617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2018 183518,61 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018 183518,61
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1614,60 1614,60 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 1614,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.05.2018 23400,00 OTTO TECNIK d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.03.2018 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 31383,49 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2018 31383,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 2480,40 2480,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 2480,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 6680,60 6680,60 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018 6680,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1949,22 1949,22 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018 1949,22
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 2464,00 2464,00 ZAMBAKOVIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 2464,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 6879,60 6879,60 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 6879,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori kompatibilni sa postojećom centralnom monitoring jedinicom Edan MFM-CMS - 8 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2018 55224,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori kompatibilni sa postojećom centralnom monitoring jedinicom Edan MFM-CMS - 8 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 55224,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na postavljanju barijera i sanaciji ulaza - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 3099,50 3099,50 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na postavljanju barijera i sanaciji ulaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 3099,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active – 214 pakovanja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 7010,64 7010,64 BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active – 214 pakovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 7010,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašine za održavanje parka - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 1798,00 1798,00 MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašine za održavanje parka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 1798,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dekice za utopljavanje pacijenata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 6947,86 6947,86 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dekice za utopljavanje pacijenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 6947,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni termometri – 16 komada, Inox tacne za dezobarijeru različitih dimenzija-4 komada, 3M Normal Ultra clean 4300 MAT – 2 komada, dezinfekciono sredstvo Taski Sprind DS – 2 komada i otirač za dezobarijeru – 2,16 m2 za potrebe Odsjeka za distr- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 4750,24 4750,24 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni termometri – 16 komada, Inox tacne za dezobarijeru različitih dimenzija-4 komada, 3M Normal Ultra clean 4300 MAT – 2 komada, dezinfekciono sredstvo Taski Sprind DS – 2 komada i otirač za dezobarijeru – 2,16 m2 za potrebe Odsjeka za distribuciju hran Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2018 4750,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni frižider profesionalni (V oko 800 l) – 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 4462,38 4462,38 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni frižider profesionalni (V oko 800 l) – 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2018 4462,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dispenzora za antibiotske diskove sa dvanaest mjesta proizvođača Becton Dickinskon - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 2106,00 2106,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dispenzora za antibiotske diskove sa dvanaest mjesta proizvođača Becton Dickinskon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 2106,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja žaluzina na prozorima, trakastih zavjesa, kao i popravka istih - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 2333,41 2333,41 FIN PROSTOR d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja žaluzina na prozorima, trakastih zavjesa, kao i popravka istih Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 2333,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 2920,00 2920,00 "HYDROGROUP" d.o.o. sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 2920,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 2691,00 2691,00 ELECTRA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 2691,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.04.2018 66327,84 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.03.2018 66327,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 7002,45 "MES" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 7002,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 8334,03 "SANAM STYRKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 8334,03
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2018 163827,10 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 163827,10
Ukupno po stranici 599204,97 599204,97 60187,45