Pretraga

Ukupno 1954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 5612,72 5612,72 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2017 5612,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 1409,85 1409,85 "DSC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.10.2017 1409,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 1755,00 1755,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2017 1755,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 27.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijeva za anesteziju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 4080,27 4080,27 "RAUCHE MEDICAL" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijeva za anesteziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2017 4080,27
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji dotrajale i oštečene mreže kanalizacionih cijevi Odsjeka za oftamologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 7020,00 7020,00 SO "VIK" Žepče
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji dotrajale i oštečene mreže kanalizacionih cijevi Odsjeka za oftamologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka 2 (dva) paletara za potrebe transporta roba unutar Opće bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2017 1499,72 1499,72 "EDNIL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka 2 (dva) paletara za potrebe transporta roba unutar Opće bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017 1499,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske bušilice za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 1226,16 1226,16 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske bušilice za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2017 1226,16
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uterus manipulator injektor - 24 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 2246,40 2246,40 "TUZLA-FARM" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uterus manipulator injektor - 24 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017 2246,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 3151,98 3151,98 ERMEX d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017 3151,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Nabavka kancelarijskog mat. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2017 32846,89 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kancelarijskog mat. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2017 32846,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Usluge dezinf., dezins. i deratiz. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2017 23587,20 SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinf., dezins. i deratiz. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 20160,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Oglašavanje u službenim glasilima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017 19656,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oglašavanje u službenim glasilima Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 16800,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 4808,70 4808,70 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara - 300 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2017 4110,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe tehničkog održavanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2017 140037,66 PAPILON d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017 140037,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1415,70 1415,70 AVAZ ROTO-PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva za izdavanje u zakup viška poslovnih prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017 1415,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 3400,02 3400,02 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 3400,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme u kotlovnici - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 25.10.2017 2340,00 2340,00 "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme u kotlovnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2017 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalaciji vodene pumpe (pad pritiska u hidrantskoj mreži objekta) - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2017 10003,68 10003,68 SO "VIK" Žepče
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalaciji vodene pumpe (pad pritiska u hidrantskoj mreži objekta) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2017 10003,68
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal za izradu kuhinje unutar Laktarijuma u porodilištu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1296,29 1296,29 "PAPILON" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal za izradu kuhinje unutar Laktarijuma u porodilištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017 1296,29
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2017 1567,80 1567,80 "ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2017 1567,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za Plazma sterilizator proizvođača Getinge- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 6996,60 6996,60 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za Plazma sterilizator proizvođača Getinge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavljanje nadzora (projektantskog monitoringa) na izvođenju radova na adaptaciji sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 3000,00 3000,00 Arhitektonska agencija „MEGARON“ Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavljanje nadzora (projektantskog monitoringa) na izvođenju radova na adaptaciji sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 3000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 2531,06 2531,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Krečenje Odsjeka za nehiruršku intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 2531,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stub za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2017 102846,52 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stb za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2017 102846,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 377354,32 385974,22 66999,95