617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2094,30 2094,30 "ALFA THERM" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018 2094,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 35 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 4889,82 4889,82 "FIS" d.o.o. Vitez
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 35 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 4889,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3264,30 3264,30 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 3264,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 5382,00 5382,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 5382,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 584833,97 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 584833,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 6994,96 6994,96 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 6994,96
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektno rješenje za ugradnju opreme za prečišćavanje/neutralizaciju hemijskih, radioaktivnih i drugih nefekalnih otpadnih voda - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 6961,50 6961,50 HP HIDROPROJEKT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektno rješenje za ugradnju opreme za prečišćavanje/neutralizaciju hemijskih, radioaktivnih i drugih nefekalnih otpadnih voda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 6961,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odsjeka za pulmologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 3092,08 3092,08 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odsjeka za pulmologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 3092,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 9933,30 "ANALITIKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 9933,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2018 41482,13 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.02.2018 41482,13
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 2340,00 2340,00 "C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica za potrebe Opservacijeske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 4446,00 4446,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica za potrebe Opservacijeske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 4446,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnja pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije "ONASA" iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije za 2018. godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 05.03.2018 3369,60 Nezavisna novinska agencija „ONASA“ d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnja pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije "ONASA" iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2018 3369,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Operacioni sto i operaciona lampa - LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 141745,50 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Operacioni sto i operaciona lampa - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 141745,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klipse za endoskopski klip aplikator - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2018 21762,00 "MEDICAL PARTNERS" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klipse za endoskopski klip aplikator Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2018 21762,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Infuzione pumpe - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 6439,20 6439,20 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Infuzione pumpe - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 6439,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za kuhinju - Tračna mašina za pranje posuđa - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2018 39312,00 "TOFI" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za kuhinju - Tračna mašina za pranje posuđa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018 39312,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laringoskop za intubiranje novorođenčadi u toku reanimacije – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1260,09 1260,09 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laringoskop za intubiranje novorođenčadi u toku reanimacije – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 1260,09
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe radnica na održavanju higijenee - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 7012,86 7012,86 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe radnica na održavanju higijenee Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018 7012,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 66462,02 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 66462,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 41598,42 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 41598,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 33894,90 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 33894,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5996,25 5996,25 "KONSALTING ZA HRANU" - FOOD CONSULTING
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 5996,25
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalacijama vode i kanalizacije - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 46161,18 SO "VIK" Žepče
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalacijama vode i kanalizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2018 46161,18
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurške tkanine, hirurški čaršafi i komprese - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2018 7079,67 7079,67 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurške tkanine, hirurški čaršafi i komprese Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2017 7079,67
Ukupno po stranici 1097808,05 1097808,05 67253,03