617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1579,50 1579,50 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj, 4218209460009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2019 1579,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 28.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezervni dijelovi i potrošni materijal za postojeći 4K laparoskopski stub proizvođača OLYMPUS - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.11.2019 35018,10 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezervni dijelovi i potrošni materijal za postojeći 4K laparoskopski stub proizvođača OLYMPUS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2019 35018,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal za potrebe građevinskog odsjeka - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 7019,59 7019,59 PAPILON d.o.o. Sarajevo, 4200752360000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal za potrebe građevinskog odsjeka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2019 7019,59
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TV konekc. - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 3799,20 3799,20 TELEMACH d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TV konekc. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2019 3799,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za terapiju O2 - 5 kompleta - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 5768,10 5768,10 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za terapiju O2 - 5 kompleta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2019 5768,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fiber optički kablovi - 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 4636,01 4636,01 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fiber optički kablovi - 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2019 4636,01
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Inter. konekcija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 3240,00 3240,00 TELEMACH d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Inter. konekcija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2019 3240,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prepravka i prilagodba vozila za prevoz pacijenata PEUGEOT BOXER - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 4422,00 4422,00 KOMEL d.o.o. Sarajevo, 4200491890006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prepravka i prilagodba vozila za prevoz pacijenata PEUGEOT BOXER Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019 4422,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta u dnevnim novinama Dnevni Avaz - Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1287,00 1287,00 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta u dnevnim novinama Dnevni Avaz - Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 1287,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baterija za EKG aparat NIHON KOHDEN - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 1766,70 1766,70 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baterija za EKG aparat NIHON KOHDEN - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2019 1766,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Osteosintetski materijal za potrebe Odsjeka za ortopediju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 3480,75 3480,75 STEPMED d.o.o. Banja Luka, 4402947160007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Osteosintetski materijal za potrebe Odsjeka za ortopediju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2019 3480,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Video oprema za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 5677,50 5677,50 ALLIED VTM d.o.o. Sarajevo, 4201764400003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Video oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2019 5677,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem vatrodojave - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 7010,64 7010,64 DSC d.o.o. Sarajevo, 4200144230004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2019 7010,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja plakara za salu za sastanke na Pedijatriji i montaža radnih stolova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 2726,10 2726,10 TADIĆ STOLARIJA d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403946300006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja plakara za salu za sastanke na Pedijatriji i montaža radnih stolova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2019 2726,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dect aparat - 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 2832,57 2832,57 U-MKS d.o.o. Sarajevo, 4201961220009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dect aparat - 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 2832,57
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijevo za respiratore proizvođača MAQUET - 1 komplet - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 1281,15 1281,15 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijevo za respiratore proizvođača MAQUET - 1 komplet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2019 1281,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji tehnički pregled bolničkih liftova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 2653,56 2653,56 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo, 4200134940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji tehnički pregled bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2019 2653,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 431314,65 431314,65 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019 431314,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2019 4633,20 ZEFARM d.o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 6,15 i 23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2019 6255,99 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 5, 10, 16, 19 i 22 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 5878,53 PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 1, 2, 4, 7, 13, 14, 17 i 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2019 9516,52 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj, 4218227790008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju - LOT 3,8, 9, 11, 12, 18, 20 i 24 poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019 26273,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje Pedijatrije - LOT 7 i 8 - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 6 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.10.2019 468,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 3, 4, 5, 9, 10 I 11 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 19021,28 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 1 i 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.10.2019 1859,13 MEDICAL VISION d.o.o. Tuzla, 4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019 21348,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - Ugovor - LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2019 2632,50 SARAJEVO-FARM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - Ugovor - LOT 1, 2 i 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 50876,35 INEL-MED d.o.o. Mostar, 42270825220006
Ukupno po stranici 573135,28 626654,62 490495,02