617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2017 1567,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za Plazma sterilizator proizvođača Getinge- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 6996,60 6996,60 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za Plazma sterilizator proizvođača Getinge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavljanje nadzora (projektantskog monitoringa) na izvođenju radova na adaptaciji sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 3000,00 3000,00 Arhitektonska agencija „MEGARON“ Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavljanje nadzora (projektantskog monitoringa) na izvođenju radova na adaptaciji sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 3000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 2531,06 2531,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 2531,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stub za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2017 102846,52 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stb za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2017 102846,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.09.2017 54688,23 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017 54688,23
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.09.2017 81712,80 81712,80 KONZORCIJ: "TADIĆ STOLARIJA" - "EKO TEH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.09.2017 69840,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 2962,44 2962,44 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 2962,44
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1404,59 1404,59 "SVJETLOST - BH PRINT" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 1404,59
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka gama kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 3276,00 3276,00 "NUMED GmbH" Austria
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka gama kamere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2017 3276,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodan alat za potrebe tehničkog održavanja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 2254,77 2254,77 "PAPILON" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodan alat za potrebe tehničkog održavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 2254,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VI Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 14.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 5616,00 5616,00 "OVID TEHNOLOGIES GmbH"
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017 5616,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.09.2017 273000,00 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.06.2017 319410,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - Cefalosporini - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.09.2017 76174,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - Cefalosporini Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017 76174,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i demontaža istrošenog cijevnog snopa novim cijevnim snopom i siporuka i montaža novig cijevnog snopa za izmjenjivač toplote PAN 17-6-6/17 koji se nalazi u toplotnoj podstanici PS 50 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 5850,00 5850,00 "TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i demontaža istrošenog cijevnog snopa novim cijevnim snopom i siporuka i montaža novig cijevnog snopa za izmjenjivač toplote PAN 17-6-6/17 koji se nalazi u toplotnoj podstanici PS 50 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 5850,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ultrazvučnog aprata ALOKA za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 5962,32 5962,32 "MEDILINE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ultrazvučnog aprata ALOKA za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017 5962,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicinskih aparata i instrumenata) - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.09.2017 23095,80 VERIFIKACIONI LABORATORIJ "VERLAB" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicinskih aparata i instrumenata) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.08.2017 23095,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodna oprema za opremanje Laktarijuma - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 2044,97 2044,97 "DOMOD" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodna oprema za opremanje Laktarijuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 2044,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za opremanje Laktarijuma za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo (jastuk za dojenje 10 komada i presvlaka za jastuk - 9 komada) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 1468,82 1468,82 "PAPILON" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za opremanje Laktarijuma za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo (jastuk za dojenje 10 komada i presvlaka za jastuk - 9 komada) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.08.2017 1468,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.08.2017 40938,30 40938,30 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci – 10 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2017 40938,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 2633,47 2633,47 ZZ "GROSS-COMP" Hadžići
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 2633,47
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 1375,00 1375,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 1375,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2017 12111,62 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2017 12111,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sensor cable CXDI za aparat MULTIX M proizvođača SIEMENS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.08.2017 11871,99 11871,99 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 749686,33 725453,32 183537,13