617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin praš.za inf 1x500mg-100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 2288,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1976,14 1976,14 Diamedic d.o.o. Sarajevo, ID 4200072730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka biohemijskog analizatora Dimension Xpand Plus za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemisjko laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1976,14
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 6892,05 6862,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 6949,80 6949,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Utičnica za kisik, bakarnog cjevovoda za medicinske plinove, PVC kanalice i zamjenskih dijelova za respiraciju starih utičnica za potrebe Odsjeka za kardiologiju i pulmologiju VII Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6949,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge interventnog održavanja klima uređaja (split sistema) ubolnici na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 6862,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 1247,22 1247,22 Medimpex d.o.o. Sarajevo ID 4200175540001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Linex forte cps.14-100 sc Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 1247,22
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak)-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 2199,60 2199,60 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećice za uzorke BIHAZARD-2000 komada zelene(4 pak) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 2199,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 2158,68 2158,68 Eko-gradnja d.o.o. Sarajevo, ID4201299560007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2158,68
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 2288,52 2288,52 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, ID 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2288,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 1345,50 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Večernji list BiH" d.o.o. Mostar, dana 30.04.2020., format 1/1 cb-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2020 2027,38 2027,38 Verčernji list BH Mostar, ID 4227477030008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Večernji list BiH" d.o.o. Mostar, dana 30.04.2020., format 1/1 cb Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2027,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transfer-10 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 2925,00 2925,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transfer-10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2925,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka neinvazivnih ventilacijskih (NIV) maski-komada 5-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 1551,42 1551,42 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, ID 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka neinvazivnih ventilacijskih (NIV) maski-komada 5) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1551,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka termalnog papira za CTG aparate Fetal monitor Mediana za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 4914,00 4914,00 Sono Medical d.o.o. Sarajevo, ID 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka termalnog papira za CTG aparate Fetal monitor Mediana za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 4914,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ugradnje- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 1500,00 1500,00 AS GAS Obrtnička djelatnost Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ugradnje uređaja za hlađenje Garderobe za presvlačenje pacijenata na prijemnom Odjeljenju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1500,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja novog hladnjaka klima komore za I i II operacionu salu sa pratećom armaturom i automatikom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2020 5263,24 5263,24 Clima-Trade d.o.o. Sarajevo, ID 4200097130004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja novog hladnjaka klima komore za I i II operacionu salu sa pratećom armaturom i automatikom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 5263,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 7020,00 7020,00 Ital Group d.o.o. Sarajevo, ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rukavice nesterilne, puderisane u količini od 40000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 7020,00 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rukavice nesterilne, puderisane u količini od 40000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Dnevni avaz" na 2 stranice-format 1/1-6752/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 1930,50 1930,50 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, ID 4200934630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Dnevni avaz" na 2 stranice-format 1/1-6752/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1930,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1 6127/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 2455,30 2455,30 Energoinvest SUR d.d. Sarajevo, ID 4200420360006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1 6127/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2455,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 2455,30 2455,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2455,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Brajev print za potrebe ustanove, vezan za akreditaciju ISOSI-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 4997,07 4997,07 Asistansia d.o.o. Sarajevo, ID 4201386610002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Brajev print za potrebe ustanove, vezan za akreditaciju ISOSI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 4997,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje opreme za gornju kapiju 2627/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 2808,00 2808,00 Saramerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200340170001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje opreme za gornju kapiju 2627/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 2808,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za anesteziju i hirursku intenzivnu terapiju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 3685,50 3685,50 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, ID 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za anesteziju i hirursku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 3685,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju-7782/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 3332,16 3332,16 Proma d.o.o. Sarajevo, ID 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju-7782/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 3332,16
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odjeća 2929/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 6051,83 60551,83 Shimadzu d.o.o. Sarajevo, IDc 4200419780000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odjeća 2929/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2020 6051,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos JU Opća Bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim Novinama "Dnevni avaz" na 1,5 stranici-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 1196,91 1196,61
Ukupno po stranici 87252,73 86191,12 140660,82