617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 221
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-46/20 REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 5850,00 5850,00 REVIK DOO SARAJEVO - 4200002790002 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-45/20 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 2913,30 2913,30 BERG DOO - 4200617230007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/20 - UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2020 140400,00 140400,00 SONO MEDICAL DOO - 4200102400007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-07-20 - NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.12.2020 17316,00 17316,00 SONO MEDICAL DOO - 4200102400007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06-20 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2021. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2020 16887,43 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. - 4200247470003 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04/20 - MLIJEKO I SOK ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020/2021. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.12.2020 128746,80 TPDC SARAJEVO DD - 4200115050005 - Novi Grad
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-43-20 - ZASTITNA ODJECA ZA RADNIKE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 2293,00 2293,00 WILLONA D.O.O. - 4201781670006 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-42-20 - MOLERSKI RADOVI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 2965,42 2965,42 COLOREX D.O.O. MOSTAR - 4227835130001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-07-20 - NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 17316,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06-20 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2021. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 16887,43
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-41-20 - USLUGA SERVIS GORIONIKA I MJERENJE POLUTANATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 990,99 990,99 ELKOMONT DOO - 4200125790007 - ILIDZA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V IZMJENE I DOPUNE PLANA JN 2020 Plan nabavki 23.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05-20 - NABAVKA – RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04/20 - MLIJEKO I SOK ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020/2021. GODINU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020 128746,80
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-40-20 NABAVKE ROBA – VAGA ZA PACIJENTE ZA POTREBE ZAVODA - PONISTENO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-31-20 - NABAVKA USLUGA - OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 694,63 694,63 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-30-20 - NABAVKA USLUGA - TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 518,01 518,01 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-29-20- VANPLANSKA NABAVKA ROBA - UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2020 569,00 569,00 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT - 4209253450003 - Tuzla
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - V Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 139,00 139,00 BAU&GARTEN D.O.O. - 4200488080001 - Ilidža
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-39-20 - DIO SANITETSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 5647,82 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/20 – VANPLANSKA - PRAVNE USLUGE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 2274,48 2274,48 Advokat Katović Alma - 4302920220003 - Stari Grad
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - IV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 320,00 320,00 LEDER s.z.o.t.r. - 4301466460006 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-38-20 - ZANAVLJANJE RACUNARSKE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 1871,30 1871,30 COMMERCE ENGINEERING D.O.O. MOSTAR - 4227547000004 - Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-36-20 - TERMALNI PAPIR ZA PRINTER ULTRAZVUKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 4001,40 DERBY TRADE D.O.O. - 4600044980004 - Brčko Distrikt
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - LOT 1 & LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 18674,37 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-35-20 - USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE I OBEZBJEĐENJE OBJEKATA ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 6739,20 AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. - 4201204440000 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-33/20 - USLUGE ISPITIVANJA I ODRŽAVANJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OBUKE UPOSLENIKA U ZAVODU ZA 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 1643,85 PROVING - 4200289800003 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/20 - NABAVKA ROBA - UZ aparat sa dvije sonde za rad u ginekologiji i akušerstvu za potrebe Zavoda - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 64350,00 64350,00 SONO MEDICAL DOO - 4200102400007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/20 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.09.2020 10109,97 SARAJEVO-FARM D.O.O. SARAJEVO - 4201103250005 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-37/20 - NAPLATA CESTARINE NA AUTOCESTAMA U FBIH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 351,00 351,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR - 4227691540005 - MOSTAR
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-34/20 - ZAŠTITNE RUKAVICE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2020 6528,60 6528,60 "PRO-TEN MEDICAL" D.O.O. GRAČANICA - 4210268830005 - Gračanica
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-03/20 - CR SISTEM ZA DIGITALIZACIJU MAMOGRAFIJE ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2020 66690,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/20 - UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2020 140400,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-20 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2020 12066,43 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-32/20 - TONERI I KETRIDŽI ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 2325,28 DEFTER DOO SARAJEVO - 4200303990007 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01/20 - MOLERSKI RADOVI NA LOKALITETIMA ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2020 10394,28 10394,28 COLOREX D.O.O. MOSTAR - 4227835130001 - Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-32-20 - ISPORUKA I UGRADNJA PROTUPOŽARNOG SISTEMA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 7012,98 7012,98 AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. - 4201204440000 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-28-20 - SUKCESIVNA ISPORUKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 4820,07 HIFA D.O.O. TEŠANJ - 4218015000007 - Tešanj
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-27-20 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 4096,88 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/20 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.08.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-20 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.08.2020 12066,43
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/20 - NABAVKA ROBA - UZ aparat sa dvije sonde za rad u ginekologiji i akušerstvu za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2020 64350,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKI JU ZZZM KS ZA 2020. GODINU Plan nabavki 15.07.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-25-20- VANPLANSKA NABAVKA ROBA - REPROMATERIJAL ZA IZRADU KUHINJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 555,43 555,43 B.K.LINEA D.O.O. - 4201253140003 - Ilidža
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-24-20 - USLUGA - SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME U ZAVODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 1070,55 1070,55 SONO MEDICAL DOO - 4200102400007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-23-20 - NABAVKA ROBA - METALNE POLICE ZA POTREBE ZAVODA - I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2020 110,00 110,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO - 4200162210002 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-23-20 - NABAVKA ROBA - METALNE POLICE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 110,00 110,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO - 4200162210002 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-22-20 - VANPLANSKA NABAVKA ROBA - ANTIVIRUSNI PROGRAMI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 900,00 900,00 TERABAJT D.O.O. SARAJEVO - 4201507260004 - Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-21-20 - VANPLANSKA NABAVKA ROBA - ITISON ZA POD ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 972,18 972,18 ELPI COMERC - 4200261890007 - Sarajevo Novi Grad
Ukupno po stranici 446456,66 487229,65 271470,15