617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 221
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE IINVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - III Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 187,30 187,30 PENNY PLUS DOO SARAJEVO - 4200162210002 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE IINVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 224,40 224,40 PENNY PLUS DOO SARAJEVO - 4200162210002 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE IINVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 886,49 886,49 Bisernica d.o.o. - 4200306740001 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE IINVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - 0 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 114,04 114,04 B.K.LINEA D.O.O. - 4201253140003 - Ilidža
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01/20 - MOLERSKI RADOVI NA LOKALITETIMA ZAVODA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2020 10394,28
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-20-20- VANPLANSKA INTERVENTNA NABAVKA ROBA - ZAŠTITNIH RUKAVICA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 982,80 982,80 "PRO-TEN MEDICAL" D.O.O. GRAČANICA - 4210268830005 - Gračanica
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-19-20 - USLUGE SERVISIRANJA KLIMA KOMORE U ZAVODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 351,00 351,00 SERVIS RASHLADNE OPREME O.D. - 4301882090005 - Sarajevo Novi Grad
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-20 - NABAVKA ROBA - KANCELARIJSKE STOLICE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 1979,64 1979,64 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-20 - USLUGE ŠTAMPANJA OBRAZACA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 3237,69 3237,69 "SVJETLOST-BH PRINT" D.O.O. SARAJEVO - 4202043620009 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-13-20 - NABAVKA ROBA - REPROMATERIJAL ZA IZRADU KANCELARIJSKOG NAMJESTAJA ZA AMBULANTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 3688,18 3688,18 B.K.LINEA D.O.O. - 4201253140003 - Ilidža
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 13.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE IINVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 388,44 388,44 SPOT97 DOO SARAJEVO - 4200146440006 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15-20 - NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJE IMPLEMENTIRANOG INTEGRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 1965,60 1965,60 IT Team OD - 4303217660006 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14-20 - VANPLANSKA INTERVENTNA NABAVKA ZAŠTITNE RUKAVICE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2020 906,75 906,75 ITALGROUP DOO SARAJEVO - 4200552600006; SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-12-20 - NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 1872,00 1872,00 GUMA M d.o.o. - 4227111640016 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU - JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Plan nabavki 28.04.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-20 - VANPLANSKA NABAVKA - POVEZIVANJE IT MREZE NA LOK. VOGOSCA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 750,00 750,00 IT Team OD - 4303217660006 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-20 - VANPLANSKA NABAVKA ZAŠTITNE MASKE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 936,00 936,00 SANITEKS D.D - 4263190640006 - VELIKA KLADUSA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04-20 - VANPLANSKA NABAVKA DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 406,58 406,58 LATEX D.O.O. - 4263031920006 - CAZIN
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09-20 - VANPLANSKA NABAVKA - ZAŠTITNA MASKA JEDNOKRATNA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 1053,00 1053,00 WILLONA DOO - 4201781670006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-20 - VANPLANSKA NABAVKA - ZAŠTITNA MASKA JEDNOKRATNA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 1053,00 1053,00 WILLONA DOO - 4201781670006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-07-20 - VANPLANSKA NABAVKA ZAŠTITNE KABANICE JEDNOKRATNE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 285,00 285,00 PENNY PLUS DOO - 4200162210002 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06-20 - VANPLANSKA NABAVKA - ZASTITNE MASKE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 786,24 786,24 AROX PROIZVODNJA DOO - 4272349500005 - LJUBUŠKI
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-20 - VANPLANSKA NABAVKA - DEZINFEKCIONI SAPUN ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 526,50 526,50 SQ DOO - 4236375290004 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03-20 - USLUGE SERVISA UZV APARATA LOKALITET CENTAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 2500,00 2500,00 IT Team OD - 4303217660006 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-02-20 - USLUGE SERVISIRANJA ULTRAZVUČNOG APARATA NA LOKALITETU NDC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 4932,72 4932,72 SIEMENS Medicina doo - 4202082010005 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01-20 - PRAVNE USLUGE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2020 2274,48 2274,48 Advokat Katović Alma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-05-19 - NABAVKA – RAČUNARSKE OPREME ZA KOMPLETNU INFORMATIZACIJU (AIS) ZAVODA, SA E-AUKCIJOM - UGOVARANJE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2020 82937,79 82937,79 REBUS D.O.O. - 4202067210006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-05-19 - NABAVKA – RAČUNARSKE OPREME ZA KOMPLETNU INFORMATIZACIJU (AIS) ZAVODA, SA E-AUKCIJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/19 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-22-19 - AUTOGUME ZA SLUŽBENO VOZILO POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 423,44 423,44 UNITRADE DOO - 4272095990007 - Ljubuški
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 633,68 633,68 OBRTNIČKA RADNJA AUTOSERVIS DEAS - 4300604660007 - VOGOSCA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-12-19 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 248,75 248,75 OSIGURAJ.BA - 4201410180006 - Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-19 - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA ZA POTREBE ZAVODA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 206,50 206,50 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03-19 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUCE I INVESTICIONO ODRZAVANJE -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 110,26 110,26 FRUCTAS D.O.O. STUP-ILIDŽA - 4200387640006 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-23-19 - NABAVKA ROBA STOLICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1950,00 1950,00 JYSK d.o.o. - 4201488880004 - Sarajevo Novi Grad
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-21-19 - SERVIS MEDICINSKE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2019 772,20 772,20 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO - 4201648160003 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04-19 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2019 15683,85 BERG DOO - 4200617230007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-20/19 NABAVKA RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-07-19 - NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka 21.10.2019 47291,40
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 4036,50 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-19 - MLIJEKO I SOK ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019/2020. GODINU KAO DODATANA PREHRANA ZA MAJKE PORODILJE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2019 163098,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 235,42 235,42 GUMA M d.o.o. - podružnica Sarajevo - 4227111640016 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15-19 - NABAVKA ROBA POKRETNI KLIMA UREĐAJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2019 619,90 619,90 BAU&GARTEN D.O.O. - 4200488080001 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14-19 - NABAVKA ROBA PRINTER ZA RAČUNAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 274,95 274,95 PRINT DELIVERY AND SERVICE DOO SARAJEVO - 4201637390007 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-19 - NABAVKA ROBA - ALUMINIJSKI VENECIJANER ŽALUZINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 295,93 295,93 EFEKT KOMERC DIZAJN - 4200536070005 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 7 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 1054,17 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 3-5 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2019 9079,90 ITALGROUP DOO SARAJEVO - 4200552600006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 2-4-6 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 5143,91 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - POTROSNI MEDICINSKI MATERIJAL - LOT 1 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2019 7445,60 SARAJEVO-FARM D.O.O. SARAJEVO - 4201103250005 - SARAJEVO
Ukupno po stranici 220783,68 163440,60 120996,67