617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 2124,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2808,00 2808,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 2808,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1638,00 1638,00 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 61906,80 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 61906,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja prozora i portala u Objektu O-II - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 561529,80 KONZORCIJ: TADIĆ STOLARIJA d.o.o. - EKO TEH d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja prozora i portala u Objektu O-II Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2018 561529,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 3 Diff - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 16860,72 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 3 Diff Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 16860,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku – 23 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 5191,29 5191,29 TKD ŠAHINPAŠIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku – 23 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2018 5191,29
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za plazma sterilizator i perilicu instrumenata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 6438,51 6438,51 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za plazma sterilizator i perilicu instrumenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 6438,51
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 5, 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22 i 23 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 16 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 6786,00 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 16 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 6786,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 6,8 I 11 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 4898,08 "SANAM STYRKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 6,8 i 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 4898,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 3, 4 i 9 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 9616,81 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 3,4 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2018 9616,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 6878,43 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2018 16854,76 MEDIMAX d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 16854,76
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 21361,86 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 21361,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 10764,00 NEDAX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018 10764,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovorr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 3324,55 3324,55 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Odluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 3324,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 2948,40 2948,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018 2948,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1345,50 1345,50 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 1978,88 1978,88 FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 1978,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 5894,00 5894,00 AS-GAS o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 5894,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 1667,08 1667,08 MEDPOINT d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2018 1667,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 2234,70 2234,70 HUMP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2018 2234,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 2449,98 2449,98 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 2449,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU Plan nabavki 30.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških čaršafa - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1497,60 1497,60 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških čaršafa - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 1497,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalni monitor za praćenje vitalnih parametara ugroženih novorođenčadi – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 5358,60 5358,60 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 752120,04 745371,63 61635,81