617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221-OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2017 68898,49 "FARMAVITA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.03.2017 68898,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 10, 11, 12, 19, 20, 22, 27, 28 i 29 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2017 2667,60 "MEDICHEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 2667,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 62024,04 "NEDAX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 62024,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 39080,34 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 39080,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 14 i 15 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 13380,12 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 14 i 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 13380,12
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotove 2,3,4,5,6,8 i 9 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 29923,92 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotove 2,3,4,5,6,8 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 29923,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 7 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 2246,40 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 2246,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrolno ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na posudama sa krompiminarim zrakom, autoklave i u kotlovnici - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1339,65 1339,65 "VATROTEH INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrolno ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na posudama sa krompiminarim zrakom, autoklave i u kotlovnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017 1339,65
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje elektro radova - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1170,00 1170,00 " ELECTRA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje elektro radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2017 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 3118,05 3118,05 "PODODRAD" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2017 3118,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima tizacijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 1250,00 1250,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2017 1250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka komandne papučice za termokauter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 1965,60 1965,60 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka komandne papučice za termokauter ERBE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2017 1965,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" izvođenje radova na sanaciji parking mjesta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2017 44363,43 44363,43 "GRAKOP" d.o.o. Kiseljak
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na obilježavanju i sanaciji površina za parkiranje u krugu Bolnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2017 44363,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Digoxin injekcije - 1000 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 2655,90 2655,90 UNIFARM d.o.o. Lukavac
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Digoxin injekcije - 1000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2017 2655,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za transp.pacijenata - 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 6949,80 6949,80 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za transport pacijenata - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 6949,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge organizacije i posluge hladno-topl.buffeta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 2457,00 2457,00 IBES d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge organizacije i posluge hladno-toplog buffeta za 70 učesnika Prvog kursa iz akušerskih operacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 2457,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka kriostata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 1930,50 1930,50 FAMA BIOMEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka kriostata LEICA CM 1510 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2017 1930,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge automat. i termov.snimanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2017 21035,43 21035,43 ACING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge automatike i termovizijskog snimanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2017 21035,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nastavak za operacioni sto Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1287,00 1287,00 PROMA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nastavak za operacioni sto Maquet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017 1287,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 17 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 1725,00 1725,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 17 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 1725,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - konci antibakterijski Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2017 22486,18 44972,36 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Hirurški materijal, konci antibakterijski Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2016 22486,18
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači, spajači i punjenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 73976,01 147952,02 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2016 73976,01
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.02.2017 40122,40 80244,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu FORCE TRIAD Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.12.2016 40122,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pravne usluge Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2017 15000,00 15000,00 Advokat Rusmira Brkić Čerkez
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Advokatske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017 15000,00
Ukupno po stranici 461052,86 461052,86 379416,54