617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja ALU portala u bolničkim hodnicima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 6767,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 1450,80 1450,80 ELEMENS d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2021 1450,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge-2534/21-Okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 11653,20 11653,20 Proma d.o.o
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge-2534/21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2021 116153,68
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 11 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2021 4668,30 4668,30 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOTOVI 5,6,7,8,9,10 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2021 189189,00 189189,00 MIPEX d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 3 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 11653,20 11653,20 ADRIALINE d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 2 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 7371,00 7371,00 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 1 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2021 911,91 911,91 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 4 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - 11 LOTOVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2021 213793,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje tlakomjera - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 2241,10 2241,10 O.D. MEDITLAK Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje tlakomjera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2021 2241,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tlakomjera - 24 komada - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 4380,48 4380,48 Biomedia d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tlakomjera - 24 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2021 4380,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka mobilnog regulatora protoka za boce za medicinski kisik - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 7017,07 7017,07 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka mobilnog regulatora protoka za boce za medicinski kisik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 7017,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 1690,41 1690,41 Večernji list BH d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2021 1609,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontrole, ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1813,50 1813,50 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontrole, ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2021 1813,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka usluga - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2021 7222,25 7222,25 DESINFECTA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka usluga - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.02.2021 7222,25
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Albumini - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2021 225865,34 225865,34 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Albumini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 225865,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 110260,80 110260,80 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 24557,13 24557,13 BERG d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2021 110260,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2021 24557,13
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 5 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2021 12.04.2021 7018,77 7018,77 UNIFARM d.o.o. Lukavac
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 4 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 27846,00 27846,00 Stepmed d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 2 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2021 811,98 811,98 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 1 i LOT 3 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 7018,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 27846,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 811,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 2 i LOT 3 - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 1 - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2021 1578,53 1578,53 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.03.2021 1578,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu ENRAF NONIUS - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2021 17457,57 17457,57 NEDAX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu ENRAF NONIUS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.03.2021 17457,57
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore LOT 1 i LOT 2 i LOT 3 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2021 191596,86 191596,86 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore LOT 1 i LOT 2 i LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2021 191596,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 40950,00 40950,00 Biomedia d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.03.2021 40950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka medicinskih gasova - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2021 175848,66 175848,66 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka medicinskih gasova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.04.2021 175848,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza, ukopa patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba-LOT1 I LOT 2-Okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2021 21754,98 21754,98 JKP Gradska groblja Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza, ukopa patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba-LOT1 I LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2021 21754,98
Ukupno po stranici 1207996,18 1096808,84 1096808,84