617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos JU Opća Bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim Novinama "Dnevni avaz" na 1,5 stranici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 1196,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka apsolutnih filtera klima komora operaacionog bloka-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 7019,99 7019,99
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka apsolutnih filtera klima komora operaacionog bloka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 7019,99
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis kompresora K3 u Kompresorskoj stanici-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 6956,06 6956,06 Zulex d.o.o.Sarajevo, ID 4200421410007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis kompresora K3 u Kompresorskoj stanici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 6956,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka 10 dect aparata-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 5350,41 5350,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka 10 dect aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5350,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka laringoskopa sa oddgovarajućim lopaticama-komplet 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 6124,95 6124,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka laringoskopa sa oddgovarajućim lopaticama-komplet 3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2020 6124,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME 2000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 5382,00 5382,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME-2000 komada 2988/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5382,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelene 2400 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 2527,20 2527,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelene 2400 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 2527,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba:Grijalica baštenska plinska-4 komada,Plinska boca 10kg propan-butan-4 komada, Regulator plina propan-butan-4 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 1871,53 1871,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba:Grijalica baštenska plinska-4 komada,Plinska boca 10kg propan-butan-4 komada, Regulator plina propan-butan-4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 1871,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak-1 komad-3299/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 4533,91 4533,91 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak-1 komad-3299/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 4533,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m-klasa IIa-180 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 5353,45 5353,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m-klasa IIa-180 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5353,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC posuđe (zdjele, kašike, viljuške, tacne, noževi i boca PVC sa poklopcem 3lit)-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 3576,90 3576,90 Alper Group d.o.o. Sarajevo, ID 4201821130000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC posuđe (zdjele, kašike, viljuške, tacne, noževi i boca PVC sa poklopcem 3lit) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 3576,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba: Infuzomat 300kom, Perfuzozi 1000kom, Transofix 1000kom, Filter 800 kom, Exadrop 100 kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 4174,65 4174,65 Medical Vision d.o.o. Tuzla, ID 4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba: Infuzomat 300kom, Perfuzozi 1000kom, Transofix 1000kom, Filter 800 kom, Exadrop 100 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 4174,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva 3194/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija 06.04.2020 6015,91 6015,91 Bosnalijek d.d. Sarajevo, ID 4200598340009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva-3194/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 6015,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 10-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 8892,00 8892,00 Ital Group d.o.o. Sarajevo, ID
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo-LOT 20 i LOT 23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 17074,98 17074,98 Ital Group d.o.o. Sarajevo, ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo- LOT 19 i LOT 21-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 11407,50 11407,50 Stepmed d.o.o. Banja Luka, ID 4402947160007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 258564,15 258564,15 Proma d.o.o. Sarajevo, ID 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal,ostalo LOT 3 i LOT 8-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 49023,00 49023,00 Proma d.o.o. Sarajevo, ID 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 26-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 3627,00 3627,00 Omnia-Medic d.o.o. Zenica, ID 4218443140000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 18914,22 18914,22 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hiruruški šivaći i zaštitni materijal LOT 15-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2020 22183,20 22183,20 Derby Trade d.o.o. Brčko, ID 4600044980004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 5-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2020 89856,00 89856,00 Plus Medical d.o.o. Tuzla, ID 4210308300004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivaći i zaštitni materijal, ostalo LOT 7, LOT 11, LOT 12, LOT 16, LOT 22 i LOT 24-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2020 191930,37 191930,37 Globex d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški šivači i zaštitni materijal, ostalo za LOT-ove: 1,2,3,4,5,7,10,11,12,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020 698206,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 2 i LOT 8-Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijganostička sredstva i potrošni materijal LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 9 i LOT10-Ugovori Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2020 4303,03 4303,03 Farma d.o.o. Sarajevo, ID 4200801670001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 9 i LOT 10 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020 4303,03
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 12-Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološki dijagnostički materijal LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 8, LOT 10, LOT 13, LOT 14, LOT 16, LOT 17, LOT 18 i LOT 19-Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 2, LOT 7, LOT 9, LOT 11, LOT 15-Ugovoror Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 39357,91 39357,91 Sarajevo-Farm d.o.o. Sarajevo, 4201103250005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 29246,20 29246,20 Medimax d.o.o. Banja Luka, ID 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 18345,60 18345,60 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT1, LOT 2, LOT 3, LOT 7, LOT9, LOT 11, LOT 15 (3409/20) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020 126286,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2020 11735,10 11735,10 Nedax d.o.o. Sarajevo, ID 4200342890001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 11735,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 2 i LOT 8 -Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 2754,52 2754,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hamikalije LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.08.2020 16075,80 16075,80 V GROUP PALIS d.o.o., Brčko, ID 4600113030005
Ukupno po stranici 900615,02 852177,54 852177,54