617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja postojećeg laparaskopskog stuba proizvođača Karl Storz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2017 81985,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka senzora za kapnograf proizvođača Smith-Medical - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 1322,10 1322,10 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka senzora za kapnograf proizvođača Smith-Medical Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2017 1322,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri sa izmjenjivačem vlage i topline - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 6914,70 6914,70 "MEDI FREY" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri sa izmjenjivačem vlage i topline Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2017 6914,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje ergometrijskog sistema Cosmos Mercuri- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 1491,75 1491,75 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje ergometrijskog sistema Cosmos Mercuri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2017 1491,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje svih klima klima uređaja (split sistemi) - 15 komada - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 1275,00 1275,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje svih klima klima uređaja (split sistemi) - 15 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2017 1275,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka seta SpO2 senzora za odrasle sa pacijent kabelom 4 ft za defibrilator LIFEPACK - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 1752,66 1752,66 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka seta SpO2 senzora za odrasle sa pacijent kabelom 4 ft za defibrilator LIFEPACK Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1752,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 1375,92 1375,92 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 1375,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 23400,00 2340,00 "CANON SERVIS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 2316,60 2316,60 "ŠPICA SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 2316,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 7008,30 7008,30 "INEL-BH" d.o.o. Maglaj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 7008,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 6748,56 6748,56 "MEXIKAL IMPEX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 6748,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2180,00 2180,00 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada Pokretanje i tok postupka 17.04.2017 2180,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2700,00 2700,00 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2017 2545,92 2545,92 "DSC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2017 2545,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 6967,35 6967,35 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 6967,35
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017 2700,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 11, 20, 30 i 37 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 29, 33, 35 i 38 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2017 459920,08 "GLOBEX" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 29, 33, 35 i 38 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 459920,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 4, 9, 12, 22, 24 i 32 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2017 40074,84 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 4, 9, 12, 22, 24 i 32 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 40074,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 6, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26 i 28 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.04.2017 72222,92 "MEDI FREY" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 6, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26 i 28 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 72222,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 3 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2017 14472,90 "ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 14472,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 18 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 2691,00 "OMNIA-MEDIC" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 2691,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 27 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2017 12156,30 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 27 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 12156,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 31 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 4256,46 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 31 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 4256,46
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 34 i 36 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2017 6917,04 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 34 i 36 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 6917,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2017 17741,88 17741,88 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.03.2017 17741,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2017 23400,00 23400,00 "MEDICAL" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2017 23400,00
Ukupno po stranici 782777,69 721852,28 88080,74