Pretraga

Ukupno 1954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada šinske konstrukcije za kontejner za infektivni otpad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 3393,00 3393,00 "GRADATIN" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada šinske konstrukcije za kontejner za infektivni otpad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.07.2017 3393,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga revizije finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2017 23400,00 "GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga revizije finansijskih izvještaja za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Olympus - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.06.2017 23400,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Olympus Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2017 23400,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tubusa potrebnih za izvođenje amnioskopije-pregleda plodove vode - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2017 2053,35 2053,35 "AB MEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tubusa potrebnih za izvođenje amnioskopije-pregleda plodove vode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 2053,35
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji operacione sale u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.07.2017 64382,30 ZZ "GROSS-COMP" Hadžići
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji operacione sale u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2017 64382,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža kima uređaja - 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2017 4775,00 4775,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" nabavka i montaža klima uređaja - 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 4775,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku - 26 naslova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 2609,10 2609,10 "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku - 26 naslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 2609,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 7020,00 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavezan godišnji pregled liftova - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 2653,56 2653,56 "TEHNOINSPEKT" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavezan godišnji pregled liftova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017 2653,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta adaptacije opservacijske sobe - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2017 3944,00 3944,00 Arhitektonska agencija MEGARON Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta adaptacije opservacijske sobe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2017 3944,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka izvora hladnog svjetla za aparat za bronhoskopiju FYJINON - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 3992,04 3992,04 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka izvora hladnog svjetla za aparat za bronhoskopiju FYJINON Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 3992,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje bolničkih liftova - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.06.2017 37440,00 "DVG-ALM COMPANY" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje bolničkih liftova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2017 37440,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 2213,52 2213,52 "GLOBEX" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2213,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Setovi za irigaciju i sukciju tokom laparoskopšskih operacija za pumpu Karl Storz - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 5784,48 5784,48 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Setovi za irigaciju i sukciju tokom laparoskopšskih operacija za pumpu Karl Storz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 5784,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2, LOT 3, LOT 7 i LOT 16 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2017 99785,41 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2, LOT 3, LOT 7 i LOT 16 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 99785,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 17, LOT 23 i LOT 26 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2017 38704,19 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 17, LOT 23 i LOT 26 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 38704,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 10 i LOT 13 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 26348,40 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 10 i LOT 13 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 26348,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 11, LOT 12, LOT 15 i LOT 22 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 22873,50 "MEDI FREY" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 11, LOT 12, LOT 15 i LOT 22 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 22873,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 6 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 1404,00 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 1404,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 5 i LOT 20 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 5639,40 "GLOBEX" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 5 i LOT 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 5639,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1, LOT 4, LOT 8, LOT 9, LOT 14, LOT 18, LOT 19, LOT 21, LOT 24 I LOT 25 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža prozora na visokom stacionaru, objekat O-I - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 408985,20 KONZORCIJ: "TADIĆ STOLARIJA" - "EKO TEH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža prozora na visokom stacionaru, objekat O-I Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2017 408985,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 10.02.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne leće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 57124,00 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2017 57124,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2017 46790,17 "TUZLA-FARM" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2017 46790,17
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 2338,50 2338,50 "INEL-BH" d.o.o. Maglaj
Ukupno po stranici 894714,62 897053,12 33756,55