617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, fakturisanje medicinskih usluga i softver za kadrovsku evidenciju-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2020 23166,00 23166,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, fakturisanje medicinskih usluga i softver za kadrovsku evidenciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2020 23166,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame 230 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 6942,78 6942,78 MEXIKAL-IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame 230 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2020 5934,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški nesterilni mantili-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 2981,16 2981,16 Italgroup d.o.o., ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški nesterilni mantili Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2020 2981,16
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka vezelica za pacijente za potrebe Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 1638,00 1638,00 Panon trade d.o.o. Sarajevo, ID 4600304720001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka vezelica za pacijente za potrebe Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Research 4 life programme HINARI (WHO) pretplata-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 2700,00 2700,00 World Health Organization
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Research 4 life programme HINARI (WHO) pretplata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški zaštitni materijal, ostalo LOT-ovi 2,5,7,8,15,24-Okvirni LOT 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2020 5600,09 5600,09 Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina, ID 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški zaštitni materijal, ostalo LOT-ovi 2,5,7,8,15,24-Okvirni LOT 5,15,24 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2020 26816,40 26816,40 Globex d.o.o,. Zenica, ID 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški zaštitni materijal, ostalo LOT-ovi 2,5,7,8,15,24-Okvirni LOT 7 Ugovaranje i realizacija 18.11.2020 4212,00 4212,00 Tuzla-Farm d.o.o., ID420903473009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški zaštitni materijal, ostalo LOT-ovi 2,5,7,8,15,24-Okvirni lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2020 1872,00 1872,00 Italgroup d.o.o., ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški zaštitni materijal, ostalo LOT-ovi 2,5,7,8,15,24 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.11.2020 38500,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka oxygen generatora- 2 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 6692,40 6692,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka oxygen generatora- 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 6692,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje za medicinski kisik-sve po 15 kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 6599,85 6599,85 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje za medicinski kisik-sve po 15 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 6599,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška uniforma i peškiri-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 4426,98 4426,98 MEXIKAL-IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška uniforma i peškiri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 4426,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na odjelu Neurologije Fizikalne terapije-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 5623,02 5623,02 Selming d.o.o. ID 4200471510002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na odjelu Neurologije Fizikalne terapije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 5623,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona, sa adapterima AME435-3 komada u Podstanici P301-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 1954,25 1954,25 Ventcommerce d.o.o. Sarajevo, ID 4200464810009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona, sa adapterima AME435-3 komada u Podstanici P301 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2020 1954,25
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Komunalne usluge: Odvoz smeća , odvoz sterilisanog otpada i odvoz kabastog otpada-Ugovor Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.11.2020 46098,00 46098,00 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID 4200316890001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Komunalne usluge: Odvoz smeća , odvoz sterilisanog otpada i odvoz kabastog otpada Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.11.2020 46098,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Karl Storz 8795/20-Ugovorvor Ugovaranje i realizacija 16.11.2020 32596,20 32596,20 Sono Medical d.o.o. ID 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervetno održavanje medicinske opreme Karl Storz-8795/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2020 32596,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje..-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 6674,97 6674,97 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2020 6674,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Roba za potrebe odjeljenja za internu medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 3049,02 3049,02 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Roba za potrebe odjeljenja za internu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 3049,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jednokratno PVC i ALU posuđe za potrebe pacijenata sa sumnjom ili pozitivne na Covid-19-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 2471,97 2471,97 Alper Group d.o.o. Sarajevo, ID 4201821130000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jednokratno PVC i ALU posuđe za potrebe pacijenata sa sumnjom ili pozitivne na Covid-19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 2471,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 6565,45 6565,45 Alper Group d.o.o. Sarajevo, ID 4201821130000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020 6565,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na Infektivnom odjelu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 2741,31 2741,31 Selming d.o.o. ID 4200471510002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na Infektivnom odjelu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020 2741,31
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zelene hirurške uniforme za operacionu salu-100 kompleta-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 2457,00 2457,00 Vizum d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zelene hirurške uniforme za operacionu salu-100 kompleta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020 2457,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 7020,00 7020,00 Italgroup d.o.o., ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka barcode čitača za uređaj FUJI XLII za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 3034,98 3034,98 Shimadzu d.o.o., ID 4200419780000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka barcode čitača za uređaj FUJI XLII za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 3034,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lož ulja-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 1579,50 1579,50 Delta Petrol d.o.o., ID 4218209460009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lož ulja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 1579,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški konci antibakterijski-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 257267,87 257267,87 Tuzla-Farm d.o.o., ID420903473009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški konci antibakterijski Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2020 257267,87
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20-LOT 1-PONIŠTENJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2020
Ukupno po stranici 469072,42 472781,20 472781,20