617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni termometri – 16 komada, Inox tacne za dezobarijeru različitih dimenzija-4 komada, 3M Normal Ultra clean 4300 MAT – 2 komada, dezinfekciono sredstvo Taski Sprind DS – 2 komada i otirač za dezobarijeru – 2,16 m2 za potrebe Odsjeka za distr- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 4750,24 4750,24 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni termometri – 16 komada, Inox tacne za dezobarijeru različitih dimenzija-4 komada, 3M Normal Ultra clean 4300 MAT – 2 komada, dezinfekciono sredstvo Taski Sprind DS – 2 komada i otirač za dezobarijeru – 2,16 m2 za potrebe Odsjeka za distribuciju hran Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2018 4750,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni frižider profesionalni (V oko 800 l) – 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 4462,38 4462,38 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni frižider profesionalni (V oko 800 l) – 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2018 4462,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dispenzora za antibiotske diskove sa dvanaest mjesta proizvođača Becton Dickinskon - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 2106,00 2106,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dispenzora za antibiotske diskove sa dvanaest mjesta proizvođača Becton Dickinskon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 2106,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja žaluzina na prozorima, trakastih zavjesa, kao i popravka istih - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 2333,41 2333,41 FIN PROSTOR d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja žaluzina na prozorima, trakastih zavjesa, kao i popravka istih Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 2333,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 2920,00 2920,00 "HYDROGROUP" d.o.o. sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 2920,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 2691,00 2691,00 ELECTRA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 2691,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.04.2018 66327,84 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.03.2018 66327,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 7002,45 "MES" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 7002,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 8334,03 "SANAM STYRKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 8334,03
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2018 163827,10 "DIAMEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 163827,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 4782,78 4782,78 "MEXIKAL IMPEX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2018 4782,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2018 27274,60 SO "VIK" Žepče
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 27274,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1754,89 1754,89 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018 1754,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 6992,62 6992,60 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 6992,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 2281,50 2281,50 "TADIĆ STOLARIJA" d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 2281,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.04.2018 40950,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2018 40950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 4979,00 4979,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018 4979,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2018 23394,84 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2018 23394,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4100,00 4100,00 O.D. "FENIKS" Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 4100,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 127530,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 127530,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 3341,52 3341,52 "VINDI-TIP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 3341,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2018 19718,04 "EL-TE 3" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 19718,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 3334,50 3334,50 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2018 3334,50
Ukupno po stranici 536826,74 536826,74 52467,82