617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalni monitor za praćenje vitalnih parametara ugroženih novorođenčadi – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 5358,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških uniformi: Gornji dio uniformi – 200 komada i donji dio uniformi – 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 3486,60 3486,60 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških uniformi: Gornji dio uniformi – 200 komada i donji dio uniformi – 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 3486,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2018 145653,53 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.04.2018 145653,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 21035,43 ACING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2018 21035,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 2340,00 2340,00 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 3155,49 3155,49 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 3155,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 6996,60 6996,60 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kliješta proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 3617,64 3617,64 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kliješta proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 3617,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radne uniforme za radnike Odsjeka za održavanje higijene i Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 6882,40 6882,40 MEXIKAL IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radne uniforme za radnike Odsjeka za održavanje higijene i Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 6882,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža pregrade u Vešeraju radi odvajanja čistog od nečistog dijela prostora - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1567,80 1567,80 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža pregrade u Vešeraju radi odvajanja čistog od nečistog dijela prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 1567,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2018 69849,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018 69849,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2018 183518,61 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018 183518,61
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1614,60 1614,60 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 1614,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.05.2018 23400,00 OTTO TECNIK d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.03.2018 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 31383,49 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2018 31383,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 2480,40 2480,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 2480,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 6680,60 6680,60 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018 6680,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1949,22 1949,22 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018 1949,22
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 2464,00 2464,00 ZAMBAKOVIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 2464,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 6879,60 6879,60 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 6879,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori kompatibilni sa postojećom centralnom monitoring jedinicom Edan MFM-CMS - 8 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2018 55224,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori kompatibilni sa postojećom centralnom monitoring jedinicom Edan MFM-CMS - 8 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 55224,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na postavljanju barijera i sanaciji ulaza - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 3099,50 3099,50 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na postavljanju barijera i sanaciji ulaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 3099,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active – 214 pakovanja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 7010,64 7010,64 BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active – 214 pakovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 7010,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašine za održavanje parka - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 1798,00 1798,00 MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašine za održavanje parka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 1798,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dekice za utopljavanje pacijenata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 6947,86 6947,86 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dekice za utopljavanje pacijenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 6947,86
Ukupno po stranici 604393,61 599035,01 68970,95