617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2214
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 1 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 6275,88 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2017 6275,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 106964,82 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2017 106964,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 185035,50 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2017 185035,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara u količini od 430 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 6892,47 6892,47 "TUZLA-FARM" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara u količini od 430 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 6892,47
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 - oKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2018 9874,80 "MEDICAL PARTNERS" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017 9874,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.01.2018 29266,38 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017 29266,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za spirometar: Jednokratni usnici - 25 pakovanja (pakovanje 500 komada) i paprir za spirometar 40 rolni - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 1696,50 1696,50 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za spirometar: Jednokratni usnici - 25 pakovanja (pakovanje 500 komada) i paprir za spirometar 40 rolni Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 1696,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 4305,60 "ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 4305,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci LOT 3 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 5148,00 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 5148,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 1 I LOT 4 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.10.2017 07.12.2017 15855,84 "BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 1 I LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 15855,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.12.2017 137752,87 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2017 137752,87
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju sa monitorom - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 127530,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju sa monitorom - 1 komad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2017 127530,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža svjetlećegf natpisa Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2017 19656,00 "DEEP REKLAME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža svjetlećegf natpisa Bolnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2017 19656,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje mašinskih radova na demontaži, čišćenju i ponovnoj montaži odsisnih ventilacionih kanala za Vešeraj, te ispitivanje ispravnosti krovnih ventilatora - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 1427,40 1427,40 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje mašinskih radova na demontaži, čišćenju i ponovnoj montaži odsisnih ventilacionih kanala za Vešeraj, te ispitivanje ispravnosti krovnih ventilatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2018 1427,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek EYLEA 40mg/ml injekcija – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 5800,02 5800,02 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek EYLEA 40mg/ml injekcija – 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 5800,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Videokolonoskop sa videoprocesorom, izvorom hladnog svjetla i sistemskim kablom - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2017 29.12.2017 65715,39 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Videokolonoskop sa videoprocesorom, izvorom hladnog svjetla i sistemskim kablom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.12.2017 65715,39
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji NN (niskonaponskog) postrijenja u trafo stanici - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2018 32058,00 32058,00 ZD "ELDIS TEHNIKA" Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji NN (niskonaponskog) postrijenja u trafo stanici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2017 32058,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za dijatermiju sa dodatnom opremom - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.01.2018 18670,86 18670,86 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za dijatermiju sa dodatnom opremom Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.11.2017 18670,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za glukometar WELLION CALLA - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 6990,17 6990,17 "PHARMA MAAC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za glukometar WELLION CALLA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 5974,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2017 55515,62 "SARAMERC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.05.2017 55515,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje bazena - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2925,00 "HYDROGROUP" d.o.o. sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje bazena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2017 2925,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije potrebne za održavanje kvaliteta bazenske vode - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2890,00 "HYDROGROUP" d.o.o. sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije potrebne za održavanje kvaliteta bazenske vode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2017 2890,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kablovi za izolaciju za aparat za dijatermiju ERBE VIO 200 S – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1712,88 1712,88 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kablovi za izolaciju za aparat za dijatermiju ERBE VIO 200 S – 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2017 1712,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Research 4life programme (WHO) – pretplata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2700,00 2700,00 WORLD HEALTH ORGANISATION
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Research 4life programme (WHO) – pretplata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2017 2700,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka klima komore u operacionoj sali Odjeljenja za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2017 1538,55 1538,55 "4ING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovno godišnje servisiranje i kalibracija monitor defibrilatora LIFEPAC 20e - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 1310,40 1310,40 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 851644,33 855508,95 80797,25