelirana za Erbe VIO 200S-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2020 14742,00 14742,00 Medical Partners d.o.o. Tuzla, ID4210278470007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrroda gelirana za Erbe VIO 200S Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2020 14742,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neostigmin inj. u količini od 20000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 11700,00 11700,00 Unifarm d.o.o.Lukavac, ID 4209481750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neostigmin inj. u količini od 20000 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2020 11700,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Histokineta-aparat za Odsjek za patologiju sa prosekturom-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2020 105300,00 105300,00 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ID4201572320006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Histokineta-aparat za Odsjek za patologiju sa prosekturom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2020 105300,00
Ukupno po stranici 995962,06 995962,06 946822,06