617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 3,4 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2018 9616,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 6878,43 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2018 16854,76 MEDIMAX d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 16854,76
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 21361,86 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 21361,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 10764,00 NEDAX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 10764,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovorr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 3324,55 3324,55 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Odluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 3324,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 2948,40 2948,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018 2948,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1345,50 1345,50 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 1978,88 1978,88 FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 1978,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 5894,00 5894,00 AS-GAS o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 5894,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 1667,08 1667,08 MEDPOINT d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2018 1667,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 2234,70 2234,70 HUMP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2018 2234,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 2449,98 2449,98 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 2449,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU Plan nabavki 30.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških čaršafa - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1497,60 1497,60 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških čaršafa - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 1497,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalni monitor za praćenje vitalnih parametara ugroženih novorođenčadi – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 5358,60 5358,60 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalni monitor za praćenje vitalnih parametara ugroženih novorođenčadi – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 5358,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških uniformi: Gornji dio uniformi – 200 komada i donji dio uniformi – 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 3486,60 3486,60 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških uniformi: Gornji dio uniformi – 200 komada i donji dio uniformi – 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 3486,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2018 145653,53 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.04.2018 145653,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 21035,43 ACING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2018 21035,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 2340,00 2340,00 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 3155,49 3155,49 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 3155,49
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 6996,60 6996,60 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kliješta proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 3617,64 3617,64 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kliješta proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 3617,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radne uniforme za radnike Odsjeka za održavanje higijene i Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 6882,40 6882,40 MEXIKAL IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radne uniforme za radnike Odsjeka za održavanje higijene i Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 6882,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža pregrade u Vešeraju radi odvajanja čistog od nečistog dijela prostora - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1567,80 1567,80 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža pregrade u Vešeraju radi odvajanja čistog od nečistog dijela prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 1567,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2018 69849,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018 69849,00
Ukupno po stranici 351881,21 349142,83 56745,82