617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovno godišnje servisiranje i kalibracija monitor defibrilatora LIFEPAC 20e Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2017 1310,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka klima komore u operacionoj sali Odjeljenja za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 1538,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 100 PRO - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 2439,45 2439,45 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 100 PRO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 2439,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka frižidera za čuvanje i skladištenje lijekova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1181,93 1181,93 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka frižidera za čuvanje i skladištenje lijekova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2017 1181,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TV konekcija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 "TELEMACH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TV konekcija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 4040,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Internet konekcija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 3240,00 "TELEMACH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Internet konekcija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017 3240,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dizel gorivo za potrebe bolničkih vozila - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 2172,00 2172,00 "EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dizel gorivo za potrebe bolničkih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2017 2172,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antiseptici i dezinficijensi za ruke i površine - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.12.2017 69442,00 "BOSNALIJEK" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antiseptici i dezinficijensi za ruke i površine Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.11.2017 69442,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 1567,80 1567,80 "ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017 1567,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije u čvrstom obliku – podloge i N-acetyl-L-cistein - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 4118,99 4118,99 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije u čvrstom obliku – podloge i N-acetyl-L-cistein Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2017 4118,99
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2017 6885,69 "SVJETLOST - BH PRINT" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2017 6885,69
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.11.2017 70200,00 "BAROŠ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.11.2017 70200,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2017 29250,00 "TOFI" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.09.2017 29250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2017 66502,80 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2017 66502,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1235,52 1235,52 "MARK MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 1235,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 3217,50 3217,50 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 3217,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 5499,00 5499,00 "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 5499,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 23.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 3322,80 3322,80 "TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 3322,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT 1 i LOT 16 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2017 57645,95 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017 57645,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2017 88292,20 88292,20 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2017 88292,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnmosnog i protivpaničnog osvjetljenja u objektima O-I do O-XI - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2017 9798,75 9798,75 "IPSA INSTITUT" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnmosnog i protivpaničnog osvjetljenja u objektima O-I do O-XI Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.09.2017 9798,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.11.2017 56489,94 "BAROŠ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.09.2017 56489,94
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka Gamma kamere - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.11.2017 29600,00 29600,00 "NUMED GmbH" Austria
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka Gamma kamere Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.09.2017 29600,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za toplotne podstanice DANFOOS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2017 13935,32 13935,32 "VENTCOMMERCE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za toplotne podstanice DANFOOS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.09.2017 13935,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonske centrale na godišnjem nivou i isporuka i programiranje DECT aparata – 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 4756,05 4756,05 "U-MKS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonske centrale na godišnjem nivou i isporuka i programiranje DECT aparata – 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017 4756,05
Ukupno po stranici 537682,64 530793,69 171137,31